Garay Róbert, Molnár Zsuzsa és Radóczné Kocsis Terézia (2018-09-19): Az európai cukorkvóta kivezetésének hatásai, várható következményei és az ebből eredő lehetőségek. Agrárgazdasági Tanulmányok Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 72 p. ISBN 978-963-491-604-8

Az Európai Unióban a cukortermelési kvóták rendszere 2017. október 1-től megszűnt. A cukortermelés szabadon növelhető, ezért az AKI megvizsgálta a magyarországi kapacitásbővítő fejlesztések lehetőségeit és kockázatait. A kvótarendszer megszűnésének hatását alapvetően a cukor világpiaci árának alakulása határozza meg, ami a kereslet-kínálati viszonyok mellett a kőolaj világpiaci árának változásától, a brazil reál és az USA dollár árfolyamától, más édesítőszerek (izoglükóz) felhasználásától, az EU...

Bene Andrea, Domán Csaba, Felkai Beáta Olga és Lámfalusi Ibolya (2016): Az élelmiszeripar pénzügyi helyzetének vizsgálata. Agrárgazdasági Tanulmányok Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 66 p. ISBN 978-936-491-598-0

Az elemzés az élelmiszeripar pénzügyi helyzetét vizsgálja az ágazatba tartozó vállalkozások mérleg- és eredményadatai alapján. Az elemzés az ágazati szintű helyzetfeltárás mellett kiterjed a főbb alágazatok, illetve szakágazatok áttekintésére, valamint az egyes méretkategóriák szerinti vizsgálatra. A vizsgálat eredményeképpen az élelmiszer-feldolgozás pénzügyi helyzetét illetően meglehetősen negatív kép rajzolódik ki. A vizsgált, mintegy tízéves időszak (2003-2013) tőkekivonással, eladósodással,...

Darvasné Ördög Edit, Dudás Gyula, Ehretné Berczi Ildikó, Felkai Beáta Olga, Fogarasi József, Garay Róbert, Jankuné Kürthy Gyöngyi, Kálmán Ákos, Lámfalusi Ibolya, Nagy László, Radóczné Kocsis Terézia, Rácz Katalin, Székelyhidi Katalin, Tikász Ildikó Edit, Varga Edina, Varga Eszter, Vásáry Viktória, Vőneki Éva és Wagner Hartmut (2016): Az osztrák élelmiszer-gazdaság működésének és sikereinek elemzése. Agrárgazdasági Tanulmányok Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 133 p. ISBN 978 963 491 597 3

A tanulmány az osztrák élelmiszer-gazdaság sikertényezőinek feltátásának céljából íródott. A sikeresség kiindulási alapjának azt tekintettük, hogy az élelmiszer-gazdaságban tevékenykedő vállalkozások megfelelő jövedelmet képesek realizálni. Megvizsgáltuk, hogy ehhez milyen makrogazdasági, környezeti, társadalmi és közigazgatási tényezők járulnak hozzá. Első lépésként összehasonlítottuk Magyarország és Ausztria mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termelésének hatékonyságát és jövedelmezőségét, majd...

Bene Andrea, Darvasné Ördög Edit, Dudás Gyula, Felkai Beáta Olga, Garay Róbert, Györe Dániel, Kürthy Gyöngyi, Radóczné Kocsis Terézia és Székelyhidi Katalin (2016): A magyarországi élelmiszeripar helyzete és jövőképe. Agrárgazdasági Tanulmányok Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 0 p. ISBN 978-963-491-599-7

A hazai élelmiszeripar nettó árbevétele 2003 és 2013 között csaknem 1000 milliárddal nőtt, viszont változatlan áron 360 milliárd forinttal csökkent, amely főleg a belföldi értékesítés visszaesése (-631 milliárd forint) miatt következett be. A belpiaci értékesítés csökkenésének oka az alacsony fizetőképes kereslet, amelyet jól szemléltet az egy főre jutó reáljövedelem és a napi fogyasztási cikkek forgalmának együtt mozgása. A hazai vásárlóerő nemzetközi összehasonlításban is alacsonynak tekinthető....

