Mezőgazdasági inputok havi forgalma 2023. X–XII. hónap

XI. évfolyam • 1. szám

Leírás

2023 X–XII. hónapjaiban az egy évvel korábbi azonos időszakban forgalmazott volumenhez képest 13 százalékkal kevesebb műtrágya került a gazdákhoz annak ellenére, hogy az értékesítési árak időközben közel a felére csökkentek. A termékkörön belül mészammon-salétromból (MAS) fogyott a legtöbb a megfi-gyelt időszakban, az egy évvel korábbi azonos időszakhoz mérten pedig ugyanannyit vásároltak a gazdák belőle. Ezzel szemben a karbamid iránti kereslet a harmadára apadt. Az NPK 15-15-15 forgalma közel a háromszorosára, míg a kálisó és a MAP iránti kereslet 3,5, illetve a négyszeresére nőtt. A növényvédő szerek esetében a 2023. X–XII. havi adatok alapján a megfigyelt termékekből 70 százalékkal többet vásároltak a gazdák, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. A gombaölők értékesített volumene 14 százalékkal, a gyomirtóké  pedig 4 százalékkal nőtt 2022 negyedik negyedévéhez mérten, a rovarölők forgalma pedig háromszorosára emelkedett. A gombaölők közül Pictor SC-ből adták el a legtöbbet, a rovarölőknél Force 1,5 G-ből, míg a  gyomirtóknál Fozát 480-ból. Ez a három termék tette ki az összes értékesítés 74 százalékát a tárgyidőszakban. Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 226,5 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket a 2023. január–szeptemberi időszakban, ez 16 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi forgalomtól. Ugyanebben az időszakban alkatrészekre 67,5 milliárd forintot fordítottak, ami 7 százalékos növekedés a 2022. I–III. negyedévi időszakhoz képest.

In the X-XII months of 2023, farmers received 13 per cent less fertiliser than in the same period a year earlier, despite the fact that sales prices have almost halved in the meantime. Within the product group, calcium ammonium nitrate (MAS) was the most consumed product in the period observed, and the same amount was purchased by farmers compared to the same period a year earlier. In contrast, demand for urea has fallen by a third. Sales of NPK 15-15-15 nearly tripled, while demand for potash salt and MAP increased by 3.5 and 4 times respectively. In the case of pesticides, based on the data for the months X-XII 2023, farmers bought 70 per cent more of the products monitored than in the same period a year earlier. Sales volumes of fungicides increased by 14 per cent and herbicides by 4 per cent compared to the fourth quarter of 2022. Insecticides sales tripled. Pictor SC was the best-selling fungicide, Force 1.5 G was the best-selling insecticide and Fozát 480 was the best-selling herbicide. These three products accounted for 74 per cent of total sales in the period. Individual farms and joint ventures purchased HUF 226.5 billion worth of new agricultural machinery and equipment in the January-September 2023 period, 16 per cent less than a year earlier. In the same period, 67.5 billion forints was spent on spare parts, an increase of 7 per cent compared to the first three quarters of 2022.

További információk

Szakterület

Q12 – Mezőgazdasági üzemek, mezőgazdasági háztartások és mezőgazdasági input piacok mikro-szintű elemzése

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar