Barta István, Dorgai László, Dudás Gyula and Varga Eszter (2010): Termelői csoportok és a zöldség-gyümölcs ágazatban működő termelői szerveződések Magyarországon ( / 6) ISSN 1418 2130

Hazánk mezőgazdaságában a rendszerváltás előtt a termelők integrálásának több formája létezett, melyek a tulajdoni és szervezeti változások során gyakorlatilag megszűntek. Az agrárpolitika – esetenként elsősorban politikai, máskor gazdasági megfontolásból fogant – folyamatos próbálkozása a termelők szerveződéseinek kibontakoztatására nem járt igazi sikerrel. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás – már a csatlakozást előkészítő fázisban is – új lendületet adott a szövetkezések segítésének, de ebből...

Darvasné Ördög Edit, Juhász Anikó, Tunyoginé Nechay Veronika and Wagner Hartmut (2009): The Impacts of the Crisis in the Foreign Trade of the Hungarian Food Economy in an International Context ( / 8) ISSN 1418-2122

Our study has analysed the sudden price explosion followed by the drop in the price of food products and the impacts of this price cycle on the foreign trade of the food economy. Due to the differences in their absolute sizes, a comparison of the balances of the different countries proved to be difficult; therefore we have introduced a new methodology. Firstly, with the help of the “food economy foreign trade profile” we have examined to what extent the product categories under examination (main...

Györe Dániel, Popp József, Stauder Márta and Tunyoginé Nechay Veronika (2009): Supply Management and Pricing Policy of the Food Retail Trade ( / 10) ISSN 1418-2122

The study analyses the most important factors influencing the supply and pricing policies and their differences among the Hungarian owned, the multinational commercial chains and the small independent retail shops. It also presents the interrelation of the factors influencing the pricing policy with the corporate activities’ main objectives (e.g. maximising the profit volume). The pricing and the price-setting ability depend also on the vertical and horizontal competition within the food supply chain....

Bojtárné Lukácsik Mónika, Felkai Beáta Olga, Gáborné Boldog Valéria, Kapronczai István, Székelyné Raál Éva, Tóth Piroska and Vágó Szabolcs (2009): The Position, National Economic and Regional Role of Small and Medium-sized Enterprises in the Food Processing Sector ( / 9) ISSN 1418-2122

Following the EU accession, the dynamism of the Hungarian food declined and it is now in a critical condition. The question arises as to whether there is a possibility to break out from this apparently hopeless situation. The research underpinning this study was intended to reveal the role of the small and medium-sized enterprises in the emergence from the crisis. Based on primary research performed through interviews and the processing of statistical data, the authors established that the food processing...

Isépy Anett, Molnár Zsuzsa, Mándi-Nagy Dániel, Módos Rita, Stummer Ildikó and Thury Eszter (2009): Árszintek és árarányok nemzetközi összehasonlításban ( / 7) ISSN 1418 2130

Az elmúlt néhány évben a mezőgazdasági termékek ára erőteljesen ingadozott, rövid időn belül jelentős áremelkedés, illetve áresés ment végbe. Mindezek hatására az árarányok is változtak a vertikumon belül és az egyes termékpályák között, ami részletesebb vizsgálatokat tett szükségessé. Az árarányok elemzésének időszerűségét és jelentőségét indokolja az is, hogy az árarányok alapvetően befolyásolják a jövedelmezőséget. Az állati termékek és a takarmányok árarányát például több kutatóintézet, nemzetközi...

Györe Dániel and Wagner Hartmut (2008): The Social, Economic and Environmental Impacts of the Hypothetical Reduction of Direct Payments (first approach) ( / 7.) ISSN 1418 2122

In our study we have tried to find out whether the Hungarian and the EU producer, consumer and foreign trade prices had approached to each other during the last 8 years to a considerable extent. Our EU accession in 2004 and the explosion of the producer prices occurred in 2007 have rendered the argument especially actual. The price analysis has proven that by 2007, the Hungarian agricultural producer prices have increased close to the average EU price level. However the consumer prices of food products...

Bukai Andrej, Kürthy Gyöngyi, Pesti Csaba and Radóczné Kocsis Terézia (2008): The Tobacco Market and the Potential Future of Tobacco Production in Hungary and the European Union in the Light of the CAP Reform ( / 3) ISSN 1418 2122

The study presents the main trends of global tobacco production and trade and the impacts of the liberalisation of agricultural trade on the European tobacco market. It sums up the experiences of the implementation of the reform of the tobacco market, started in 2006, in the EU-15 member states. The impacts of the implementation of the tobacco reform on the production structure and the income of Hungarian tobacco holdings and on employment are analysed on the basis of the data of the KSH’s Farm Structure...

Erdész Ferencné and Kozak Anita (2008): Medicinal Plant Sector in Hungary - Production and Market Development ( / 4) ISSN 1418 2122

The study provides an overall analysis of the market of medicinal plants in global and European comparison and in Hungary, giving an overview of recent changes in the Hungarian phytopharmaceutical industry, domestic and foreign trade and the consumption trends. A separate chapter discusses the (unfortunately not very promising) prospects of the industry and the principal tasks in order to increase competitiveness, one of the most important of which is to update the legal background of the certification...