Hamza Eszter, Molnár András, Székely Erika and Varga Eszter (2010): Az EU társfinanszírozásával megvalósuló főbb vidékfejlesztési intézkedések átfogó értékelése ( / 11) ISSN 1418 2130

A SAPARD terv óta, azaz közel egy évtizede van érdemi befolyása az Európai Unió éppen aktuális vidék-szakpolitikájának a vonatkozó hazai folyamatokra. Ennyi idő elteltével érdemesnek láttuk összefoglalni a változásokat, és kísérletet tenni az elért eredmények, hatások kimutatására. Minden igyekezetünk ellenére kvantitatív elemzést csak korlátozottan, jelentős kompromisszumok megkötésével tudunk végezni. Ennek legfőbb magyarázata, hogy a rendszer folyamatos, az alapvető területeket érintő változásai...

Béládi Katalin and Kertész Róbert (2010): A termelési méret szerepe a fontosabb mezőgazdasági ágazatok eredményességében a tesztüzemek adatai alapján (2006-2008) ( / 4) ISSN 1418 2130

Az EU csatlakozásunkkal összefüggésben a mezőgazdasági ágazatok támogatási rendszere is jelentősen átalakult, ami jól érzékelhető, sőt esetenként számszerűsíthető változásokat idézett elő a termelői magatartásban. Az ismert termelésszerkezeti átalakulások mellett a korábbiaknál tetemesebb támogatási összegek következtében a termelők nem csekély hányadánál a költséghatékonyság háttérbe szorult. Erre különösen a 2008. évi költség- és jövedelemvizsgálatok világítottak rá, mivel az ágazatok egy részénél...

Felkai Beáta Olga and Varga Tibor (2010): Az egyedi- és összkockázatú agrárbiztosítások hazai és nemzetközi gyakorlata ( / 5) ISSN 1418 2130

Napjainkban, és a belátható jövőben a gazdaság fejlődésére mind nagyobb befolyást gyakorol a természet és a társadalom kapcsolatrendszere. Ahol ez a befolyás már ma is láthatóan a legfontosabb, az három terület, a fejlődés fenntarthatósága, a környezet elszennyeződése, és a klíma globális átalakulása. A legnagyobb kockázatot az utóbbi hordozza, mert a jelenség okai sincsenek még kielégítő mértékben feltárva. Nem világos, hogy mekkora abban a társadalmi folyamatok hatása, és mekkora a természeti változások...

Felkai Beáta Olga, Fogarasi József, Kemény Gábor, Molnár András, Papp Gergely, Popp József, Potori Norbert, Tanító Dezső, Tóth Kristóf, Tóth Orsolya and Varga Tibor (2010): Tények és szempontok a 2014-2020 közötti KAP reformjához ( / 7) ISSN 1418 2130

Az Európai Unió 2013-2020 közötti költségvetésének az elfogadásáig a költségvetés és ezen belül a Közös Agrárpolitika reformjához komoly vitákra van szükség. Jelen tanulmány ehhez a vitához kíván hozzájárulni elsősorban a KAP-ra koncentrálva, ugyanakkor a mellett érvelve, hogy az Unió jövőbeni költségvetésének a talpköve az Unió erősítése, a perspektíva, a célok és az eszközök összhangja, a bölcs mérlegelés legyen. Mindjárt a tanulmányunk elején kijelenthetjük, hogy Magyarországnak érdeke az erős...

Barta István, Dorgai László, Dudás Gyula and Varga Eszter (2010): Termelői csoportok és a zöldség-gyümölcs ágazatban működő termelői szerveződések Magyarországon ( / 6) ISSN 1418 2130

Hazánk mezőgazdaságában a rendszerváltás előtt a termelők integrálásának több formája létezett, melyek a tulajdoni és szervezeti változások során gyakorlatilag megszűntek. Az agrárpolitika – esetenként elsősorban politikai, máskor gazdasági megfontolásból fogant – folyamatos próbálkozása a termelők szerveződéseinek kibontakoztatására nem járt igazi sikerrel. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás – már a csatlakozást előkészítő fázisban is – új lendületet adott a szövetkezések segítésének, de ebből...

(2010): Production data for the major Hungarian food products in 2009 ( / 11) ISSN 1418-2149

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben is közreadjuk a fontosabb élelmiszeripari termékek költség- és jövedelemadatait bemutató kiadványunkat, mellyel a szakemberek széles rétegeinek kívánunk tájékoztatást nyújtani a legfontosabb élelmiszeripari termékek 2009. évi költség- és jövedelemalakulásáról, illetve az előző évi adatok tükrében azok változásáról. Magyarországon az élelmiszertermelés kérdései – ezen belül is a költségek és a jövedelmek alakulása – mindig is a figyelem középpontjában...