Leírás

Az EU KAP hálózat célja a mezőgazdasággal és vidékpolitikával kapcsolatos információáramlás optimalizálása. Olyan fórum, amelyen keresztül a Nemzeti KAP-hálózatok és tagjaik megoszthatják egymással ismereteiket és információikat Mindemellett a hálózat támogatja a KAP-stratégiai tervek elkészítését és végrehajtását, az innováció és tudás cseréjét, valamint a KAP értékelését és nyomon követését.

A hálózat összefogja az Európai Vidékfejlesztési Hálózatot és az EIP-AGRI-t. Hálózatépítésen keresztül új érdeklődőket von be a KAP sikeres végrehajtása, az információk közvetlen áramlása, a bevált gyakorlatokat és a finanszírozási lehetőségek megosztása érdekében. A hálózat céljai között szerepel továbbá a készségek fejlesztése; az ismeretek cseréjének ösztönzése, valamint a mezőgazdasági innovációk átvételének támogatása, illetve az AKIS megközelítés érvényesítése.

Az EU KAP hálózata vár mindenkit, aki érdeklődik és elkötelezett a fenntartható európai mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és vidékfejlesztés iránt. Többek között Nemzeti KAP-hálózatok; gazdálkodók, erdészek és vidéki vállalkozások; értékelők; KAP irányító hatóságok és kifizető ügynökségek; Helyi Akciócsoportok; európai szervezetek; mezőgazdasági és erdészeti tanácsadási szolgáltatások; innovációt támogató szolgáltatások.

Partnerek
Institute for Agrostrategies and Innovations
Universidade de Santiago de Compostela
AC3A – Association des Chambres d’agriculture de l’Arc atlantique
TEAGASC – Agriculture and Food Development Authority
CDR – Agricultural Advisory Centre in Brwinów
PROUNION a.s.
FiBL – Research Institute of Organic Agriculture
RVO – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Ambar Consultancy
INIAV – National Institute of Agrarian and Veterinary Research
DIDICESCU Consulting
ETRT – Ente Terre Regionali Toscane
CCA – Croatian Chamber of Agriculture
ARC – Agricultural Research Centre
Vlaamse Gewest – Department Economie, Wetenschap & Innovatie
VMUAA – Vytautas Magnus University Agriculture Academy
WETA
Projektadatok

Cím
Európai KAP Hálózat

Rövidítés
EU CAP network Lot2

Projekt azonosító
4835050

Tartam

2021–2027

Kapcsolat

igazgatói tanácsadó