Keszthelyi Szilárd and Pesti Csaba (2010): Results of Hungarian FADN Farms 2009 ( / 8) ISSN 1418 2130

Az európai uniós csatlakozás óta először csökkent a mezőgazdaság jövedelmezősége. Az egy hektárra jutó árbevételek 12, míg a költségek csak 8 százalékkal csökkentek, így a növekvő támogatások is csak mérsékelni tudták a jövedelem visszaesését. A nettó hozzáadott érték 35%-kal lett alacsonyabb az előző évinél. Míg az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye 36%-kal csökkent (43,2 ezer forint/hektárra), addig a társas gazdaságoké 66%-kal múlta alul az egy évvel korábbi értéket. A társas gazdaságok...

Béládi Katalin and Kertész Róbert (2009): A főbb mezőgazdasági ágazatok költség- és jövedelemhelyzete a tesztüzemek adatai alapján 2008-ban (2009. / 4.) ISSN 1418 2130

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet mindig is kiemelt feladatának tekinti az ágazati szintű információk gyűjtését és az elemzését, valamint elemzések minél szélesebb körben való publikálását. Az évente megjelenő tanulmány adatbázisát 2001 óta a magyarországi tesztüzemi rendszerhez tartozó gazdaságok adják. Ezen adatok egyrészt hasznos információkat adnak a makroszintű elemzésekhez, ezáltal segítséget nyújtva a mindenkori gazdaságirányítóknak a döntés-előkészítésekben. Másrészt mikroszinten, a mezőgazdasági...

Felkai Beáta Olga and Merkel Krisztina (2008): Az agrártámogatások és a költségvetés kapcsolatai ( / 8.) ISSN 1418 2130

Tanulmányunkban bemutattuk a magyar Államháztartást működését, költségvetésének felépítését. Rámutattunk, hogy az államháztartásunkat négy alrendszer alkotja, melyből a központi költségvetéssel foglalkoztunk részletesebben, mert ez az államháztartás legfontosabb, a bevételek-kiadások méretét tekintve is legnagyobb alrendszere. Súlya meghatározó az államháztartáson belül, az összes pénzmozgás több mint fele ebben az alrendszerben valósul meg és a támogatások döntő hányada is ebből az alrendszerből...

Barkaszi Levente, Keszthelyi Szilárd, Kis-Csatári Eszter, Kiss András, Korondiné Dobolyi Emese, Kárpáti Andrea, Pesti Csaba and Suga Gábor (2008): A gazdaságok jövedelmének és a mezőgazdaság üzemszerkezetének várható változása 2010-ig ( / 2.) ISSN 1418 2130

Kiadványunk arra kereste a választ, hogy az SPS rendszer bevezetésével párhuzamosan milyen változások várhatók a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségében és a termelés szerkezetében.

Györe Dániel, Juhász Anikó, Kartali János, Kürti Andrea, Kőnig Gábor, Stauder Márta and Wagner Hartmut (2008): Élelmiszergazdasági kivitelünk legfontosabb célpiacai ISSN 1418 2130

Kutatásunk egyik kiinduló alapfeltétele az volt, hogy élelmiszer-gazdasági exportunk növelésének kérdését, mint távlatos célkitűzést, evidenciának tartjuk, annak ellenére, hogy ezt egyes szakmai körök gazdaságossági okokra hivatkozva megkérdőjelezik. A magyar agrárgazdaság potenciálja ugyanis meghaladja a hazai szükségleteket, ezért hogy a termelés jelenlegi szintje fenntartható vagy növelhető legyen, szüksége van a külpiacra, másrészt a magyar nemzetgazdaság a tartós külső eladósodottság állapotában...

Takács József (2008): Mezőgazdasági szervezetek differenciálódása 2006 ISSN 1418 2130

A mezőgazdaság a hivatalos statisztikai adatok szerint az ország GDP-jének 4,2%-át állítja elő és foglalkoztatja a dolgozók közel 5%-át. Szerepe azonban ennél jóval jelentősebb, számokban aligha kifejezhető. Termelése ugyanis nélkülözhetetlen, stratégiai jellegű, mert az emberi élet legfontosabb elemét, az élelmiszert állítja elő, amely – az egészséghez hasonlóan – akkor válik nélkülözhetetlenné, minden más szükségletet megelőzővé, amikor valamilyen oknál fogva (időjárás, katasztrófa, nemzetközi...

Biró Szabolcs, Dorgai László and Varga Péter (2006): Táj- és földhasználat váltás a Tisza hullámterében (A VTT első ütemében tervezett beavatkozások) ( / 5) ISSN 1418 2130

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) keretében a szakértői munkák egyik része a tiszai hullámtér hasznosításával foglalkozik. Különböző részterületekről számos szakérői tanulmány készült, ezek mintegy szintetizálása a „Táj- és földhasználat váltás a Tisza hullámterében” című anyag. A munkák feltárták, hogy az árvízveszély a folyó magyarországi hullámterének gondozatlansága, a táj-, illetve a földhasználatnak a lefolyási viszonyok szempontjából előnytelen megváltozása miatt is nő. Ha a folyó...