Ehretné Berczi Ildikó (2020-05-08): TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2020. április 16-i operatív jelentések alapján) (XXV. / 1.) ISSN 1418 2130

A kiadvány a Tájékoztató jelentés a tavaszi mezőgazdasági munkákról című, 1253-as nyilvántartási számú Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében végzett adatgyűjtés alapján készült. Az adatgyűjtés az 5/2018. (II. 23.) FM rendelet alapján történik a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról. A statisztika célja aktuális helyzetkép felvázolása az adott évi tavaszi mezőgazdasági munkákról (tavaszi...

Illés Ivett and Vágó Katalin (2020-05-05): The financial situation of agriculture and the food industry, 2018 ISSN 2498-5139

Annak ellenére, hogy a mezőgazdaságban tevékenykedő kettős könyvvitelt végző vállalkozások száma csökkent, eszközállományuk 3 211,1 milliárd forintra nőtt. A bővülés eszköz oldalon javarészt a befektetett és a forgóeszközállomány gyarapodásának tulajdonítható. A befektetett eszközök esetében a beruházások, a forgóeszközöknél a követelések és a készletek állománya nőtt a legnagyobb mértékben. Forrás oldalon a kötelezettségek állományában történt kiemelkedő bővülés, amit főként a rövid lejáratú kötelezettségek...

Demeter Edit (2020-04-30): Mezőgazdasági biztosítások 2019 (IV. / 1.) ISSN 1418 2130

Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) 26. § alapján kötelező és a törvény felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról (OSAP) szóló kormányrendelet szerint történik. A NAIK Agrár-gazdasági Kutatóintézet által begyűjtött információk a 2019-es évre vonatkozóan a mezőgazdasági biztosításokkal foglalkozó biztosítók és biztosítóegyesületek adatait tartalmazzák. Az adatgyűjtésre 2020-ban már negyedszer került sor. A kitöltés során a biztosítóknak...

Medináné Lázár Virgilia (2020-04-24): MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK HAVI FORGALMA 2020. március (VII. / 4.) ISSN 1418 2130

Az adatfelvétel a 2016. évi CLV. statisztikai törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásai szerint kötelező, figyelemmel az 1185/2009/EK-rendeletre. Az adatok összesítése után a kiadvány havonta jelenik meg. A statisztikai jelentés célja, hogy a hazai mezőgazdasági inputok havi forgalmáról (értékbeni) átfogó képet nyújtson a szakmai érdeklődök számára. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében gyűjti az információkat. A termelőeszközök...

Gerencsér Ilona, Kovač Anna Rebeka, Kóti Adrienn, Lőrincz Katalin, Péter Krisztina and Zubor-Nemes Anna (2020-04-21): Evaluation of the operation of the agricultural risk management system, 2018 ISSN 2415-9557

Jelen kiadványunk a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működését és eredményeit mutatja be a 2018-as évre vonatkozóan. A kárenyhítő juttatás igénylésében fontos változást jelent 2017-től, hogy a 15 százalékot meghaladó hozamérték-csökkenésnek, ami az igénylés feltétele, már nem üzemi szinten, hanem a termesztett növénykultúra esetében kell teljesülnie. A módosítás célja, hogy a termelők mind szélesebb köre részesülhessen kifizetésben. Átlagosnak nem mondható időjárási viszonyok mellett gazdálkodhattak...

Medináné Lázár Virgilia (2020-04-20): NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE, 2019 (XIX. / 1.) ISSN 1418 2130

Az adatgyűjtés a 2016. évi CLV. statisztikai törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásai szerint kötelező, figyelemmel a 1185/2009/EK-rendeletre. Az adatok összesítése után a kiadvány évente egyszer jelenik meg. A statisztikai jelentés célja, hogy a hazai növényvédőszer-forgalomról (mennyiségbeli, értékbeni) átfogó képet nyújtsunk a szakmai érdeklődök számára. A NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet (NAIK AKI) az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében gyűjti...

Illés Ivett and Péter Krisztina (2020-03-31): Financial information (XIII. / 1.) ISSN 1418 2130

A 2008-ban elindult és negyedéves gyakorisággal megjelenő Pénzügyi Hírlevél az agrár- és vidékfejlesztési támogatások összetételéről, a főbb célokra történő felhasználásának aktuális állásáról, valamint a lízingcégek és az ágazati csődráták alakulásának helyzetéről ad rövid, felsorolás jellegű tájékoztatást. Intézetünk kiadványa hasznos tájékozódási pont lehet az agrárgazdaság finanszírozási kérdései után érdeklődő szakembereknek.

Medináné Lázár Virgilia (2020-03-24): MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK HAVI FORGALMA 2020. február (VII. / 3.) ISSN 1418 2130

Az adatfelvétel a 2016. évi CLV. statisztikai törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásai szerint kötelező, figyelemmel az 1185/2009/EK-rendeletre. Az adatok összesítése után a kiadvány havonta jelenik meg. A statisztikai jelentés célja, hogy a hazai mezőgazdasági inputok havi forgalmáról (értékbeni) átfogó képet nyújtson a szakmai érdeklődök számára. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében gyűjti az információkat. A termelőeszközök...