A Studies in Agricultural Economics folyóiratban publikált tudományos cikkek, cikk- és könyvismertetők, agrár- és vidékpolitikai elemzések témái kapcsolódnak a mezőgazdasági termeléshez, a versenyképességhez, a környezeti erőforrás-gazdálkodáshoz, az élelmiszer-ellátási láncokhoz, a mezőgazdasági termékek piacaihoz, valamint a marketinghez, a nemzetközi kereskedelemhez, az ökonometriához, a gazdasági földrajzhoz, a vidék gazdaságához, szociológiájához, valamint információ- és tudásalapú fejlesztéséhez.

A folyóirat nyomtatott (főleg könyvtárak részére) és elektronikus (főleg egyéni felhasználásra) formában is megjelenik. A célcsoportot az agrárgazdaság és vidékfejlesztés területén dolgozó kutatók, egyetemi oktatók, agrárpolitikai döntéshozók, valamint gyakorlati szakemberek jelentik. A hazai szakembereken kívül elsősorban a Kelet-Közép- és Délkelet-Európában dolgozó kutatókhoz szól. Rendszerint évente három szám jelenik meg.

A Studies in Agricultural Economics befogadást nyert a Thomson Reuters Web of Science Core Collection elnevezésű adatbázisába. Az impaktfaktor (CitEc, 2014): 0,18.

A Studies in Agricultural Economics online a https://www.aki.gov.hu/studies, valamint a http://ageconsearch.umn.edu/handle/44317 oldalakon férhető hozzá. A folyóirat megtalálható az EconLit listáján, a Cabell-féle gazdasági és pénzügyi publikációs lehetőségek egyik javasolt folyóirataként, valamint szerepel a Citations in Economics adatbázisában is. A cikkek rövid összefoglalóit a CABI agrárgazdasági adatbázis is tartalmazza, valamint a Google Scholarban is szerepel.

A Studies in Agricultural Economics egy Open Access folyóirat. Ennek megfelelően annak teljes tartalma díjmentesen elérhető bármely felhasználó vagy annak intézménye számára. A folyóirat minden egyes cikkének teljes szövege a felhasználók által szabadon olvasható, letölthető, másolható, terjeszthető, nyomtatható, kereshető vagy hivatkozható a kiadó vagy a szerző előzetes engedélye nélkül. Ez megfelel az Open Access Budapesti Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés meghatározásának.

ISSN (elektronikus): 2063-0476
ISSN-L: 1418-2106.

Cikkek benyújtása

Az angol nyelven elkészített kéziratokat a főszerkesztő részére kell megküldeni e-mailben, az alábbi elérhetőségekre: