60 éves jubileumi nemzetközi konferencia

2014. 11. 11.

Egy évtized EU-tagság: Tanulságok és az élelmiszergazdaság jövője a KKE országokban

 

ELŐADÁSOK                                    FOTÓK

 

60 éves az Agrárgazdasági Kutató Intézet

 

Az AKI 2014-ben ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját, amely alkalomból Egy évtized EU-tagság: Tanulságok és az élelmiszergazdaság jövője a KKE országokban címmel nemzetközi tudományos konferenciát szervezett. A rendezvényen a tudomány, az oktatás és a szakma jeles hazai képviselői mellett 13 országból számos külföldi szakember vett részt, elsősorban a partnerintézetek képviseletében.

Az esemény fontosságát jelezte Czerván György, a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkárának üdvözlő beszéde, amelyben kiemelte az AKI magyar agrárgazdaságban betöltött szerepét és jelentőségét, és hangsúlyozta, hogy az Intézet komoly segítség a Földművelésügyi Minisztérium számára a döntéshozatalban. Reményei szerint ez a munkakapcsolat még hosszú ideig fennmarad és hozzájárul az ország mezőgazdaságának fejlődéséhez.

A köszöntés után az Intézet főigazgatója, Kapronczai István tartott bevezető előadást, amelyet egy visszatekintéssel kezdett: gondolatban összehasonlította a gazdaság, a társadalom és a technika 60 esztendővel ezelőtti helyzetét, színvonalát a mai modern világban uralkodó trendekkel. Aláhúzta, hogy bár rengeteg változás következett be az elmúlt évtizedekben, az Intézet mindig alkalmazkodni tudott az újhoz. Ezek után üdvözölte a hazai és külföldi résztvevőket, majd az AKI jelenlegi munkájának és szervezeti felépítésének bemutatásával folytatta, vázolta az Intézet jövőbeli céljait és feladatait, végezetül pedig megnyitotta a konferenciát.

Az első szekcióban Hans Vrolijk, a hollandiai Wageningen-i Egyetem és Kutató Intézet kutatója és Vőneki Éva, az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályának tudományos munkatársa részletezte Hollandia és Magyarország tejágazatának helyzetét és kilátásait, különös tekintettel a termelési kvóták kivezetésének várható hatásaira. Ezt követően Ivan Masár, a szlovákiai Agrár- és Élelmiszergazdasági Kutató Intézet igazgató-helyettese és Potori Norbert, az AKI agrár- és vidékpolitikai igazgatója elemezték Szlovákia és Magyarország sertéságazatában az elmúlt évtizedben végbement folyamatokat. Végül Sophia Davidova, az angliai Kent-i Egyetem és Keszthelyi Szilárd, az AKI Vállalkozáselemzési Osztályának vezetője összegezték a mezőgazdasági jövedelmek és beruházások alakulását. A szekció az előadókkal folytatott panelbeszélgetéssel zárult. 

A konferencia második szekciójában elsőként Luca Lucian, a Román Tudományos Akadémia Agrárközgazdasági Intézetének kutatója és Biró Szabolcs, az AKI Vidékpolitikai Kutatások Osztályának vezetője vetette össze Románia és Magyarország birtokpolitikáját és földpiaci viszonyait. Utánuk Marek Wigier, a lengyelországi Élelmiszergazdasági Kutató Intézet igazgató-helyettese és Dudás Gyula, az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztályának vezető-helyettese mutatta be Lengyelország és Magyarország élelmiszer-feldolgozásának fejlődési pályáját. Ezt követően Jansik Csaba, a finn Agrár-élelmiszeripari Intézet főmunkatársa és Jankuné Kürthy Gyöngyi, az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztályának vezetője összegezte az európai és magyarországi élelmiszer-kiskereskedelemben bekövetkezett strukturális változásokat. Ez a szekció is az előadókkal folytatott panelbeszélgetéssel zárult.

A konferencia utolsó szekciója némileg eltért az előző kettőtől, ugyanis itt három előadó, Krijn Poppe, a hollandiai Wageningen-i Egyetem és Kutató Intézet kutatási menedzsre és vezető közgazdásza, Tóth Bence, az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága Költségvetési osztályának CMO koordinatora, valamint Feldman Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára fejtette ki gondolatait az élelmiszergazdaság jövőjéről a KKE országokban. Az előadások után, felkért hozzászólókként, Štefan Buday, szlovákiai Agrár- és Élelmiszergazdasági Kutató Intézet igazgatója, Tomáš Doucha, a csehországi Agrárgazdasági és Agrárinformációs Intézet tanácsadója és Włodzimierz Rembisz, a lengyelországi Élelmiszergazdasági Kutató Intézet professzora folytatta az eszmecserét az előadókkal panelbeszélgetés keretében.

A konferencia lezárásaként Kapronczai István, az AKI főigazgatója összegezte a rendezvényen elhangzottakat, majd örömmel jegyezte meg, hogy bár a világ, Európa és Magyarország élelmiszergazdasága komoly átalakuláson ment keresztül, az AKI sikeresen vette az új kihívásokat, és le tudta vonni a fontos tanulságokat. Kiemelte, hogy az Intézet életében fontos szerepe van a nemzetközi együttműködések megerősítésének, az Európai Unió más tagországainak agrárgazdasági kutatóintézeteivel folytatott tudás- és tapasztalatcserének. Az Intézet 60. évfordulója pedig nagyszerű alkalmat kínált a színvonalas eszmecserére, amelyből minden résztvevő, legyen hazai vagy külföldi, elméleti vagy gyakorlati szakember, csak profitálhatott