(2010): Production data for the major Hungarian food products in 2009 ( / 11) ISSN 1418-2149

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben is közreadjuk a fontosabb élelmiszeripari termékek költség- és jövedelemadatait bemutató kiadványunkat, mellyel a szakemberek széles rétegeinek kívánunk tájékoztatást nyújtani a legfontosabb élelmiszeripari termékek 2009. évi költség- és jövedelemalakulásáról, illetve az előző évi adatok tükrében azok változásáról. Magyarországon az élelmiszertermelés kérdései – ezen belül is a költségek és a jövedelmek alakulása – mindig is a figyelem középpontjában...

Keszthelyi Szilárd and Pesti Csaba (2010): Results of Hungarian FADN Farms 2009 ( / 8) ISSN 1418 2130

Az európai uniós csatlakozás óta először csökkent a mezőgazdaság jövedelmezősége. Az egy hektárra jutó árbevételek 12, míg a költségek csak 8 százalékkal csökkentek, így a növekvő támogatások is csak mérsékelni tudták a jövedelem visszaesését. A nettó hozzáadott érték 35%-kal lett alacsonyabb az előző évinél. Míg az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye 36%-kal csökkent (43,2 ezer forint/hektárra), addig a társas gazdaságoké 66%-kal múlta alul az egy évvel korábbi értéket. A társas gazdaságok...

(2009): A fontosabb élelmiszeripari termékek 2008. évi költség- és jövedelemadatai. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 69 p. ISBN

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben is közreadjuk a fontosabb élelmiszeripari termékek költség- és jövedelemadatait bemutató kiadványunkat, mellyel a szakemberek széles rétegeinek kívánunk tájékoztatást nyújtani a legfontosabb élelmiszerek 2008. évi költség és jövedelem alakulásáról, illetve az előző évi adatok tükrében azok változásáról. Magyarországon az élelmiszertermelés kérdései – ezen belül is a költségek és a jövedelmek alakulása – mindig is a figyelem középpontjában álltak....

Béládi Katalin and Kertész Róbert (2009): A főbb mezőgazdasági ágazatok költség- és jövedelemhelyzete a tesztüzemek adatai alapján 2008-ban (2009. / 4.) ISSN 1418 2130

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet mindig is kiemelt feladatának tekinti az ágazati szintű információk gyűjtését és az elemzését, valamint elemzések minél szélesebb körben való publikálását. Az évente megjelenő tanulmány adatbázisát 2001 óta a magyarországi tesztüzemi rendszerhez tartozó gazdaságok adják. Ezen adatok egyrészt hasznos információkat adnak a makroszintű elemzésekhez, ezáltal segítséget nyújtva a mindenkori gazdaságirányítóknak a döntés-előkészítésekben. Másrészt mikroszinten, a mezőgazdasági...

Székely Erika (2009): Nemzedékváltás a mezőgazdaságban. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 66 p. ISBN 978 963 491 537 9

A kutatás kezdetén megfogalmazott célok elérése, a feltett kérdések megválaszolása a következőkben foglalható össze: Amit a számok mutatnak • A gazdálkodói réteg „elöregedése” nem csak hazánkban jelent problémát, de az Európai Unió más tagországaiban is. Magyarország nemzetközi összehasonlításban jelenleg a középmezőnyben helyezkedik el az idősek arányát tekintve, a hazai mutató 2007-ben megegyezett az uniós átlaggal. Nagyon magas az 55 éven felüliek aránya Portugáliában, Bulgáriában, Olaszországban,...

Felkai Beáta Olga and Merkel Krisztina (2008): Az agrártámogatások és a költségvetés kapcsolatai ( / 8.) ISSN 1418 2130

Tanulmányunkban bemutattuk a magyar Államháztartást működését, költségvetésének felépítését. Rámutattunk, hogy az államháztartásunkat négy alrendszer alkotja, melyből a központi költségvetéssel foglalkoztunk részletesebben, mert ez az államháztartás legfontosabb, a bevételek-kiadások méretét tekintve is legnagyobb alrendszere. Súlya meghatározó az államháztartáson belül, az összes pénzmozgás több mint fele ebben az alrendszerben valósul meg és a támogatások döntő hányada is ebből az alrendszerből...

Barkaszi Levente, Keszthelyi Szilárd, Kis-Csatári Eszter, Kiss András, Korondiné Dobolyi Emese, Kárpáti Andrea, Pesti Csaba and Suga Gábor (2008): A gazdaságok jövedelmének és a mezőgazdaság üzemszerkezetének várható változása 2010-ig ( / 2.) ISSN 1418 2130

Kiadványunk arra kereste a választ, hogy az SPS rendszer bevezetésével párhuzamosan milyen változások várhatók a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségében és a termelés szerkezetében.