Állásajánlatok

Pályázati felhívás ügyvivő-szakértő munkakör betöltésére

2017. 10. 11.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet ügyvivő-szakértő munkakörbe pályázatot hirdet 1 fő részére a Agrárközgazdasági Kutatások Osztályára.

Az Agrárközgazdasági Kutatások Osztálya figyelemmel kíséri és elemzi a nemzetközi agrárpiaci és agrárpolitikai történéseket, feldolgozza a fontosabb nemzetközi kutatóműhelyek előrejelzéseit, a magyar agrárpolitika számára ajánlásokat dolgoz ki, ehhez szükséges alapozó kutatásokat kezdeményez, továbbá közreműködik a felügyeleti szervnél folyó átfogó agrárpolitikai és szabályozási feladatok szakmai megalapozásában. Vizsgálja és értékeli a főbb mezőgazdasági ágazatok termelésének és versenyképességének alakulását, javaslatokat tesz a hazai fejlesztési politika kialakításához.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, előreláthatóan 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1093 Budapest, Zsil utca 3-5.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

·         hazai és nemzetközi információk gyűjtése és feldolgozása a gabonatermesztés ágazatot és a kapcsolódó termékpályákat illetően az osztályon, illetve az Intézetben felmerülő munkatervi és eseti feladatok megoldásához, továbbá a gyakorlati kormányzati munka és az agrárpolitika megalapozásához, elemzések és szakmai véleményezések készítése és publikálása, valamint közreműködés a kormányzati szervek és egyéb civil és állami szervezetek által felkért munkákban;

·         közreműködés hazai és nemzetközi projektekben.

Pályázati feltételek:

·         szakirányú BSc/BA vagy MSc/MA végzettség (közgazdász, agrár-közgazdász, élelmiszermérnök);

·         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű angol nyelvtudás;

·         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

               az angol nyelv magasabb szintű ismerete, egyéb nyelvismeret

               hazai vagy külföldi folyóiratban megjelent) publikáció, TDK dolgozat,

               hasonló területen és/vagy az adatelemzés területén szerzett 2-3 éves tapasztalat,

               jártasság a projekttervezésben és megvalósításban

               hosszabb idejű külföldi tanulmányok,

               a pályázónak két (vagy több) egymást szakmailag kiegészítő jellegű oklevele (diplomája) van.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, illetve az Intézet érdekeltségi rendszere szerint.                       

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

               az egyetemi leckekönyv egyszerű fénymásolata,

               a diploma (diplomák, oklevelek, nyelvvizsga bizonyítvány) egyszerű fénymásolata,

               a pályázó publikációinak jegyzéke,

               a pályázó szakmai önéletrajza,

               a pályázó eddigi tevékenységének ismertetése és a kutatói állásra vonatkozó elképzelései, tervei (motivációs levél),

               bérigény megjelölése

               a jelentkező hozzájáruló nyilatkozata személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez (a nyilatkozat sablonja letölthető a www.aki.gov.hu/ Állásajánlatok oldalról).

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban Juhász Anikó főigazgatónak címezve (zárt borítékban) az Intézeti Titkárságvezetőhöz (Horváth Helga) kell benyújtani postai küldeményként (1463 Budapest, Pf. 944., a borítékon kérjük feltüntetni a „PÁLYÁZATI ANYAG – ügyvivő-szakértő”) vagy személyesen (az Intézet címe: Budapest, IX. ker. Zsil utca 3–5.), vagy elektronikus úton megküldve a titkarsagvezeto@aki.gov.hu e-mail címre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 3.

2017. november 6-10. között a pályázók személyes meghallgatásra is sor kerülhet. Ezért azt is tudassák, hogy ebben az időszakban hogyan értesíthetők a meghallgatás időpontjáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 13.

A munkakör letölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

Budapest, 2017. október 11.

 

 

Juhász Anikó PhD
főigazgató

Vissza »
Impresszum|Adatvédelem|Címkék|GYIK|Honlaptérkép|Írjon nekünk|RSS|Technikai információk

© Agrárgazdasági Kutató Intézet 2012-2017