Állásajánlatok

Pályázati felhívás ügyvivő szakértő (modellező, elemző) munkakör betöltésére

2017. 08. 29.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet ügyvivő szakértő (modellező, elemző) munkakörbe pályázatot hirdet egy fő részére a Kutatási Igazgatóságra.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (továbbiakban: AKI) Kutatási Igazgatósága közreműködik a felügyeleti szerv uniós és nemzeti agrárpolitikai és szabályozási feladatainak szakmai megalapozásában; szakmailag felügyeli az agrárpolitikai hatásvizsgálatokhoz és agrárközgazdasági kutatásokhoz kapcsolódó intézeti modellezési munkákat és modellfejlesztéseket; elemzi a hazai és nemzetközi agrárpiaci történéseket; vizsgálja a hazai agrártermelés makrogazdaságban betöltött szerepében, szerkezetében, hatékonyságában és versenyképességében bekövetkező változásokat, a főbb mezőgazdasági ágazatok termelésének és versenyképességének alakulását, és ajánlásokat tesz a Magyarország komparatív előnyeit leginkább érvényre juttató termelési struktúra kialakításának irányára és módszereire.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019. szeptember 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1093 Budapest, Zsil u. 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • közreműködés az AKI által alkalmazott modellezési eszköztár működtetésében és fejlesztésében;
 • közreműködés az agrárpolitikai és agrárközgazdasági kutatásokhoz kapcsolódó hatásvizsgálatok elvégzésében.

Bérezés, juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ’’Közalkalmazottak jogállásáról szóló’’ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, illetve az Intézet érdekeltségi rendszere szerint.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú BSc végzettség (közgazdász, matematikus);
 • jártasság a programozásban;
 • angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga;
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • alkalmazott vagy biztosítási és pénzügyi matematikai MSc;
 • Python/GAMS/R/C programozási nyelvek közül legalább az egyik ismerete;
 • adatbáziskezelő rendszerek (PostgreSQL, MySQL) ismerete;
 • jártasság az ökonometriai/statisztikai modellezés területén;
 • hiányzó ismeretek esetén nyitottság a programozás, illetve az elméleti közgazdaságtan irányában;
 • az angol nyelv magasabb szintű ismerete, egyéb nyelvismeret;
 • hazai vagy külföldi folyóiratban megjelent publikációk.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az egyetemi leckekönyv egyszerű fénymásolata;
 • a diploma (oklevelek, nyelvvizsga bizonyítvány) egyszerű fénymásolata;
 • a pályázó szakmai önéletrajza;
 • a pályázó eddigi tevékenységének ismertetése és az állásra vonatkozó elképzelései, tevei (motivációs levél);
 • bérigény.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. október 1.

A pályázat benyújtásának/beérkezésének határideje: 2017. szeptember 22.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban Juhász Anikó főigazgatónak címezve (zárt borítékban) az intézeti titkárságvezetőhöz (Horváth Helga) kell benyújtani postai küldeményként (1463 Budapest, Pf. 944., a borítékon kérjük feltüntetni a „PÁLYÁZATI ANYAG – modellező, elemző”) vagy személyesen (az intézet címe: Budapest, IX. ker. Zsil utca 3–5), vagy elektronikus úton megküldve a titkarsagvezeto@aki.gov.hu e-mail címre.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 2017. szeptember 25-29. közötti időszakban a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. Ezért azt is tudassák, hogy ebben az időszakban hogyan értesíthetők a meghallgatás időpontjáról.

 

Budapest, 2017. augusztus 29.

                                                                                                        Juhász Anikó PhD

 

                                                                                                             főigazgató
Impresszum|Adatvédelem|Címkék|GYIK|Honlaptérkép|Írjon nekünk|RSS|Technikai információk

© Agrárgazdasági Kutató Intézet 2012-2017