Jankuné Kürthy Gyöngyi, Székelyhidi Katalin, Darvasné Ördög Edit, Dudás Gyula, Wagner Hartmut és Radóczné Kocsis Teréz (2017-12-07): A magyarországi agrár- és élelmiszerexportra ható tényezők vizsgálata. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 177 p. ISBN 978-963-491-602-4

Az utóbbi évtizedekben a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése és az egymás közötti korlátok csökkentése egyre hangsúlyosabbá vált. Egyre több kereskedelmi megállapodás, egyezmény születik országok között, a meglévő integrációk pedig egyre csak bővülnek. Napjainkban az egyezmények nemcsak a vámok, hanem a nem vám jellegű akadályok leépítését is célozzák. Magyarország legfontosabb piaca az Európai Unió, az ország exportjának 85 százalékát...

Hamza Eszter, Rácz Katalin, Tóth Orsolya, Varga Éva, Kemény Gábor és Keszthelyi Szilárd (2017): A mezőgazdasági kisüzemek jellemzői és fejlesztési lehetőségei ISSN 2061-8204

Magyarországon a mezőgazdasági kisüzemek az elmúlt évtizedekben a mezőgazdasági termelői kör legnagyobb létszámú és egyben legnagyobb visszaesést elszenvedő csoportját jelentették. Ezek a túlnyomórészt önellátásra termelő, vagy félig önellátó gazdaságok napjainkban is jelentős szerepet játszanak a vidéki háztartások jövedelmének kiegészítésében, de a mezőgazdasági termelés jelentős részének előállításában is. Kutatásunkban e jellemzően nem piaci...

Gaál Márta, Kiss Andrea, Péter Krisztina, Sulyok Dénes, Takácsné György Katalin, Domán Csaba, Illés Ivett és Keményné Horváth Zsuzsanna (2017): A precíziós szántóföldi növénytermesztés összehasonlító vizsgálata. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 170 p. ISBN 978-963-491-601-7

A precíziós technológia alkalmazása a magyarországi szántóföldi növénytermesztésben jelenleg még kevésbé elterjedt, azonban a technológiát alkalmazó termelők számának növekedése az utóbbi két-három évben felgyorsult. A precíziós szántóföldi növénytermesztés összehasonlító vizsgálata” című tanulmányban a magyarországi tesztüzemi hálózat szántóföldi növénytermesztő üzemeinek bevonásával kérdőíves felmérés és mélyinterjúk keretében megvizsgáltuk...

Bene Enikő, Biró Szabolcs, Hamza Eszter, Rácz Katalin, Varga Eszter, Csörnyei Zoltán és Miskó Krisztina (2015): Agrár- és vidékfejlesztési együttműködések Magyarországon. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 145 p. ISBN ISBN 978-963-491-595-9

A kiadvány az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés területén azonosítható együttműködések szerepét, helyzetét, gazdasági teljesítményét, fejlesztésének lehetőségeit tárja fel. Piacgazdasági körülmények között az együttműködési képesség a gazdasági szereplők versenyképességének alapját jelenti. Az együttműködéssel kapcsolatos tendenciákat tekintve a nemzetközi folyamatokhoz hasonlóan Magyarországon is a teljes termékpálya integrálásával járó...

Biró Szabolcs, Rácz Katalin, Molnár András, Varga Eszter, Miskó Krisztina, Székely Erika és Fieldsen Andrew (2014): Innováció a magyar agrár- és vidékfejlesztésben. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 134 p. ISBN 978-9-634915-86-7

A kiadvány az innováció hazai alkalmazásának agrár- és vidékfejlesztési lehetőségeit tárja fel. Magyarország gazdasági növekedése szempontjából az innováció stratégiai terület. A tudásalapú, innovációra építő, versenyképes és sikeres gazdaság megteremtése különösen vidéki térségeink fejlődése szempontjából létfontosságú. A globális trendeket tekintve napjainkban az innovációt a technológiai fejlesztések mellett az innovációs kockázatokat mérséklő,...

Vőneki Éva és Mándi-Nagy Dániel (2014): A tejágazat kilátásai a kvótarendszer megszüntetése után. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 126 p. ISBN 978-9-634915-93-5

Könyvünkben bemutatjuk az Európai Unió tejágazatának, valamint a tej és a tejtermékek nemzetközi piacának jellemzőit, továbbá a rövid és középtávú várakozásokat. Ezekre alapozva, figyelembe véve a Közös Agrárpolitika reformjának tejágazatra vonatkozó intézkedéseit és a hazai tejtermelést érintő egyéb szabályozási elemeket, következtetéseket vonunk le a hazai tejtermelés jövőjére vonatkozóan. A tejkvótarendszer megszüntetése után a piaci verseny további...

Felkai Beáta Olga, Székelyhidi Katalin, Darvasné Ördög Edit és Szabó Dorottya (2014): Az Európai Uniós és a nemzeti élelmiszer-minőségrendszerek és védjegyek helyzete Magyarországon. Agrárgazdasági Könyvek Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 161 p. ISBN 978-9-634915-90-4

Az élelmiszeriparban használt különböző minőségrendszerek száma tovább növekszik, egyre szélesebb és szigorúbb követelményeknek való megfelelést kényszerítve az előállítókra. Az egységesítési törekvés, mely szerint egy tanúsítvány elegendő lehetne a világ bármely országában a piacra jutáshoz, így a vállalatok terheit csökkenthetné, az érdekellentétek miatt nem valósult meg. Az alkalmazott rendszerek számának növelésével az adott élelmiszeripari vállalatnál...