Állásajánlatok

Pályázati felhívás ügyvivő-szakértő munkakör betöltésére

2017. 03. 23.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet ügyvivő-szakértő munkakörbe pályázatot hirdet egy fő részére a Tesztüzemi Információs Osztályra.

A Tesztüzemi Információs Osztály a magyar mezőgazdasági Tesztüzemi Információs Rendszer működtetéséért felel. Az osztály a rendszerhez önkéntesen csatlakozó gazdaságok könyvelési adatait feldolgozza, az eredményeket pedig minden évben közreadja egy magyar és angol nyelven is megjelenő intézeti kiadványban. Az elemzés főbb megállapításai – többek között – beépülnek a mezőgazdaság helyzetéről szóló miniszteri beszámolóba is. A Tesztüzemi Információs Rendszer működtetése minden európai uniós tagország kötelezően előírt feladata, így az egyidejűleg szolgálja a hazai információszükséglet kielégítését, illetve az Európai Bizottság FADN-rendszeréhez (Farm Accountancy Data Network) történő kapcsolódást. Az Osztály munkatársai nemzetközi kutatási és szaktanácsadási projektekben is részt vesznek.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1093 Budapest, Zsil utca 3–5.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A Tesztüzemi Információs Rendszer napi működtetési feladatainak ellátása;
 • az osztályon, illetve az Intézetben felmerülő munkatervi és eseti feladatok megoldásához szükséges modellezési, ökonometriai és statisztikai számítási munkák elvégzése, az eredmények szöveges értékelése;
 • közreműködés nemzetközi projektekben.

 Pályázati feltételek:

 • szakirányú egyetemi végzettség (közgazdász, agrárközgazdász);
 • angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű angol nyelvtudás;
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • számviteli ismeretek,
 • jártasság a matematikai-ökonometriai modellezésben vagy a programozásban,
 • hosszabb idejű külföldi tanulmányok,
 • TDK-dolgozat vagy legalább egy jelentősebb (hazai vagy külföldi folyóiratban megjelent) publikáció,
 • agrár-pénzügyi területen szerzett tapasztalat,
 • jártasság a számítógépes adatbázis-kezelésben (SQL),
 • a pályázónak két (vagy több) egymást szakmailag kiegészítő jellegű oklevele (diplomája) van.

 Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, illetve az Intézet érdekeltségi rendszere szerint.                       

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az egyetemi leckekönyv egyszerű fénymásolata,
 • a diploma (diplomák, oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítvány) egyszerű fénymásolata,
 • a pályázó publikációinak jegyzéke,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó eddigi tevékenységének ismertetése és a kutatói állásra vonatkozó elképzelései, tervei (motivációs levél),
 • bérigény megjelölése.

 A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Agrárgazdasági Kutató Intézet címére történő megküldésével (1463 Budapest, Pf. 944), Juhász Anikó főigazgatónak címezve. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Tesztüzemi Információs Osztály ügyvivő-szakértő.
 • Személyesen: Takács Eszter intézeti titkárságvezető részére az Agrárgazdasági Kutató Intézetben (1093 Budapest, Zsil utca 3–5.)

 A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.

2017. május 2–5. között a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet, ezért azt is tudassák, hogy ebben az időszakban hogyan értesíthetők a meghallgatás időpontjáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 5.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

Budapest, 2017. március 24.

 

Juhász Anikó PhD
főigazgató

 

 

Vissza »
Impresszum|Adatvédelem|Címkék|GYIK|Honlaptérkép|Írjon nekünk|RSS|Technikai információk

© Agrárgazdasági Kutató Intézet 2012-2017