Biró Szabolcs, Fieldsend Andrew F., Miskó Krisztina, Molnár András, Rácz Katalin, Székely Erika and Varga Eszter (2014): Innovation in Hungarian agriculture and rural development. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 134 p. ISBN 978-9-634915-86-7

A kiadvány az innováció hazai alkalmazásának agrár- és vidékfejlesztési lehetőségeit tárja fel. Magyarország gazdasági növekedése szempontjából az innováció stratégiai terület. A tudásalapú, innovációra építő, versenyképes és sikeres gazdaság megteremtése különösen vidéki térségeink fejlődése szempontjából létfontosságú. A globális trendeket tekintve napjainkban az innovációt a technológiai fejlesztések mellett az innovációs kockázatokat mérséklő, jól szervezett innovációs rendszerek és hálózati...

Mándi-Nagy Dániel and Vőneki Éva (2014): Prospects for the milk sector after the abolition of the milk quota system. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 126 p. ISBN 978-9-634915-93-5

Könyvünkben bemutatjuk az Európai Unió tejágazatának, valamint a tej és a tejtermékek nemzetközi piacának jellemzőit, továbbá a rövid és középtávú várakozásokat. Ezekre alapozva, figyelembe véve a Közös Agrárpolitika reformjának tejágazatra vonatkozó intézkedéseit és a hazai tejtermelést érintő egyéb szabályozási elemeket, következtetéseket vonunk le a hazai tejtermelés jövőjére vonatkozóan. A tejkvótarendszer megszüntetése után a piaci verseny további éleződésével lehet számolni az EUban, ugyanakkor...

Darvasné Ördög Edit, Felkai Beáta Olga, Szabó Dorottya and Székelyhidi Katalin (2014): European Union and national food quality systems and trademarks in Hungary. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 161 p. ISBN 978-9-634915-90-4

Az élelmiszeriparban használt különböző minőségrendszerek száma tovább növekszik, egyre szélesebb és szigorúbb követelményeknek való megfelelést kényszerítve az előállítókra. Az egységesítési törekvés, mely szerint egy tanúsítvány elegendő lehetne a világ bármely országában a piacra jutáshoz, így a vállalatok terheit csökkenthetné, az érdekellentétek miatt nem valósult meg. Az alkalmazott rendszerek számának növelésével az adott élelmiszeripari vállalatnál minőségjavulás már nem jár együtt, viszont...

Domán Csaba, Lámfalusi Ibolya, Péter Krisztina, Tanító Dezső and Tóth Kristóf (2014): The use of financial instruments for financing agri-food industry. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 163 p. ISBN 978-9-634915-92-8

In the research “The use of financial instruments for financing agri-food industry in the food industry” the authors examined that financial instruments in which segments of agriculture, fisheries and food industry and in what form can help the operation of producers. The gap analyses that aimed to investigate the necessity of financial instruments showed that in agriculture the small and medium size enterprises (SM E’s) and individual farmers, in the food industry also the SM E’s, and in the fishery...

Ehretné Berczi Ildikó, Isépy Anett, Németh Szilvia and Varga Viktória (2014): An analysis of greenhouse tomato production in Hungary. ISSN 2061-8204 Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 98 p. ISBN 978-963-491-589-8

The book provides an overview of situation of tomato greenhouse sector, in the case of problems, risks, employment, costs and income ratio. It also shows the trade of fresh tomato. Out of 450 hectares of greenhouse tomato area, only 100–120 hectares are using high technology greenhouses. Greenhouse investments are extremely costly, therefore they can only be built from subsidies. The starting capital is 30 per cent of total investment, which is difficult to raise. Tomato production costs depend on...

Juhász Anikó and Szabó Dorottya (2013): The characteristics of markets from the consumers’ and the producers’ point of view. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 142 p. ISBN 978-9-634915-84-3

Napjainkban a közvetlen értékesítési csatornák szerepe felértékelődött, ezért választottuk vizsgálatunk céljává ennek az eladási csatornának a vizsgálatát. Figyelemreméltó, hogy bár a piac, mint értékesítési csatorna részaránya a napi fogyasztási cikkek magyarországi háztartási fogyasztásából csupán 5 százalék, ezt az arányt 2000 óta folyamatosan tartani tudta. A kutatásunk során termelői és fogyasztói megkérdezéseket végeztünk online és papíralapú kérdőívek segítségével, hogy megismerjük a piaccal...

Györe Dániel, Jankuné Kürthy Gyöngyi and Stauder Márta (2013): The productivity and profitability of the food sale sector in Hungary. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 148 p. ISBN 978-9-634915-82-9

Kutatásunkban az élelmiszerkereskedelem termelékenységét és jövedelmezőségét vizsgáljuk klasszikus pénzügyi elemzési módszerekkel. Ehhez a NAV társas vállalkozások adóbevallásain alapuló adatbázisát dolgoztuk fel a 2005–2010. évi időszakban. Az elemzés során külön-külön vizsgáltuk a nagy- és kiskereskedelmet, az egyes szakágazatokat, méret szerinti bontásban a vállalatcsoportokat, a kiskereskedelem esetében pedig az egyes bolttípusokat is. A fő pénzügyi adatok áttekintésén, pénzügyi mutatók számításán...