Aliczki Katalin (2014): A magyarországi pulyka vertikum egy évtizedes fejlődési pályájának értékelése. Agrárgazdasági Tanulmányok Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 64 p. ISBN

A pulykahús-termékpályán az alapanyagtermelés jövedelmezősége jelentősen visszaesett az elmúlt közel egy évtizedben. A felvásárlási árak ugyan emelkedtek, ez azonban nem ellensúlyozta a termelési költségek energia- és takarmányárak megugrásából adódó növekedését. Míg a 2006–2013 közötti időszakban a takarmányok ára megkétszereződött, a felvásárlási árak csupán 30 százalékkal nőttek. Mindezek ellenére megállapítható, hogy azon kevés vállalkozás, amely az utóbbi években technikai és technológiai fejlesztést...

Aliczki Katalin, Garay Róbert, Mándi-Nagy Dániel, Nagy László, Varga Edina és Vőneki Éva (2013): A magyar mezőgazdaság főbb ágazatainak helyzete, piaci kilátásai rövid és középtávon. Agrárgazdasági Tanulmányok Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 172 p. ISBN 978-9-634915-85-0

A tanulmányban a magyar mezőgazdaság főbb ágazatai 2008-2012 közötti helyzetének alakulását értékeltük. Bemutattuk továbbá az agrártermékek világpiacait elemző, mérvadó nemzetközi szervezetek és intézmények (OECD és FAO, Európai Bizottság és USDA) által előrevetített tendenciákat, amelyek hatással lehetnek Magyarország mezőgazdasági termékeinek piaci lehetőségeire a következő öt-tízéves időszakban. Tekintettel arra, hogy a nemzetközi szervezetek és intézmények eredményeit többször is felülírta a...

Györe Dániel, Hamza Eszter, Juhász Anikó, Kujáni Katalin és Mácsai Éva (2012): A közvetlen értékesítés szerepe és lehetőségei a hazai élelmiszerek piacrajutásában. Élet a modern kiskereskedelmi csatornákon kívül?. ISSN 1418-2122 Agrárgazdasági Tanulmányok Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 121 p. ISBN 978-963-491-579-9

Dolgozatunk célja az volt, hogy a közvetlen értékesítés lehetőségeit és feltételeit vizsgáljuk a zöldség és gyümölcs, a bor, valamint a tej termelők szemszögéből. Kimutattuk, hogy a jelentős mértékű könnyítést tartalmazó új jogszabályi lehetőségek eljutottak a termelőkhöz, és többnyire éltek is a felkínált közvetlen értékesítési lehetőségekkel. A legfontosabb előnyök közé a közvetlenül értékesítő élelmiszer előállítók számára: a jövedelmezőség növekedése, a közvetlen, bizalmi kapcsolat kialakítása...

Aliczki Katalin, Fieldsend Andrew F., Garay Róbert, Jankuné Kürthy Gyöngyi, Kovács Máté, Nyárs Levente, Papp Gergely, Potori Norbert és Radóczné Kocsis Teréz (2012): A magyar mezőgazdaság Európai Unió belpiaci áraival számolt támogatottsági mutatóinak alakulása 2000–2010 között. Agrárgazdasági Tanulmányok Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 78 p. ISBN 978 963 491 571 3

A tanulmány az OECD PSE/CSE módszertanában bekövetkezett legutóbbi változások ismertetése mellett a magyar agrártámogatások alakulását elemzi 2000 és 2010 között. Az elemzés során elsősorban a csatlakozás előtti és utáni támogatottsági szint összehasonlítása volt a cél. A két időszak megfelelő összehasonlíthatósága érdekében a hazai termelői árakat az uniós árakhoz hasonlítottuk, ezért a mutatószámokban nem okozott törést a csatlakozás és vele a megváltozott külkereskedelmi politika ténye.