Stratégiai kutatási területek

A fenntartható biomassza-alapú gazdaság és a Közös Agrárpolitika értékelése

Tevékenységi körök

 • Termelés, struktúrák és versenyképesség a mezőgazdasági ágazatokban • az élelmiszergazdaság makroökonómiája • agrárpiacok • az értékláncok gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatósága • uniós és nemzeti agrárpolitika • modellezés, hatáselemzés és döntéstámogatás • adatszolgáltatás az OECD és a WTO felé
 • A csoport állománya nyolc fő, közülük három fő doktori fokozattal, a további öt fő pedig egyetemi végzettséggel rendelkezik.

Vezető szakértők

TIKÁSZ Ildikó Edit (F) ORCID

Az AKI Árunövénytermesztés és Takarmányozás Kutatási Csoportjának vezetője, tizennégy éves kutatási és tudásátadási tapasztalattal. Fő tématerületei a gabonafélék, olaj- és fehérjenövények értékláncának vizsgálata, az ökonómiai és szakpolitikai döntéshozatalhoz szükséges információk és elemzések összeállítása. Irányítja a magyarországi szójatermesztésre és a takarmányozásra vonatkozó kutatásokat, különös tekintettel a fenntarthatósági törekvésekre. Képviseli az Intézetet az agri benchmark szántóföldi növények hálózatban.

BIRÓ Szabolcs (M)

Fő szakterülete a földbirtok-politika kutatása mellett számos mezőgazdaságot érintő kutatási terület (innováció, foglalkoztatás, együttműködés és vízgazdálkodás, valamint vidékfejlesztés). A vidéki térségek és a mezőgazdasági termelés komplex fejlesztését vizsgáló kutatás vezetője, témafelelőse, tudományos könyvek szerzője és szerkesztője.

GARAY Róbert (M)

Több mint tizenöt éve dolgozik az agrárstatisztika és a kutatás területén. Főbb témái: a mezőgazdasági szerkezet és a versenyképesség összefüggéseinek vizsgálata, az energiacélú biomassza-termelés és a mezőgazdaság üvegházgáz-kibocsátásának elemzése. Részt vett több, az előbbi témákkal foglalkozó nemzetközi projektben.

Válogatott tudományos közlemények

Tikász, I. E., Bene, E., Križová, S., Novotnŷ, P. and Jambrová, M. (2017) Competitiveness of crop production. In Biró, Sz. (ed) Structural changes in agriculture since EU accession in Slovakia, the Czech Republic and Hungary. Agricultural Economics Books. Research Institute of Agricultural Economics, Budapest, 51-74. http://dx.doi.org/10.7896/ak1702

Jankuné Kürthy, Gy. és Tikász, I. E. (szerk.) (2016) Az osztrák élelmiszer-gazdaság működésének és sikereinek elemzése. Agrárgazdasági Tanulmányok. Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. http://dx.doi.org/10.7896/at1601

Potori, N., Kovács, M. and Vásáry, V. (2013): The Common Agricultural Policy 2014-2020: an impact assessment of the new system of direct payments in Hungary. Studies in Agricultural Economics 115 (3), 118-123. http://dx.doi.org/10.7896/j.1318

Természeti erőforrás-gazdálkodás a mezőgazdaságban

Tevékenységi körök

 • A természeti erőforrások hatékony és fenntartható felhasználása az agrár- és élelmiszergazdaságban • az agrár- és élelmiszer-gazdaság termelékenységének és hatékonyságának értékelése • a gazdálkodók kockázatoknak való kitettsége és kockázatkezelési stratégiák értékelése • az éghajlati kockázatok csökkentésére irányuló alkalmazkodási eszközök fejlesztése optimális biztosítási megoldásokkal • a mezőgazdasági termelés klímaváltozáshoz való alkalmazkodási lehetőségeinek modellezése • az öntözési politika biogazdasági modellezése. A csoport állománya három fő, ebből két fő doktori fokozattal rendelkezik.
 • A csoport állománya három fő, ebből két fő doktori fokozattal rendelkezik.

