Gerencsér Ilona, Kovač Anna Rebeka, Kóti Adrienn, Lőrincz Katalin, Péter Krisztina and Zubor-Nemes Anna (2020-04-21): Evaluation of the operation of the agricultural risk management system, 2018 ISSN 2415-9557

Jelen kiadványunk a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működését és eredményeit mutatja be a 2018-as évre vonatkozóan. A kárenyhítő juttatás igénylésében fontos változást jelent 2017-től, hogy a 15 százalékot meghaladó hozamérték-csökkenésnek, ami az igénylés feltétele, már nem üzemi szinten, hanem a termesztett növénykultúra esetében kell teljesülnie. A módosítás célja, hogy a termelők mind szélesebb köre részesülhessen kifizetésben. Átlagosnak nem mondható időjárási viszonyok mellett gazdálkodhattak...

Medináné Lázár Virgilia (2020-04-20): NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE, 2019 (XIX. / 1.) ISSN 1418 2130

Az adatgyűjtés a 2016. évi CLV. statisztikai törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásai szerint kötelező, figyelemmel a 1185/2009/EK-rendeletre. Az adatok összesítése után a kiadvány évente egyszer jelenik meg. A statisztikai jelentés célja, hogy a hazai növényvédőszer-forgalomról (mennyiségbeli, értékbeni) átfogó képet nyújtsunk a szakmai érdeklődök számára. A NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet (NAIK AKI) az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében gyűjti...

Illés Ivett and Péter Krisztina (2020-03-31): Financial information (XIII. / 1.) ISSN 1418 2130

A 2008-ban elindult és negyedéves gyakorisággal megjelenő Pénzügyi Hírlevél az agrár- és vidékfejlesztési támogatások összetételéről, a főbb célokra történő felhasználásának aktuális állásáról, valamint a lízingcégek és az ágazati csődráták alakulásának helyzetéről ad rövid, felsorolás jellegű tájékoztatást. Intézetünk kiadványa hasznos tájékozódási pont lehet az agrárgazdaság finanszírozási kérdései után érdeklődő szakembereknek.

Medináné Lázár Virgilia (2020-03-24): MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK HAVI FORGALMA 2020. február (VII. / 3.) ISSN 1418 2130

Az adatfelvétel a 2016. évi CLV. statisztikai törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásai szerint kötelező, figyelemmel az 1185/2009/EK-rendeletre. Az adatok összesítése után a kiadvány havonta jelenik meg. A statisztikai jelentés célja, hogy a hazai mezőgazdasági inputok havi forgalmáról (értékbeni) átfogó képet nyújtson a szakmai érdeklődök számára. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében gyűjti az információkat. A termelőeszközök...

Ehretné Berczi Ildikó (2020-03-24): AZ ÉLELMISZER-GAZDASÁG KÜLKERESKEDELME 2019. év I–XII. hónap (XXIII. / 1.) ISSN 1418 2130

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportértéke 8,2 százalékkal, importértéke 8,1 százalékkal, az egyenleg pedig 8,4 százalékkal nőtt 2019-ben. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitelének értéke 9397 millió eurót, behozatalának értéke 6289 millió eurót tett ki, az agrár-külkereskedelem aktívuma 3109 millió euró, 242 millió euróval több, mint 2018-ban volt (1. ábra). A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek export volumenindexe 5,1 százalékkal, az importé 4,3 százalékkal nőtt...

Boldog Valéria (2020-03-20): MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA 2019. év (XXX. / 1.) ISSN 1418 2130

A statisztikai jelentés a Mezőgazdasági gépek forgalma című, 1270-es nyilvántartási számú Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében végzett adatgyűjtés alapján készült. Az adatgyűjtés a statisztikai törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásai szerint történik, figyelemmel a 138/2004/EK rendeletre. Az adatszolgáltatás a mezőgazdasági gépeket forgalmazó vállalkozások számára kötelező. Az adatgyűjtés teljes körű, és a közvetlenül mezőgazdasági termelők részére...

Mándi-Nagy Dániel (2020-03-20): Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK (XXIII. / 3.) ISSN 1418 2130

A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 107,84 forint/kilogramm volt 2020 februárjában. A fehérjetartalom 0,06 százalékpontos és a zsírtartalom 0,1 százalékpontos romlása, valamint az alapár stagnálása mellett a nyerstej átlagára 1 százalékkal csökkent 2020 februárjában a januárihoz képest és 8 százalékkal meghaladta az előző év azonos hónapjának átlagárát. A nyerstej kiviteli ára 110,45 forint/kilogramm volt 2020 februárjában, az előző havihoz képest 4...

Keszthelyi Szilárd and Kis Csatári Eszter (2020-03-20): Results of Hungarian FADN Farms 2018 ISSN 2063-3149

Az elemzéshez a Tesztüzemi Információs Rendszer 2018. évi adatait használtuk fel. Az adatgyűjtés összesen 2146 mintaüzemet fog át. A tesztüzemi minta segítségével reprezentált és vizsgált 116 ezer gazdaság az összes regisztrált gazdaság által használt földterület 95,3 százalékát művelte, illetve az összes standard termelési érték 94,4 százalékát állította elő. A tesztüzemi rendszer minta adatait a 2016-os Gazdaságszerkezeti Összeírás adataival súlyoztuk. Az egy hektárra jutó árbevétel nem változott,...