AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. elkötelezett amellett, hogy honlapját a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://www.aki.gov.hu oldalra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap teljes mértékben megfelel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2022.02.01-én készült.

E nyilatkozat a szervezetünk által végzett önértékelés alapján készült

Visszajelzés és elérhetőségek

A Törvényben rögzített és a honlappal összefüggő esetleges megfelelőségi hiányosságok és az ezzel kapcsolatos észrevételek bejelentésére, továbbá a Törvény 1.§ (3)-(4) szerinti információkkal kapcsolatos kérelem (a továbbiakban: Kérelem) benyújtására az aki@aki.gov.hu internetes elérhetőség áll rendelkezésre. A Kérelemre a Hatóság a Törvény 4.§ (2) alapján 30 napon belül köteles válaszolni. A Kérelem feldolgozásáért a AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. Publikációs csoportja felelős.

Végrehajtási eljárás

Amennyiben a honlap akadálymentességére vonatkozó Kérelmet benyújtó személy a Törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem kap választ, vagy az abban foglaltakat nem találja kielégítőnek, úgy az alábbi szervezethez fordulhat:

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Székhely címe: 1134 Budapest, Váci út 35. Levelezési cím: 1255 Bp., Pf.: 182.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070; E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta
Dr. Goda Pál
ügyvezető igazgató