Vezető szakértők

FOGARASI József (M)

Empirikus kutatási tapasztalat az alábbi területeken: élelmiszer-termelés mikroökonómiai hatékonyságának és termelékenységének becslése, a klímaváltozás kockázatkezelési eszközeinek kifejlesztése növénytermesztők számára, árfolyam-volatilitás hatása az élelmiszer-termelés teljesítményére, az élelmiszer-termelés finanszírozása és adózása Magyarországon, Romániában és Franciaországban az elmúlt tizenöt évben. Elnyerte a Global Development Network Regional Research Competition és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat.

MISKÓ Krisztina (F)

Több mint tizenöt éves kutatási tapasztalat a vidékfejlesztés területén. Részvétel az agrárfoglalkoztatással, a mezőgazdasági együttműködésekkel, a LEADER programmal, az innovációval és az agrárkörnyezeti kérdésekkel kapcsolatos kutatási témákban. Tapasztalat a vidékfejlesztési programok tervezésében és értékelésében (SAPARD, AVOP, ÚMVP). Jelenleg a legfontosabb kutatási területek a fenntartható vidékfejlesztéssel, a mezőgazdasággal és a biodiverzitás megőrzésével, valamint a természeti erőforrások fenntartható használatával kapcsolatosak, különös tekintettel a mezőgazdasághoz és vidékfejlesztéshez kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatásokra.

Válogatott tudományos közlemények

Fertő, I., Fogarasi, J., Major, A. and Podruzsik, Sz. (2017): The Emergence and Survival of Microbreweries in Hungary. In Garavaglia, C. and Swinnen, J. (eds): Economic Perspectives on Craft Beer. A Revolution in the Global Beer Industry, Palgrave Macmillan, 479 p.

Fogarasi, J., Kemény, G., Molnár, A., Keményné Horváth, Zs., Zubor-Nemes, A. and Kiss A. (2016): Modelling climate effects on Hungarian winter wheat and maize yields. Studies in Agricultural Economics 118 (2) 85-90. http://dx.doi.org/10.7896/j.1614

Bojnec, Š., Fertő, I. and Fogarasi, J. (2014): Quality of institutions and the BRIC countries agro-food exports. China Agricultural Economic Review 6 (3): 379-394. http://dx.doi.org/10.1108/CAER-02-2013-0034

Erőforrás-hatékony agrár-élelmiszeripari értékláncok

Tevékenységi körök

 • Az élelmiszerlánc-gazdaság a termőföldtől az asztalig • a földrajzi jellemzők szerepe a fogyasztás stimulálásában • a piacra jutás javítása a mezőgazdasági termelők számára • élelmiszeripari kereslet és kínálat • vertikális és horizontális kapcsolatok • változások a kiskereskedelmi szektorban • élelmiszer-kiskereskedelmi eszközök • az élelmiszerlánc, a szállítók, az élelmiszer-kereskedelem és az élelmiszerfogyasztás közötti kapcsolat • hagyományos és alternatív piaci csatornák • élelmiszeripari műveleti stratégia • multilaterális és bilaterális kereskedelmi megállapodások • változások a külkereskedelmi áruszerkezetben.
 • A csoport állománya hét fő, közülük két fő doktori fokozattal, a további öt fő egyetemi végzettséggel rendelkezik.

Vezető szakértők

JANKUNÉ KÜRTHY Gyöngyi (F) ORCID

Az AKI Élelmiszerlánc-kutatási Osztályának vezetője. Húsz év kutatási tapasztalattal rendelkezik, főbb kutatási területei az élelmiszerlánc elemzése, az élelmiszeripar és élelmiszerkiskereskedelem gazdasági összefüggései, a mezőgazdasági és élelmiszertermékek külkereskedelme, bilaterális és multilaterális szabadkereskedelmi egyezmények hatásvizsgálata, ökogazdálkodás, PSE/CSE mutatók kalkulációja az OECD, AMS-mutató számítása a WTO részére. Nemzetközi projektekben vett részt szakértőként és témavezetőként több tématerületen, de elsősorban az ökogazdálkodással kapcsolatban (partner- és donorországok: Ausztria, Csehország, Macedónia, Németország, Lengyelország és Szerbia).

