Felkai Beáta Olga, Domán Csaba, Lámfalusi Ibolya és Bene Andrea (2016): Az élelmiszeripar pénzügyi helyzetének vizsgálata ISSN 1418-2122

Az elemzés az élelmiszeripar pénzügyi helyzetét vizsgálja az ágazatba tartozó vállalkozások mérleg- és eredményadatai alapján. Az elemzés az ágazati szintű helyzetfeltárás mellett kiterjed a főbb alágazatok, illetve szakágazatok áttekintésére, valamint az egyes méretkategóriák szerinti vizsgálatra. A vizsgálat eredményeképpen az élelmiszer-feldolgozás pénzügyi helyzetét illetően meglehetősen negatív kép rajzolódik ki. A vizsgált, mintegy tízéves időszak...

Felkai Beáta Olga, Jankuné Kürthy Gyöngyi, Nagy László, Rácz Katalin, Székelyhidi Katalin, Tikász Ildikó Edit, Vásáry Viktória, Vőneki Éva, Ehretné Berczi Ildikó, Lámfalusi Ibolya, Darvasné Ördög Edit, Dudás Gyula, Garay Róbert, Radóczné Kocsis Terézia, Fogarasi József, Kálmán Ákos, Varga Edina, Varga Eszter és Wagner Hartmut (2016): Az osztrák élelmiszer-gazdaság működésének és sikereinek elemzése. Agrárgazdasági Tanulmányok Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 133 p. ISBN 978 963 491 597 3

A tanulmány az osztrák élelmiszer-gazdaság sikertényezőinek feltátásának céljából íródott. A sikeresség kiindulási alapjának azt tekintettük, hogy az élelmiszer-gazdaságban tevékenykedő vállalkozások megfelelő jövedelmet képesek realizálni. Megvizsgáltuk, hogy ehhez milyen makrogazdasági, környezeti, társadalmi és közigazgatási tényezők járulnak hozzá. Első lépésként összehasonlítottuk Magyarország és Ausztria mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termelésének...

Aliczki Katalin (2014): A magyarországi pulyka vertikum egy évtizedes fejlődési pályájának értékelése. Agrárgazdasági Tanulmányok Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 64 p. ISBN

A pulykahús-termékpályán az alapanyagtermelés jövedelmezősége jelentősen visszaesett az elmúlt közel egy évtizedben. A felvásárlási árak ugyan emelkedtek, ez azonban nem ellensúlyozta a termelési költségek energia- és takarmányárak megugrásából adódó növekedését. Míg a 2006–2013 közötti időszakban a takarmányok ára megkétszereződött, a felvásárlási árak csupán 30 százalékkal nőttek. Mindezek ellenére megállapítható, hogy azon kevés vállalkozás,...

Nagy László, Vőneki Éva, Mándi-Nagy Dániel, Garay Róbert, Varga Edina és Aliczki Katalin (2013): A magyar mezőgazdaság főbb ágazatainak helyzete, piaci kilátásai rövid és középtávon. Agrárgazdasági Tanulmányok Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 172 p. ISBN 978-9-634915-85-0

A tanulmányban a magyar mezőgazdaság főbb ágazatai 2008-2012 közötti helyzetének alakulását értékeltük. Bemutattuk továbbá az agrártermékek világpiacait elemző, mérvadó nemzetközi szervezetek és intézmények (OECD és FAO, Európai Bizottság és USDA) által előrevetített tendenciákat, amelyek hatással lehetnek Magyarország mezőgazdasági termékeinek piaci lehetőségeire a következő öt-tízéves időszakban. Tekintettel arra, hogy a nemzetközi szervezetek és...

Hamza Eszter, Györe Dániel, Juhász Anikó, Mácsai Éva és Kujáni Katalin (2012): A közvetlen értékesítés szerepe és lehetőségei a hazai élelmiszerek piacrajutásában. Élet a modern kiskereskedelmi csatornákon kívül?. ISSN 1418-2122 Agrárgazdasági Tanulmányok Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 121 p. ISBN 978-963-491-579-9

Dolgozatunk célja az volt, hogy a közvetlen értékesítés lehetőségeit és feltételeit vizsgáljuk a zöldség és gyümölcs, a bor, valamint a tej termelők szemszögéből. Kimutattuk, hogy a jelentős mértékű könnyítést tartalmazó új jogszabályi lehetőségek eljutottak a termelőkhöz, és többnyire éltek is a felkínált közvetlen értékesítési lehetőségekkel. A legfontosabb előnyök közé a közvetlenül értékesítő élelmiszer előállítók számára: a jövedelmezőség...

Jankuné Kürthy Gyöngyi, Potori Norbert, Fieldsend Andrew F., Garay Róbert, Aliczki Katalin, Kovács Máté, Papp Gergely, Nyárs Levente és Radóczné Kocsis Teréz (2012): A magyar mezőgazdaság Európai Unió belpiaci áraival számolt támogatottsági mutatóinak alakulása 2000–2010 között. Agrárgazdasági Tanulmányok Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 78 p. ISBN 978 963 491 571 3

A tanulmány az OECD PSE/CSE módszertanában bekövetkezett legutóbbi változások ismertetése mellett a magyar agrártámogatások alakulását elemzi 2000 és 2010 között. Az elemzés során elsősorban a csatlakozás előtti és utáni támogatottsági szint összehasonlítása volt a cél. A két időszak megfelelő összehasonlíthatósága érdekében a hazai termelői árakat az uniós árakhoz hasonlítottuk, ezért a mutatószámokban nem okozott törést a csatlakozás és vele a...

Aliczki Katalin (2012): A tojótyúkketrecek cseréjének várható hatása Magyarország tojástermelésére. Agrárgazdasági Tanulmányok Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 50 p. ISBN 978 963 491 572 0

Az Európai Unió tojástermelése átalakuláson ment keresztül a ketreces tartásmódra vonatkozó követelmények megváltozása miatt. A módosítás a tyúkok etológiai igényeire és élettani sajátosságaira hivatkozva a ketreces technológiát alkalmazó tojástermelőket jelentős költségvonzatú beruházásra kényszerítette. Az átállást finanszírozni nem tudó termelők lemorzsolódása radikálisan megváltoztatta az Európai Unió tojástermelésének szerkezetét: a tojóállomány...

Varga Eszter (2012): Civil szervezetek szerepe a magyarországi vidékfejlesztésben. Agrárgazdasági Tanulmányok ISSN 1418-2122 Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 80 p. ISBN 978-963-491-580-5

A helyi kezdeményezésű fejlesztésre hangsúlyt fektető ún. bottom-up fejlesztési paradigma egyre nagyobb népszerűségre tesz szert világszerte. A vidéki térségek ilyen szemlélet szerinti fejlesztésében fontos szerep hárul a civil szervezetekre. Összefogásukkal, innovatív ötleteikkel a fejlesztés egyik fő szereplői lehetnek, sokféle tevékenységgel támogathatják egy adott terület, vidék helyzetének, az ott élők életminőségének javulását. A tanulmány azt vizsgálja,...