Ecsediné Wanek Zsuzsanna, Györe Dániel, Kemény Gábor, Keményné Horváth Zsuzsanna, Németh Noémi, Stummer Ildikó, Thury Eszter, Tunyoginé Nechay Veronika, Varga Viktória and Vágó Szabolcs (2006): A fontosabb termékpályák 2006. évi piaci folyamatai. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 88 p. ISBN 978-963-491-499-0

A kiadvány a fontosabb hazai termékpályák 2006. évi piaci tendenciáit mutatja be, elsősorban az ártendenciák segítségével, de emellett a 2006. évi előzetes mennyiségi információk alapján a keresleti és kínálati oldalon bekövetkező alapvető összefüggéseket is feltárja. Az összeállítás az AKI Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR), valamint a különböző nemzetközi forrásokból származó árinformációkra, továbbá a KSH termelési, iparstatisztikai és külkereskedelmi adataira támaszkodik. A piaci folyamatok...

Keszthelyi Szilárd (2006): A tesztüzemek 2005. évi gazdálkodásának eredményei. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 137 p. ISBN 963-491-494-2

A feldolgozott tesztüzemi eredményeket tartalmazó kiadványunk 1998 óta jelenik meg. Jelen kiadvány az 1940 értékelhető adatot szolgáltató gazdaság adatai alapján számított eredményeket tartalmazza. A kiadvány érdemi része rövid szöveges elemzéssel indul. Az értékelések elsősorban a különböző üzemkategóriák 2005. évi eredményeinek összehasonlítására épülnek, de esetenként utalás történik a korábbi évek tapasztalataira is. A szövegközi táblázatok a Mellékletek tábláinak felhasználásával készültek,...

Horváth Zsuzsanna, Kemény Gábor, Németh Noémi, Stummer Ildikó, Thury Eszter and Tunyoginé Nechay Veronika (2006): Hazai és nemzetközi élelmiszerárak összehasonlítása néhány fontosabb termékpályán. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 62 p. ISBN 963-491-484-5

Magyarországon a termékpályák tevékenységének egymást követő elemei elkülönülnek, egy-egy termelési szakaszba összpontosulnak. A termelési szakaszok részesedését a termékpálya összes jövedelméből az elért árak nagysága és aránya, valamint a tevékenység érdekében lekötött eszközök és folyó költségek határozzák meg. Az Agrárgazdasági Kutató Intézetben (AKI) már több éve folyik a fontosabb hazai termékpályák költségjövedelem- és árszerkezetének vizsgálata. Ugyanakkor a hazai- és nemzetközi termékpályák...

Fogarasi József, Hingyi Hajnalka, Nyárs Levente, Papp Gergely, Potori Norbert, Radóczné Kocsis Teréz and Vőneki Éva (2006): Néhány fontosabb mezőgazdasági termék termelési költségének nemzetközi összehasonlítása. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 79 p. ISBN 963-491-482-9

Tanulmányunk célja a főbb hazai mezőgazdasági termékek termelési költségének egyes EU tagállamok, valamint az Unión kívüli legnagyobb versenytársak és a meghatározó világpiaci szereplők termelési költségével történő összehasonlítása, elemzése; továbbá a hazai költségszerkezetben a versenyképesség szempontjából gyenge pontok azonosítása. A versenyképesség vizsgálatának két alapvető módszere a piaci részesedés alakulásának elemzése, illetve az üzemek gazdasági eredményének mérése a bevételek és költségek...

Potori Norbert (2006): A határidős terménypiaci fedezeti ügyletek elméleteinek rövid összefoglalása. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 41 p. ISBN 963-491-489-6

A likvid határidős árupiacok – a tranzakciók nagy számának és folyamatosságának, valamint az árfolyamok nyilvános jegyzésének köszönhetően – a közgazdász elemző számára rengeteg kvantitatív adattal szolgálnak a szüntelenül változó gazdasági környezetben tevékenykedő piaci szereplők magatartásának vizsgálatához. Míg a határidős árupiacok működését, gazdasági szerepét tárgyaló tudományos szakkönyvek, értekezések és folyóiratcikkek száma az elmúlt néhány évtizedben robbanásszerűen megnőtt1, a határidős...

Nyárs Levente, Papp Gergely and Vőneki Éva (2006): A pulyka-, kacsa-, lúd-, juh- és nyúlágazat nemzetközi piaci helyzete. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 72 p. ISBN 963 491 485 3

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) az elmúlt időszak folyamán több tanulmányban és elemzésben foglalkozott a fő állati termékek (sertéshús, csirkehús, marhahús, tehéntej) piaci helyzetével és kilátásaival [Popp és Potori ed., 2005]. Az összes mezőgazdasági termelésből kisebb arányban részesülő állattenyésztési ágazatokról azonban nem készült az utóbbi években részletes, mélyreható elemzés. Ugyanakkor ezen ágazatok némelyike esetében Magyarország fontos szerepet tölt be a nemzetközi kereskedelemben,...

Biró Szabolcs, Dorgai László and Varga Péter (2006): Táj- és földhasználat váltás a Tisza hullámterében (A VTT első ütemében tervezett beavatkozások) ( / 5) ISSN 1418 2130

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) keretében a szakértői munkák egyik része a tiszai hullámtér hasznosításával foglalkozik. Különböző részterületekről számos szakérői tanulmány készült, ezek mintegy szintetizálása a „Táj- és földhasználat váltás a Tisza hullámterében” című anyag. A munkák feltárták, hogy az árvízveszély a folyó magyarországi hullámterének gondozatlansága, a táj-, illetve a földhasználatnak a lefolyási viszonyok szempontjából előnytelen megváltozása miatt is nő. Ha a folyó...