DUDÁS Gyula (M)

Több mint tizenkét év kutatási tapasztalat a zöldség- és gyümölcstermékpályán, beleértve a termelést, feldolgozást, a kereskedelmet, valamint a termelői együttműködéseket is. A zöldség- és gyümölcsfélék költség- és jövedelemadatainak vizsgálatában szerzett szakértelem a Mezőgazdasági Tesztüzemi Rendszerhez (FADN) kapcsolódóan. Egy magyarországi termelői értékesítő szervezet elnökeként gyakorlati ismeretek szerzése a zöldség- és gyümölcstermelők koordinálásában. Tanácsadóként részvétel a magyar Vidékfejlesztési Program (2015–2020) kidolgozásában.

Válogatott tudományos közlemények

Dudás, Gy., Jankuné Kürthy, Gy. és Felkai, B. O. (szerk.) (2017): A magyarországi élelmiszeripar helyzete és jövőképe. Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. http://dx.doi.org/10.7896/at1603

Jankuné Kürthy, Gy. and Dudás, Gy. (2015): Impacts of the Production of Private Labels on Food Retailing and its Suppliers in Hungary, in F. Martinez-Lopez, J.C. Gazquez-Abad and R. Sethuraman (eds), Advances in National Brand and Private Label Marketing. Second International Conference, 2015. Cham (ZG), Switzerland: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-20182-5

Vidékfejlesztés és a vidékfejlesztési politika értékelése

Tevékenységi körök

 • A vidékfejlesztési politika és jogszabályok értékelése • a mezőgazdaság teherbíró képességét befolyásoló tényezők • a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozás szerepe a vidéki gazdaságban • gazdaságszerkezeti korszerűsítés • az életképes gazdaságok fejlesztése • földhasználati elemzés • megújuló erőforrások hasznosítása • a foglalkoztatás társadalmi, gazdasági és szociális szempontjai az agrárgazdaságban • a vidéki foglalkoztatás vidéki munkahely-teremtési és változtatási formái • a regionális gazdasági potenciál kiaknázása és a gazdasági és társadalmi fejlesztés erősítése a termékek minőségének javításával és a hozzáadott érték növelésével.
 • A csoport állománya hét fő, közülük négy fő doktori fokozattal, a további három fő egyetemi végzettséggel rendelkezik.

Vezető szakértők

RÁCZ Katalin (F)

Képzettsége szerint szociológus, fő kutatási területe a mezőgazdasági foglalkoztatás, helyi gazdaságfejlesztési programok kistermelők számára, vidéki társadalmi rétegződés, vidéki szegénység, szociális gazdaság, együttműködési rendszerek a mezőgazdaságban, megélhetési stratégiák a vidéki területeken. A Magyar Szociológiai Társaság és a Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja.

HAMZA Eszter (F)

Másfél évtizedes kutatási tapasztalat a vidékfejlesztés területén. Fő kutatási területe az agrárfoglalkoztatás, az élelmiszer-gazdaság humánerőforrás-helyzete, a mezőgazdasági vállalkozások tevékenységdiverzifikációja, a mezőgazdasági kisüzemek helyzete és fejlődési lehetőségei, tudásátadás a mezőgazdaságban. Részvétel a hazai vidékfejlesztési programok (SAPARD, NVT és AVOP, ÚMVP, VP) tervezésében és értékelésében.

VÁSÁRY Viktória (F) ORCID

Tudományos tanácsadó az AKI-ban. Tizennégy éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik az EU közös és közösségi politikái terén, elsősorban a Közös Agrárpolitika témaköreiben. 2011 és 2014 között elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János posztdoktori ösztöndíját. Projekttapasztalatokat szerzett többek között Jean Monnet- és TÁMOP-projektekben (pl. klímaváltozással kapcsolatos témában), valamint az MTA és a Miniszterelnökség által finanszírozott vidékfejlesztésre vonatkozó stratégiai kutatásokban. 2012-ben habilitált a fenntartható vidéki gazdaság témakörében.

VARGA Eszter (F)

Kutatás-fejlesztéssel, innovációval, közhasznú szervezetekkel kapcsolatos szakértői tapasztalat. Kilenc év kutatói gyakorlat a multidiszciplináris tudományok területén vidékfejlesztés témában, különös tekintettel a helyi partnerségek (LEADER program), közhasznú szervezetek, társadalmi innovációk, valamint az együttműködés témaköreire. Közreműködés a vidékfejlesztési programok nyomon követésében és értékelésében. Részvétel többoldalú nemzetközi kutatási projektekben, többek között a mezőgazdasági és vidéki tudásátadás témájában.

