Összefoglaló az adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatok ellátása a MAHOP-3.1-16-2016-00001 számú kiemelt projektről

2017. 03. 30.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet, a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program támogatási rendszerének MAHOP-3.1-2016, „Az 1380/2013/EU rendelet 25. cikke (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint meghatározott és az 199/2008/EK rendeletben tovább pontosított adatgyűjtés, adatkezelés és felhasználás támogatása” című, MAHOP-3.1-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projektje keretében bruttó 670.- MFt vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A MAHOP-3.1-16-2016-00001 azonosító számú „AZ 1380/2013/EU RENDELET 25. CIKKE (1) ÉS (2) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRTAK SZERINT MEGHATÁROZOTT ÉS AZ 199/2008/EK RENDELETBEN TOVÁBB PONTOSÍTOTT ADATGYŰJTÉS, ADATKEZELÉS ÉS FELHASZNÁLÁS TÁMOGATÁSA” (továbbiakban: „2014-2020 időszak DCF adatainak gyűjtését, kezelését fejlesztő feladatok”) című kiemelt projekt célja:

Az Európai Tanács 199/2008/EK rendelete ún. DCF keretet hozott létre a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására, valamint a közös halászati politika végrehajtásához szükséges tudományos szakvélemények beszerzésére. Az Európai Parlament és Tanács Európai Tengerügyi és Halászati Alap létrehozásáról szóló 508/2014/EU rendelete a hatálya alatt megalkotott operatív programok végrehajtása során kötelezi a tagállamokat a DCF keretein belül történő adatgyűjtésre.

A „2014-2020 időszak DCF adatainak gyűjtését, kezelését fejlesztő feladatok” kiemelt projekt hozzájárul az adatgyűjtés területéhez kapcsolódóan elfogadott szabályokkal összhangban a halászati és akvakultúra szektort jellemző biológiai, környezetvédelmi, technikai és társadalmi-gazdasági adatok összegyűjtéséhez, kezeléséhez és a végfelhasználók számára történő nyilvánosságra hozatalához. A „2014-2020 időszak DCF adatainak gyűjtését, kezelését fejlesztő feladatok” kiemelt projekt további célja támogatni a tudományos ismeretek gyarapítását és rendelkezésre bocsátását, valamint az adatok gyűjtésének és kezelésének fejlesztését, továbbá megoldással kíván szolgálni az adatszolgáltatók teljes körű eléréséhez, valamint az akvakultúra szektorban véghezvitt adatbekérések növeléséhez, hozzájárulva a fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez.

A MAHOP DCF főbb feladatai:

 • Éves Adatgyűjtési Terv kidolgozása és folyamatos aktualizálása, valamint az ehhez kapcsolódó éves jelentések elkészítése;
 • Halfeldolgozó üzemek termelési viszonyainak felmérése;
 • MAHOP indikátorainak számítása és értékelése;
 • Akvakultúra termékek külkereskedelmi forgalmának elemzése (2007 - 2015 és 2016 - 2022);
 • Tógazdasági haltermelés jövedelemtermelő képességének felmérése;
 • Fogyasztói halár összeírása a főbb kereskedelmi láncoknál és a vidéki halas piacokon
 • Hazai haltermelés következő évre vonatkozó előrejelzése;
 • Kereskedelmi célú természetesvízi halászat megszűnésének hatáselemzése;

További specifikus feladatok:

 • „Új” halfogyasztás számítási módszertan kidolgozása és ez alapján történő folyamatos adatszolgáltatás;
 • Meglévő adatbázis (ASIR) továbbfejlesztése;
 • Szakértői üléseken és egyéb adatgyűjtéssel kapcsolatos rendezvényeken való részvétel;
 • Halfeldolgozás vizsgálata a feldolgozási alapanyag származási helyét illetően;
 • Adatgyűjtési szakértők továbbképzése céljából oktatás szervezése.


A projekt megvalósításának időtartama: 2016. január 01. – 2023. szeptember 30.

Az Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI), az Öbölház Rendezvényközpont konferencia termében tartotta meg 2017. március 22-én  a MAHOP-3.1-16-2016-00001 azonosító szá­mú „2014-2020 időszak DCF adatainak gyűjtését, kezelését fejlesztő feladatok” című kiemelt projekt nyitórendezvényét.

 

A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG c. újság Halászat mellékletében megjelent DCF összefoglaló: http://www.magyarhal.hu/uploads/files/halaszati_lapok/2017/hl4.pdf

 

A nyitórendezvényen elhangzott előadások letölthetők a bejegyzés alatti linkekre kattintva.

 


MAHOP DCF kiemelt projekt sajtónyilvános rendezvény programja.pdf (/publikaciok/dokumentum/f:93642/MAHOP+DCF+kiemelt+projekt+sajtónyilvános+rendezvény+programja.pdf) »
Lengyel Péter előadása.pdf (/publikaciok/dokumentum/f:93643/Lengyel+Péter+előadása.pdf) »
Gábor János előadása.pdf (/publikaciok/dokumentum/f:93644/Gábor+János+előadása.pdf) »
Bojtárné Lukácsik Mónika előadása.pdf (/publikaciok/dokumentum/f:93645/Bojtárné+Lukácsik+Mónika+előadása.pdf) »
Pesti Csaba előadása.pdf (/publikaciok/dokumentum/f:93646/Pesti+Csaba+előadása.pdf) »
MAHOP-3.1-16-2016-00001 számú projekt sajtóközlemény.pdf (/publikaciok/dokumentum/f:93647/MAHOP-3.1-16-2016-00001+számú+projekt+sajtóközlemény.pdf) »