KESZTHELYI Szilárd (M)

tesztuzemi.informacios.osztaly@aki.gov.hu

A Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat (FADN) a mezőgazdasági üzemek pénzügyi, vagyoni helyzetét felmérő európai uniós reprezentatív információs rendszer. Magyarországi alrendszere a Tesztüzemi Információs Hálózat, ismertebb nevén tesztüzemi rendszer, ami a közösségi előírások teljesítésén túl kiszolgálja a hazai információs igényeket is.

A felmérés 1900 üzem eredményszemléletű könyvvitele alapján történik, a rendszer az egyéni gazdaságok adatait is a gazdasági társaságokéhoz hasonló struktúrában tartalmazza, tehát az egyéni gazdaságoknak is van mérlegük és eredménykimutatásuk. A magyar FADN több mint 106 ezer 4000 standard termelési értéknél (STÉ) nagyobb mezőgazdasági üzemet képvisel. A magyar tesztüzemi rendszer az üzemszintű adatokon kívül a fontosabb növénytermesztő, állattenyésztő és kertészeti ágazatok adatait is tartalmazza.

A NAIK AKI Tesztüzemi Információs Osztálya vizsgálja és rendszeresen publikálja egyes termékek, illetve mezőgazdasági ágazatok költség-, ár-, támogatás- és jövedelemadatait, a várható változásokat, valamint a bevétel- és jövedelemarányokat. Ez megköveteli, hogy az FADN ágazati szintű adatokat is gyűjtsön és feldolgozzon, valamint hogy az élelmiszerfeldolgozóktól is történjen termékszintű adatgyűjtés és adatfeldolgozás. Az AKI számítja ki az Eurostat előírásainak megfelelően a magyar mezőgazdasági üzemekre vonatkozó standard termelési értékeket (STÉ).

Az Intézet ágazati és termékszintű költség- és jövedelemadatokat szolgáltat saját és külső adatbázisok felhasználásával, amelyek segítségével háttérszámításokat végez, támogatva ezzel a Földművelésügyi Minisztérium munkáját, illetve az Intézet saját kutatási projektjeit.

Fontosabb kiadványok

Az éves tesztüzemi jelentés a legfontosabb FADN-adatokat közli magyarul, angol nyelvű összefoglalóval .

Az éves adatokat tartalmazó kiadvány ismerteti a főbb hazai mezőgazdasági termékek költség- és jövedelemhelyzetét magyarul, angol nyelvű összefoglalóval.

A Tesztüzemi Információs Hálózat adatszerkezete

A tesztüzemi rendszerben szereplő alapadatok elnevezéseit az ún. tesztüzemi kérdőív tartalmazza. Egy változót, vagyis a kérdőív egy celláját egy sor- és egy oszlopkóddal lehet azonosítani. A tesztüzemi kérdőív szerkezete évről évre kis mértékben változhat. 2001-től kezdve a teljes adatszerkezetet tartalmazzák a letölthető pdf állományok. Az ágazati adatgyűjtés szerkezete 2003 óta állandó, az adatszerkezetet a letölthető ágazati kérdőív tartalmazza. A különböző EU tagországok üzemeinek összehasonlítása az SE mutatószámok segítségével történik. Az árbevétel-, költség- és jövedelemadatokat tartalmazó SE mutatószámokat a letölthető pdf állomány tartalmazza.

A tesztüzemi rendszerben szereplő alapadatok elnevezéseit az ún. tesztüzemi kérdőív tartalmazza. Egy változót, vagyis a kérdőív egy celláját egy sor- és egy oszlopkóddal lehet azonosítani. A tesztüzemi kérdőív szerkezete évről évre kis mértékben változhat. 2001-től kezdve a teljes adatszerkezetet tartalmazzák a letölthető pdf állományok.

Az ágazati adatgyűjtés szerkezete 2003 óta állandó, az adatszerkezetet a letölthető ágazati kérdőív tartalmazza.

A különböző EU tagországok üzemeinek összehasonlítása az SE mutatószámok segítségével történik. Az árbevétel-, költség- és jövedelemadatokat tartalmazó SE mutatószámokat a letölthető pdf állomány tartalmazza.

Attachments