Pásztor Zsuzsanna (2019-12-17): Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK (XXII. / 25.) ISSN 1418 2130

A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza fronthavi jegyzése 195–200 dollár (USD)/tonna között mozgott december első felében. A NAIK AKI PÁIR adatai szerint a magyarországi fizikai piacon átlagosan 41 ezer forint/tonna termelői áron cserélt gazdát a takarmánykukorica december elején. A full-fat szóját (33 százalék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 százalék víztartalmú) átlagosan 129,8 ezer forint/tonna körüli áfa és szállítási költség nélküli áron értékesítették a feldolgozók december...

Ecsediné Wanek Zsuzsanna, Losonczi Tünde and Szente-Orbán Csaba (2019-12-17): Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR (XXIII. / 25.) ISSN 1418 2130

A NAIK AKI PÁIR adatai szerint az 50. héten a hazai termesztésű tölteni való édes paprika (30–70 mm méret) 500, illetve 645 forint/kilogramm (70 mm+) leggyakoribb áron szerepelt a Budapesti Nagybani Piac választékában, ami egyaránt alatta maradt az egy évvel korábbi árának. A kaliforniai paprika (70 mm+ méret) 620 forint/kilogramm termelői ára 3 százalékkal volt magasabb annál. A hazai gyakoribb almafajták ára néhány kivétellel 180–195 forint/kilogramm között mozgott, és 3-10 százalékkal felülmúlta...

Ehretné Berczi Ildikó (2019-12-16): A MEZŐGAZDASÁG 2019. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK I. ELŐREJELZÉSE (IX. / 2.) ISSN 1418 2130

A Mezőgazdasági Számlarendszer (MSZR) adatait évente kétszer előzetesen, először a tárgyév novemberének végén, majd a tárgyévet követő januárban kell átadni az Európai Bizottságnak. A végleges adatsort a tárgyévet követő év szeptemberéig kell elkészíteni. Az Agrárminisztérium (AM) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közötti munkamegosztásnak megfelelően a KSH a felelős az MSZR-adatok előállításáért. A NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet a rendelkezésre álló adataival segíti az MSZR elkészítését....

Egri Edit (2019-12-10): Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS (XXII. / 24.) ISSN 1418 2130

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) előrevetítése szerint a juhhús globális termelése 15,4 millió tonna lehet 2019-ben, csaknem 1 százalékkal emelkedhet az előző évihez képest. Az Ausztrál Agrárgazdasági és Erőforrás-gazdálkodási Tudományok Hivatalának (ABARES) adatai szerint Ausztrália juhállománya 66,4 millió egyedre csökkent a 2018/2019. gazdasági év (július–június) végére, a 2019/2020. évi szezon zárólétszáma 67,5 millió lehet. Az Új-Zélandi Gazdasági Szolgálat adatai...

Vadkerti-Tóth Nikolett (2019-12-10): Agrárpiaci Jelentések, Baromfi (XIX. / 24.) ISSN 1418 2130

Az Európai Bizottság adatai alapján az unió tojástermékimportja 28 százalékkal 17 ezer tonnára csökkent, míg tojástermékexportja 14 százalékkal 181 ezer tonnára nőtt 2019 első kilenc hónapjában az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva. Az Európai Bizottság adatai alapján az unióban az étkezési tojás csomagolóhelyi ára 125 euró/100 kilogramm volt 2019 első negyvennyolc hetében, ez 5 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakának átlagáránál. A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon...

Medináné Lázár Virgilia (2019-12-10): Vetőmag-forgalmazás 2018. 07. 01. – 2019. 06. 30. (III. / 1.) ISSN 1418 2130

Az adatfelvétel a statisztikai törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásai szerint történik, figyelemmel a 138/2004/EK-rendeletre. Az adatok összesítése után a kiadvány évente egyszer jelenik meg. A statisztikai jelentés célja a hazai termesztésű és importból származó fémzárolt vetőmagvak forgalmazásának mennyiségi és értékbeni meghatározása a szántóföldi növények és a zöldségfélék (beleértve a szántóföldi termesztést is) egyes kategóriáiban. A NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet...

(2019-12-06): Agrárgazdasági Statisztikai Zsebkönyv 2018 ISSN 1418-2270

Kiadványunkban a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar 2018. évi eredményeiről adunk tájékoztatást. Az elmúlt években megjelent zsebkönyvek adatköréhez is kapcsolódva biztosítottuk az idősorok összehasonlíthatóságát. A nemzetgazdasági és az országos ágazati mutatók mellett a főbb mezőgazdasági adatokat megyei részletezésben is feldolgoztuk. A nemzetközi statisztikai adatok a főbb tendenciák érzékeltetésére alkalmasak. Zsebkönyvünk információi a KSH-, az OVA-, a NFK-, az EUROSTAT-...

(2019-12-06): Hungarian Food and Agricultural Statistics 2018 ISSN 1586-0086

The publication provides information on the results achieved in 2018 in agriculture, forestry and food industry. We assured the comparability of time-series in connection with the pocketbooks published in the recent years. Besides the national and branch indicators and data, the principal agricultural data are also given in details by counties. The international data are suitable to demonstrate the main trends. The published data are compiled on the basis of the publications of the Central Statistical...