Bozán Csaba, Domán Csaba, Gaál Márta, Keményné Horváth Zsuzsanna, Kiss Andrea, Miskó Krisztina, Péter Krisztina és Vári Enikő (2018-05-14): Az öntözhetőség természeti-gazdasági korlátainak hatása az öntözhető területekre. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 178 p. ISBN 978-963-491-603-1

A hazai szabadföldi öntözésbe vont területek nagysága messze elmarad a természeti adottságok és gazdasági lehetőségek által elérhető potenciáltól. A klímaváltozás várhatóan jelentős hatást gyakorol a vegetáció alatti időjárási feltételek alakulására. Ezen felül térségünkben valószínűleg növekszik majd a szélsőséges időjárási jelenségek gyakorisága és hatása, melyek közül az egyik leghangsúlyosabb az aszályos időszakok gyakoribbá válása, valamint a csapadék intenzitásának és időbeli eloszlásának a...

Darvasné Ördög Edit, Dudás Gyula, Jankuné Kürthy Gyöngyi, Radóczné Kocsis Teréz, Székelyhidi Katalin és Wagner Hartmut (2017-12-07): A magyarországi agrár- és élelmiszerexportra ható tényezők vizsgálata. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 177 p. ISBN 978-963-491-602-4

Az utóbbi évtizedekben a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése és az egymás közötti korlátok csökkentése egyre hangsúlyosabbá vált. Egyre több kereskedelmi megállapodás, egyezmény születik országok között, a meglévő integrációk pedig egyre csak bővülnek. Napjainkban az egyezmények nemcsak a vámok, hanem a nem vám jellegű akadályok leépítését is célozzák. Magyarország legfontosabb piaca az Európai Unió, az ország exportjának 85 százalékát értékesítik itt. Ezen folyamatok tükrében érdekes...

Hamza Eszter, Kemény Gábor, Keszthelyi Szilárd, Rácz Katalin, Tóth Orsolya és Varga Éva (2017): A mezőgazdasági kisüzemek jellemzői és fejlesztési lehetőségei. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 121 p. ISBN 978-963-491-600-0

Magyarországon a mezőgazdasági kisüzemek az elmúlt évtizedekben a mezőgazdasági termelői kör legnagyobb létszámú és egyben legnagyobb visszaesést elszenvedő csoportját jelentették. Ezek a túlnyomórészt önellátásra termelő, vagy félig önellátó gazdaságok napjainkban is jelentős szerepet játszanak a vidéki háztartások jövedelmének kiegészítésében, de a mezőgazdasági termelés jelentős részének előállításában is. Kutatásunkban e jellemzően nem piaci árutermeléssel foglalkozó, nem professzionális, 4000...

Domán Csaba, Gaál Márta, Illés Ivett, Keményné Horváth Zsuzsanna, Kiss Andrea, Péter Krisztina, Sulyok Dénes és Takácsné György Katalin (2017): A precíziós szántóföldi növénytermesztés összehasonlító vizsgálata. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 170 p. ISBN 978-963-491-601-7

A precíziós technológia alkalmazása a magyarországi szántóföldi növénytermesztésben jelenleg még kevésbé elterjedt, azonban a technológiát alkalmazó termelők számának növekedése az utóbbi két-három évben felgyorsult. A precíziós szántóföldi növénytermesztés összehasonlító vizsgálata” című tanulmányban a magyarországi tesztüzemi hálózat szántóföldi növénytermesztő üzemeinek bevonásával kérdőíves felmérés és mélyinterjúk keretében megvizsgáltuk a precíziós, valamint talajkímélő gazdálkodás magyarországi...

Bene Enikő, Biró Szabolcs, Csörnyei Zoltán, Hamza Eszter, Miskó Krisztina, Rácz Katalin és Varga Eszter (2015): Agrár- és vidékfejlesztési együttműködések Magyarországon. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 145 p. ISBN ISBN 978-963-491-595-9

A kiadvány az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés területén azonosítható együttműködések szerepét, helyzetét, gazdasági teljesítményét, fejlesztésének lehetőségeit tárja fel. Piacgazdasági körülmények között az együttműködési képesség a gazdasági szereplők versenyképességének alapját jelenti. Az együttműködéssel kapcsolatos tendenciákat tekintve a nemzetközi folyamatokhoz hasonlóan Magyarországon is a teljes termékpálya integrálásával járó koncentráció jelei mutatkoznak. Kutatásunk eredményei szerint...

Biró Szabolcs, Fieldsend Andrew F., Miskó Krisztina, Molnár András, Rácz Katalin, Székely Erika és Varga Eszter (2014): Innováció a magyar agrár- és vidékfejlesztésben. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 134 p. ISBN 978-9-634915-86-7

A kiadvány az innováció hazai alkalmazásának agrár- és vidékfejlesztési lehetőségeit tárja fel. Magyarország gazdasági növekedése szempontjából az innováció stratégiai terület. A tudásalapú, innovációra építő, versenyképes és sikeres gazdaság megteremtése különösen vidéki térségeink fejlődése szempontjából létfontosságú. A globális trendeket tekintve napjainkban az innovációt a technológiai fejlesztések mellett az innovációs kockázatokat mérséklő, jól szervezett innovációs rendszerek és hálózati...

Mándi-Nagy Dániel és Vőneki Éva (2014): A tejágazat kilátásai a kvótarendszer megszüntetése után. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 126 p. ISBN 978-9-634915-93-5

Könyvünkben bemutatjuk az Európai Unió tejágazatának, valamint a tej és a tejtermékek nemzetközi piacának jellemzőit, továbbá a rövid és középtávú várakozásokat. Ezekre alapozva, figyelembe véve a Közös Agrárpolitika reformjának tejágazatra vonatkozó intézkedéseit és a hazai tejtermelést érintő egyéb szabályozási elemeket, következtetéseket vonunk le a hazai tejtermelés jövőjére vonatkozóan. A tejkvótarendszer megszüntetése után a piaci verseny további éleződésével lehet számolni az EUban, ugyanakkor...