Válogatott tudományos közlemények

Biró, Sz., Hamza, E. and Rácz, K. (2016): Economic and social importance of vertical and horizontal forms of agricultural cooperation in Hungary. Studies in Agricultural Economics 118 (2) 77-84., http://dx.doi.org/10.7896/j.1608

Katonáné Kovács, J., Varga, E. and Nemes, G. (2016): Understanding the process of social innovation in rural regions: some Hungarian case studies. Studies in Agricultural Economics, 118 (1), pp. 22-29. http://dx.doi.org/10.7896/j.1604

Szabó, D. and Juhász, A. (2015): Consumers’ and producers’ perceptions of markets: service levels of the most important short food supply chains in Hungary. Studies in Agricultural Economics, 117 (2) 111-118. http://dx.doi.org/10.7896/j.1519

Fejlesztési lehetőségek az édesvízi akvakultúrában

Tevékenységi körök

 • Fejlesztési lehetőségek az édesvízi akvakultúrában Az innováció fejlesztése a halászatban • természetes halgazdasági hozamok és a tavak természetes táplálékforrásainak gazdasági értékelése • biológiai sokféleséggel és akvakulturális ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatos felmérések és kutatások • tavak ökológiai szolgáltatásainak értékelésére szolgáló rendszer fejlesztése • halmarketing fejlesztése a hazai halfogyasztás növelése érdekében • lehalászási statisztikák készítése • fogyasztói halárak gyűjtése és elemzése • halászati tesztüzemi rendszer létrehozása • jelentések készítése a FAO számára • részvétel nemzetközi projektekben.
 • A csoport állománya két fő, közülük egy fő doktori fokozattal, egy fő egyetemi végzettséggel rendelkezik

Vezető szakértők

BOJTÁRNÉ LUKÁCSIK Mónika (F)

Húszéves szakmai tapasztalattal rendelkezik a magyar halászati ágazatot érintő feladatok koordinálása terén, beleértve a Halászati és Halgazdálkodási Operatív Programok kidolgozását, a fő indikátorok meghatározását és értékelését, valamint a haltermelési adatok gyűjtését és feldolgozását, elemzések, szakmai véleményezések készítését. Tagja az Európai Unió Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) szakértői csoportjának, a MAHOP Monitoring Bizottságának, a MAHOP keretében megvalósuló akvakultúra ágazat adatgyűjtési programjának (DCF) vezetője.

GYÖRGY Ágnes (F) ORCID

Tizenkét éves kutatási tapasztalat a vízi ökoszisztémák vizsgálatában, illetve a Víz Keretirányelvvel összhangban végzett vízminőség- és ökológiai állapotfelmérésekben, valamint gyakorlati tapasztalat a halközösségek terepi (hálós és elektromos halászati, illetve hidroakusztikus) módszerekkel végzett ökológiai, faunisztikai és állományfelmérésében és új halászati módszerek fejlesztésében. 2015 óta részt vesz a haltermelés ökoszisztémákra gyakorolt hatásait feltáró és az akvakultúra fenntartható fejlesztését célzó kutatásban. Az EU Halászati Adatgyűjtési Keretrendszer (DCF) nemzeti kapcsolattartója, a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Monitoring Bizottságának delegált tagja, „Core team” tag a 3. Nemzetközi Duna Expedíción (JDS3), regionális kommunikációs asszisztens a RESTORE LIFE+ projektben és kutató számos nemzetközi és hazai projektben, beleértve a MAHOP DCF adatgyűjtési projektet.

Válogatott tudományos közlemények

Smith, A. C., Harrison, P. A., Pérez Soba, M., Archaux, F., Blicharska, M., Egoh, B.N., Erős, T., Fabrega Domenech, N., György, Á.I., Haines-Young, R., Li, S., Lommelen, E., Meiresonne, L., Miguel Ayala, L., Mononen, L., Simpson, G., Stange, E., Turkelboom, F., Uiterwijk, M., Veerkamp, C.J. and Wyllie de Echeverria, V. (2017): How natural capital delivers ecosystem services: A typology derived from a systematic review. Ecosystem Services, 26 (A) 111–126. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.06.006

György, Á.I., Tátrai, I. and Specziár, A. (2012): Relationship between horizontal hydroacoustic stock estimates and gillnet catches of surface-oriented fish in shallow Lake Balaton (Hungary). Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 405 (06), 17 p. http://dx.doi.org/10.1051/kmae/2012012

Biró, Sz., Kapronczai, I., Szűcs, I. és Váradi, L. (szerk.) (2011): Vízhasználat és öntözésfejlesztés a magyar mezőgazdaságban. Budapest: AKI.

