Horváth Zsuzsanna, Kemény Gábor, Németh Noémi, Stummer Ildikó, Thury Eszter and Tunyoginé Nechay Veronika (2006): Hazai és nemzetközi élelmiszerárak összehasonlítása néhány fontosabb termékpályán. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 62 p. ISBN 963-491-484-5

Magyarországon a termékpályák tevékenységének egymást követő elemei elkülönülnek, egy-egy termelési szakaszba összpontosulnak. A termelési szakaszok részesedését a termékpálya összes jövedelméből az elért árak nagysága és aránya, valamint a tevékenység érdekében lekötött eszközök és folyó költségek határozzák meg. Az Agrárgazdasági Kutató Intézetben (AKI) már több éve folyik a fontosabb hazai termékpályák költségjövedelem- és árszerkezetének vizsgálata. Ugyanakkor a hazai- és nemzetközi termékpályák...

Fogarasi József, Hingyi Hajnalka, Nyárs Levente, Papp Gergely, Potori Norbert, Radóczné Kocsis Teréz and Vőneki Éva (2006): Néhány fontosabb mezőgazdasági termék termelési költségének nemzetközi összehasonlítása. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 79 p. ISBN 963-491-482-9

Tanulmányunk célja a főbb hazai mezőgazdasági termékek termelési költségének egyes EU tagállamok, valamint az Unión kívüli legnagyobb versenytársak és a meghatározó világpiaci szereplők termelési költségével történő összehasonlítása, elemzése; továbbá a hazai költségszerkezetben a versenyképesség szempontjából gyenge pontok azonosítása. A versenyképesség vizsgálatának két alapvető módszere a piaci részesedés alakulásának elemzése, illetve az üzemek gazdasági eredményének mérése a bevételek és költségek...

Potori Norbert (2006): A határidős terménypiaci fedezeti ügyletek elméleteinek rövid összefoglalása. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 41 p. ISBN 963-491-489-6

A likvid határidős árupiacok – a tranzakciók nagy számának és folyamatosságának, valamint az árfolyamok nyilvános jegyzésének köszönhetően – a közgazdász elemző számára rengeteg kvantitatív adattal szolgálnak a szüntelenül változó gazdasági környezetben tevékenykedő piaci szereplők magatartásának vizsgálatához. Míg a határidős árupiacok működését, gazdasági szerepét tárgyaló tudományos szakkönyvek, értekezések és folyóiratcikkek száma az elmúlt néhány évtizedben robbanásszerűen megnőtt1, a határidős...

Nyárs Levente, Papp Gergely and Vőneki Éva (2006): A pulyka-, kacsa-, lúd-, juh- és nyúlágazat nemzetközi piaci helyzete. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 72 p. ISBN 963 491 485 3

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) az elmúlt időszak folyamán több tanulmányban és elemzésben foglalkozott a fő állati termékek (sertéshús, csirkehús, marhahús, tehéntej) piaci helyzetével és kilátásaival [Popp és Potori ed., 2005]. Az összes mezőgazdasági termelésből kisebb arányban részesülő állattenyésztési ágazatokról azonban nem készült az utóbbi években részletes, mélyreható elemzés. Ugyanakkor ezen ágazatok némelyike esetében Magyarország fontos szerepet tölt be a nemzetközi kereskedelemben,...

Biró Szabolcs, Dorgai László and Varga Péter (2006): Táj- és földhasználat váltás a Tisza hullámterében (A VTT első ütemében tervezett beavatkozások) ( / 5) ISSN 1418 2130

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) keretében a szakértői munkák egyik része a tiszai hullámtér hasznosításával foglalkozik. Különböző részterületekről számos szakérői tanulmány készült, ezek mintegy szintetizálása a „Táj- és földhasználat váltás a Tisza hullámterében” című anyag. A munkák feltárták, hogy az árvízveszély a folyó magyarországi hullámterének gondozatlansága, a táj-, illetve a földhasználatnak a lefolyási viszonyok szempontjából előnytelen megváltozása miatt is nő. Ha a folyó...

Hingyi Hajnalka, Kürthy Gyöngyi and Radóczné Kocsis Teréz (2006): The market perspectives of liquid biofuels of agricultural origin. Agrárgazdasági Tanulmányok Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 162 p. ISBN 978-963-491-497-6

The study surveys the production and utilisation potential of the main arable crops which can be used as renewable energy sources. It contains an analysis of the international market of biofuels and their raw materials, with particular regard to the biofuels production and consumption of the European Union. It presents the Hungarian biofuels market, discusses the current and future production capacities and domestic and export market outlooks as well as the legal environment of biofuels production.

Györe Dániel and Radóczné Kocsis Teréz (2006): The Wine Market: Current situation and future trends. Agrárgazdasági Tanulmányok Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 160 p. ISBN 963 491 492 6

The study attempts to provide a forecast of the anticipated trends on the wine markets of the European Union and Hungary until 2010. To that end, it reviews the trends of wine production, wine consumption and the wine trade during the past ten years. A separate chapter compares the competitiveness of the world’s major wine-producing and wine-exporting countries, including Hungary. The global wine consumption and purchasing patterns are illustrated through the examples of some major wine importer...

Nagy-Huszein Tibor (2006): The members’ ownership in agricultural cooperatives. Agrárgazdasági Tanulmányok Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 130 p. ISBN 978-963-491-496-9

The paper overviews the proprietary rights of the assets of cooperatives transformed several times, the transformation of the decision making process of the cooperatives; the responses to the various modifi cation of the legislation; the methods and consequences of the creation and later the liquidation of the cooperatives’ business shares. In the paper special emphasis is laid to the transformation process of the cooperatives, the diffi culties and the frequent amendments of the regulations on the...