vasary_viktoria

Dr. Vásáry Viktória

tudományos tanácsadó
Társadalomkutatási Osztály

Bemutatkozás

Részt vesz a biomassza-alapú gazdasággal, a vidékfejlesztéssel kapcsolatos hazai és uniós politikákat, valamint a szélesebb értelemben vett társadalmi és gazdasági fenntarthatóság kérdéseit érintő témakörökben folytatott kutatásokban, hazai és EU-s finanszírozású projektekben. Közreműködik a vidékfejlesztési programok tervezésével, végrehajtásával és értékelésével kapcsolatban felmerülő feladatokban.

ORCID kódja: https://orcid.org/0000-0002-8374-6902.

Publikációi elérhetők az alábbi MTMT-linken: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001956