Kartali János and Wagner Hartmut (2007): Az élelmiszergazdasági külkereskedelem hazai és nemzetközi adatforrásainak eltérései és azok okai. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 55 p. ISBN 978-963-491-505-8

A kutatás során felmerült problémák és kérdések figyelembevételével ebben a részben összefoglalóan következtetéseket és ajánlásokat teszünk a különböző világméretű, külkereskedelmi termékforgalmú statisztikák, illetve a magyar külkereskedelmi termékforgalmi statisztika alkalmazására és elemzésére. A külkereskedelmi termékforgalmi statisztika módszertana különböző nemzetközi szerződéseken, egyezményeken és jogszabályokon alapul. A külkereskedelem-statisztika legfontosabb nemzetközi útmutatója az ENSZ...

Ecsediné Wanek Zsuzsanna, Györe Dániel, Kemény Gábor, Keményné Horváth Zsuzsanna, Németh Noémi, Stummer Ildikó, Thury Eszter, Tunyoginé Nechay Veronika, Varga Viktória and Vágó Szabolcs (2006): A fontosabb termékpályák 2006. évi piaci folyamatai. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 88 p. ISBN 978-963-491-499-0

A kiadvány a fontosabb hazai termékpályák 2006. évi piaci tendenciáit mutatja be, elsősorban az ártendenciák segítségével, de emellett a 2006. évi előzetes mennyiségi információk alapján a keresleti és kínálati oldalon bekövetkező alapvető összefüggéseket is feltárja. Az összeállítás az AKI Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR), valamint a különböző nemzetközi forrásokból származó árinformációkra, továbbá a KSH termelési, iparstatisztikai és külkereskedelmi adataira támaszkodik. A piaci folyamatok...

Keszthelyi Szilárd (2006): A tesztüzemek 2005. évi gazdálkodásának eredményei. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 137 p. ISBN 963-491-494-2

A feldolgozott tesztüzemi eredményeket tartalmazó kiadványunk 1998 óta jelenik meg. Jelen kiadvány az 1940 értékelhető adatot szolgáltató gazdaság adatai alapján számított eredményeket tartalmazza. A kiadvány érdemi része rövid szöveges elemzéssel indul. Az értékelések elsősorban a különböző üzemkategóriák 2005. évi eredményeinek összehasonlítására épülnek, de esetenként utalás történik a korábbi évek tapasztalataira is. A szövegközi táblázatok a Mellékletek tábláinak felhasználásával készültek,...

Horváth Zsuzsanna, Kemény Gábor, Németh Noémi, Stummer Ildikó, Thury Eszter and Tunyoginé Nechay Veronika (2006): Hazai és nemzetközi élelmiszerárak összehasonlítása néhány fontosabb termékpályán. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 62 p. ISBN 963-491-484-5

Magyarországon a termékpályák tevékenységének egymást követő elemei elkülönülnek, egy-egy termelési szakaszba összpontosulnak. A termelési szakaszok részesedését a termékpálya összes jövedelméből az elért árak nagysága és aránya, valamint a tevékenység érdekében lekötött eszközök és folyó költségek határozzák meg. Az Agrárgazdasági Kutató Intézetben (AKI) már több éve folyik a fontosabb hazai termékpályák költségjövedelem- és árszerkezetének vizsgálata. Ugyanakkor a hazai- és nemzetközi termékpályák...

Fogarasi József, Hingyi Hajnalka, Nyárs Levente, Papp Gergely, Potori Norbert, Radóczné Kocsis Teréz and Vőneki Éva (2006): Néhány fontosabb mezőgazdasági termék termelési költségének nemzetközi összehasonlítása. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 79 p. ISBN 963-491-482-9

Tanulmányunk célja a főbb hazai mezőgazdasági termékek termelési költségének egyes EU tagállamok, valamint az Unión kívüli legnagyobb versenytársak és a meghatározó világpiaci szereplők termelési költségével történő összehasonlítása, elemzése; továbbá a hazai költségszerkezetben a versenyképesség szempontjából gyenge pontok azonosítása. A versenyképesség vizsgálatának két alapvető módszere a piaci részesedés alakulásának elemzése, illetve az üzemek gazdasági eredményének mérése a bevételek és költségek...

Potori Norbert (2006): A határidős terménypiaci fedezeti ügyletek elméleteinek rövid összefoglalása. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 41 p. ISBN 963-491-489-6

A likvid határidős árupiacok – a tranzakciók nagy számának és folyamatosságának, valamint az árfolyamok nyilvános jegyzésének köszönhetően – a közgazdász elemző számára rengeteg kvantitatív adattal szolgálnak a szüntelenül változó gazdasági környezetben tevékenykedő piaci szereplők magatartásának vizsgálatához. Míg a határidős árupiacok működését, gazdasági szerepét tárgyaló tudományos szakkönyvek, értekezések és folyóiratcikkek száma az elmúlt néhány évtizedben robbanásszerűen megnőtt1, a határidős...

Nyárs Levente, Papp Gergely and Vőneki Éva (2006): A pulyka-, kacsa-, lúd-, juh- és nyúlágazat nemzetközi piaci helyzete. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 72 p. ISBN 963 491 485 3

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) az elmúlt időszak folyamán több tanulmányban és elemzésben foglalkozott a fő állati termékek (sertéshús, csirkehús, marhahús, tehéntej) piaci helyzetével és kilátásaival [Popp és Potori ed., 2005]. Az összes mezőgazdasági termelésből kisebb arányban részesülő állattenyésztési ágazatokról azonban nem készült az utóbbi években részletes, mélyreható elemzés. Ugyanakkor ezen ágazatok némelyike esetében Magyarország fontos szerepet tölt be a nemzetközi kereskedelemben,...