Leírás

A BIOEASTsUP projekt a BIOEAST-kezdeményezés 2030-ra megvalósítandó céljain alapszik, amely a közép-kelet-európai országok mezőgazdaságát, akvakultúráját és erdészetét érinti. A BIOEASTsUP projektben 11 közép-kelet-európai ország különböző állami szereplői működnek együtt a biomassza-alapú gazdaságra vonatkozó stratégia kialakításának vagy fejlesztésének céljából. A projekt ösztönzi a kutatást, az innovációt és a vidékfejlesztést, valamint hozzájárul a közép-kelet-európai országok biomassza-alapú gazdaságával kapcsolatos szakpolitikák kidolgozásához.

A projektben több specifikus cél megfogalmazására került sor. A BIOEAST-országokban ösztönözni szükséges a kormányzati résztvevők stratégiai gondolkodását és az egyes nemzeti körkörös biomassza-alapú gazdaságra vonatkozó stratégiák régiós tapasztalatokon alapuló továbbfejlesztését. Hangsúlyozni és bátorítani kell a többszereplős megközelítések kibontakozását, valamint az új értékláncok kialakítását segítő innovációs megoldások közös létrehozását. A biomassza-alapú gazdaság konszolidált stratégiai kutatási és innovációs menetrendjét (SRIA) alulról jövő kezdeményezés keretében szükséges kialakítani a hatáskör, a célok és az akcióterv meghatározásával, valamint a BIOEAST-kezdeményezés makrorégiós keretének létrehozásával és fenntartásával. Ezen kívül támogatni szükséges a szakpolitika tényeken, bizonyítékokon alapuló megalkotását. Ehhez a biomassza-alapú gazdaságra vonatkozó statisztikai, valamint adminisztratív mennyiségi és minőségi adatok gyűjtése és aggregálása, továbbá a biomassza-alapú gazdaság quintuple helixben történő láthatóságának növelése szükséges.

Partnerek
Eesti Maaülikool
Quadro Synergy
Vytauto Didžiojo universitetas
Agricultural Academy
Agrárminisztérium
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa – Panstwowy Instytut Badawczy
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.
Europa Media
Rīgas Tehniskā universitāte
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
European Rural Development Network
Energetski institut Hrvoje Požar
Univerza v Ljubljani
Luonnonvarakeskus
Zemědělský výzkum
Academia Română – Institutul National de Cercetari Economice
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Projektadatok

Cím
A biomassza-alapú gazdaság fellendítése a közép- és kelet-európai országokban

Rövidítés
BIOEASTsUP

Projekt azonosító
Grant Agreement (GA) N° 862699

Tartam
2019. október 1. – 2023. március 31.

Kapcsolat