Kockázatkezelés és pénzügyi elemzések

Tevékenységi körök

 • Pénzügyi szempontok (különösen a mezőgazdasági támogatások, az adózás és a hitelezés terén) az agrárpolitikában és ezek hatása a mezőgazdasági vállalkozások jövedelmezőségére • beruházások, tőkésítés és eladósodás a mezőgazdasági vállalkozások vonatkozásában • forráselosztás mezőgazdasági vállalkozásokban • bevételek volatilitása a mezőgazdaságban • modern módszertani eszközök fejlesztése • jövedelembiztosítás és egyéb kockázatcsökkentő megoldások • adatbázis-kezelés • GIS elemzés • döntéshozatali támogató eszközök.
 • A csoport állománya tizenöt fő, közülük öt fő doktori fokozattal, a további tíz fő egyetemi végzettséggel rendelkezik.

Vezető szakértők

MOLNÁR András (M) ORCID

Közel egy évtizede tölt be különböző pozíciókat vidékfejlesztési és a tesztüzemmel kapcsolatos (FADN) területeken. Kutatási portfóliójának gerincét a fenntarthatóság vizsgálata, a természeti erőforrások felmérése, a Közös Agrárpolitika értékelése és monitoringja, valamint a vidékfejlesztési programok elemzése adja. Kiemelkedő szakértelemmel rendelkezik a térbeli modellezés, az adatkezelés, valamint statisztikai és technikai elemzések területein. Széles körű tapasztalattal vesz részt nagyszabású tudományos és politikai elemzési projektekben, beleértve az EU FP6 és FP7 keretprogramjait.

LÁMFALUSI Ibolya (F) ORCID

Több mint tízéves kutatási tapasztalat a következő területeken: a nemzetközi és hazai pénzügyi feltételek változásának a mezőgazdasági és élelmiszeripari kilátásokra gyakorolt hatása, pénzügyi eszközök alkalmazásának lehetősége a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban; adózás (jövedelemadózás és általános forgalmi adó) a mezőgazdaságban, javaslatok a szabályozás módosítására vonatkozóan; mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások pénzügyi helyzetének és jövedelmezőségének elemzése.

ZUBOR-NEMES Anna (F)

Hároméves tapasztalattal rendelkezik adatkezelés terén, kiemelten adatbázis-építés és komplex lekérdezések területén. Eddigi munkája során részt vett különböző modellfejlesztésekben és statisztikai elemzésekben. Közreműködött a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszerhez (MKR) kapcsolódó fejlesztésekben. Jártas a térbeli modellezésben és térképkészítésben is. A 4M növényélettani modell alkalmazásával terméshozam-szimulációval is foglalkozik.

Válogatott tudományos közlemények

Juhász, A., Kemény, G., Molnár, A., Illés, I. and Zubor-Nemes, A. (2017) The role of public policy in risk management: the case of the Hungarian Risk Management System. In Góral, J. and Wigier, M. (eds): Risk in the food economy – theory and practice. Multiannual Program Reports 2015-2019, Nr 49.1. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa. http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/publikacje-programu-wieloletniego-2015-2019/20923,4,3, 0,nr-491-risk-in-the-food-economy-theory-and-practice.html

Kemény, G., Lámfalusi, I. és Molnár, A. (szerk.) (2017) A precíziós szántóföldi növénytermesztés összehasonlító vizsgálata. Agrárgazdasági Könyvek. Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. http://dx.doi.org/10.7896/ak1703

Lámfalusi, I., Tóth, K. and Pawlowska-Tyszko, J. (2014) Taxation in the Polish and Hungarian agriculture and health care systems, in: N. Potori, P. Chmieliński and A. Fieldsend (eds), Structural changes in Polish and Hungarian agriculture since EU accession: lessons learned and implications for the design of future agricultural policies. Budapest: AKI.

VisszaTovább