(2019-12-20): Agrárpiaci Információk ( / 12.) ISSN

Az AKI Agrárpiaci Információk című, havi megjelenési gyakoriságú kiadványának elsődleges célja a kisebb üzemméretű mezőgazdasági termelők ellátása a gazdálkodásukhoz szükséges aktuális információkkal. Ezen információk körébe tartozik a fontosabb mezőgazdasági termékek és a mezőgazdasági inputok piaci helyzetének alakulása. Emellett árinformációk, külkereskedelmi és egyéb agrárstatisztikai adatok és ahhoz kapcsoló elemzések is közlésre kerülnek a kiadványban.

Ehretné Berczi Ildikó (2019-12-19): Az élelmiszer-gazdaság külkereskedelme 2019. év I–IX. hónap (XXII. / 4.) ISSN 1418 2130

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitelének értéke 7015 millió eurót, behozatalának értéke 4571 millió eurót tett ki 2019 első három negyedévében. Az agrár-külkereskedelem aktívuma 2444 millió euró, 325 millió euróval több, mint 2018 első három negyedévében volt (1. ábra). A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportértéke 9,4 százalékkal, importértéke 6,5 százalékkal nőtt 2019 első kilenc hónapjában, az egyenleg 15,3 százalékkal volt több a 2018 első három negyedévi értéknél....

Mándi-Nagy Dániel (2019-12-19): Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK (XXII. / 12.) ISSN 1418 2130

A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 106,6 forint/kilogramm volt 2019 novemberében. A fehérjetartalom 0,01 százalékpontos javulása és a zsírtartalom stagnálása, valamint az alapár 2 százalékos emelkedése mellett a nyerstej átlagára 2 százalékkal nőtt 2019 novemberében a 2019. októberihez képest és 9 százalékkal meghaladta az előző év azonos hónapjának átlagárát. A nyerstej kiviteli ára 116,36 forint/kilogramm volt 2019 novemberében, az előző havihoz...

Medináné Lázár Virgilia (2019-12-19): Mezőgazdasági inputok havi forgalma 2019. november (VI. / 12.) ISSN 1418 2130

Az adatfelvétel a 2016. évi CLV. statisztikai törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásai szerint kötelező, figyelemmel az 1185/2009/EK-rendeletre. Az adatok összesítése után a kiadvány havonta jelenik meg. A statisztikai jelentés célja, hogy a hazai mezőgazdasági inputok havi forgalmáról (értékbeni) átfogó képet nyújtson a szakmai érdeklődök számára. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében gyűjti az információkat. A termelőeszközök...

Pásztor Zsuzsanna (2019-12-17): Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK (XXII. / 25.) ISSN 1418 2130

A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza fronthavi jegyzése 195–200 dollár (USD)/tonna között mozgott december első felében. A NAIK AKI PÁIR adatai szerint a magyarországi fizikai piacon átlagosan 41 ezer forint/tonna termelői áron cserélt gazdát a takarmánykukorica december elején. A full-fat szóját (33 százalék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 százalék víztartalmú) átlagosan 129,8 ezer forint/tonna körüli áfa és szállítási költség nélküli áron értékesítették a feldolgozók december...

Ecsediné Wanek Zsuzsanna, Losonczi Tünde and Szente-Orbán Csaba (2019-12-17): Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR (XXIII. / 25.) ISSN 1418 2130

A NAIK AKI PÁIR adatai szerint az 50. héten a hazai termesztésű tölteni való édes paprika (30–70 mm méret) 500, illetve 645 forint/kilogramm (70 mm+) leggyakoribb áron szerepelt a Budapesti Nagybani Piac választékában, ami egyaránt alatta maradt az egy évvel korábbi árának. A kaliforniai paprika (70 mm+ méret) 620 forint/kilogramm termelői ára 3 százalékkal volt magasabb annál. A hazai gyakoribb almafajták ára néhány kivétellel 180–195 forint/kilogramm között mozgott, és 3-10 százalékkal felülmúlta...

Ehretné Berczi Ildikó (2019-12-16): A MEZŐGAZDASÁG 2019. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK I. ELŐREJELZÉSE (IX. / 2.) ISSN 1418 2130

A Mezőgazdasági Számlarendszer (MSZR) adatait évente kétszer előzetesen, először a tárgyév novemberének végén, majd a tárgyévet követő januárban kell átadni az Európai Bizottságnak. A végleges adatsort a tárgyévet követő év szeptemberéig kell elkészíteni. Az Agrárminisztérium (AM) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közötti munkamegosztásnak megfelelően a KSH a felelős az MSZR-adatok előállításáért. A NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet a rendelkezésre álló adataival segíti az MSZR elkészítését....

Egri Edit (2019-12-10): Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS (XXII. / 24.) ISSN 1418 2130

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) előrevetítése szerint a juhhús globális termelése 15,4 millió tonna lehet 2019-ben, csaknem 1 százalékkal emelkedhet az előző évihez képest. Az Ausztrál Agrárgazdasági és Erőforrás-gazdálkodási Tudományok Hivatalának (ABARES) adatai szerint Ausztrália juhállománya 66,4 millió egyedre csökkent a 2018/2019. gazdasági év (július–június) végére, a 2019/2020. évi szezon zárólétszáma 67,5 millió lehet. Az Új-Zélandi Gazdasági Szolgálat adatai...