Címzett e-mail címe*:
Feladó neve*:
Szöveg:
Ellenőrző kód*:
Új kód kérése
(A sárga keretben látható betűkből és számokból álló karaktersorozat balról jobba olvasva.)
Elküld »
Mégsem »

Költség- és jövedelemelemzés

Néhány fontosabb élelmiszeripari termék költség- és jövedelemadata

2014. 02. 17.

Intézetünkben több évtizede folyik az élelmiszeripari termékek költség-jövedelem adatainak gyűjtése és azok feldolgozás utáni rendszeres publikálása. A termékek köre hagyományosan magába foglalja az alapvető, illetve a legfontosabb élelmiszereket. Információgyűjtésünk reprezentatív adatfelvételre épül, mely a hazai - naptári éves - elszámolási gyakorlatnak megfelelően évente egyszer történik.

Szemelvény: „A fontosabb élelmiszeripari termékek 2012. évi költség- és jövedelemadatai” című kiadvány tájékoztatást nyújt bizonyos élelmiszeripari termékek költség- és jövedelemalakulásáról, illetve az előző évi adatok tükrében azok változásáról. A magyar élelmiszergazdaságnak komoly kihívásokkal kellett és kell szembenéznie napjainkban is. Ezen belül az élelmiszer feldolgozás sajátságos helyzetbe került. A kereskedelem gyakorlatilag valamennyi termékpályán jelentős nyomást gyakorol a beszállítóira az ár és más feltételek tekintetében, ugyanakkor időszakonként egyes termékpályáknál az alapanyag-termelők is nehéz helyzetbe hozzák a feldolgozókat (gabonaár robbanás, időszaki tejhiány stb.). E nehézségek ellenére kell a feldolgozóiparnak talpon maradnia és megfelelni a fogyasztói igényeknek. A kiadvány táblázatait tekintve megállapítható, hogy a bemutatott húsipari termékeknél – nagyrészt – növekedtek a költségek 2012-ben. Számos húsipari terméknél az elért értékesítési árjavulás nem állt arányban a költségnövekedéssel 2012-ben, így az eredmény romlott. A baromfiipar, a tejipar, a malom- és sütőipar, valamint a tésztagyártás termékei esetén is – változó mértékű – alapanyagköltségnövekedés figyelhető meg, és a teljes költség is emelkedett az előző időszakhoz képest. Az eredmény-alakulás általában egy-egy iparágon belül is változó volt, kivétel ez alól például a malomipar, ahol minden bemutatott terméknél romlott az eredmény. A sütőipari termékek eredményessége romlott 2012-ben, míg a tésztagyártás – az előző évekhez hasonlóan – ismét nyereséget tudott felmutatni valamennyi itt közölt termék esetében.
(Agrárgazdasági Információk, szerk.: Fekete Géza, Kiss György)

 

Az alábbiakban közreadjuk néhány élelmiszeripari termék költség- és jövedelemadatát, mely fontos tájékoztatás lehet a szakemberek és az érdeklődők számára, mivel az előző évi adatok tükrében a változásokról is informál.

A teljes termékkört és a módszertant is tartalmazó kiadványt évről évre nyomtatvány formájában jelenteti meg az Agrárgazdasági Kutató Intézet.

 

Néhány fontosabb élelmiszeripari termék költség- és jövedelemadata:

Vissza »