(2013): Production data for the major Hungarian food products in 2012 ISSN 1418-2149

A kiadvány tájékoztatást nyújt a legfontosabb élelmiszeripari termékek költség- és jövedelemalakulásáról, illetve az előző évi adatok tükrében azok változásáról. Egyrészt rövid összefoglalást tartalmaz az élelmiszer-termékcsoportokat érintő főbb tényezőkről, másrészt táblázatosan bemutatja az élelmiszeripari termékek adatait. A kiválasztott húsipari termékeknél az adatok alapján – nagyrészt – növekedtek a költségek 2012-ben. Általánosságban és minden termékre igaz, hogy a költségnövekedést az előállítók...

Ecsediné Wanek Zsuzsanna, Egri Edit, Elek Réka, Isépy Anett, Kálmán Ákos, Mándi-Nagy Dániel, Stummer Ildikó and Tikász Ildikó Edit (2013): The market development of the most important commodities in 2012 ISSN 2063-5397

This publication discusses the market developments of the most important commodities in 2012, mainly by presenting price trends. The material is based on the price information and data of the Market Price Information System of the Research Institute of Agricultural Economics and of various Hungarian and international sources. In 2012, milling wheat producer prices increased by almost 17 per cent, and feed wheat and maize prices increased by 28 per cent and 16 per cent respectively. The producer price...

(2013): Production data for the major Hungarian food products in 2012 ISSN 1418-2149

This publication presents data, for a wide selection of products, on the production costs and sales income of the food processing industry in 2012 compared to the previous year. Firstly, the price changes for the major food product groups are summarised and, secondly, tabulated data for individual food products are presented. These data show that in 2013 the production costs of meat products generally increased. It is true for all products that the manufacturers aimed to compensate for their growing...

Keszthelyi Szilárd and Pesti Csaba (2012): Results of Hungarian FADN Farms 2010 ISSN 2063-3149

1. A mezőgazdaság jövedelmezősége a 2009-es visszaesés után újra növekedett, reálértéken elérte a 2008-as rekordszintet. 2. Az egy hektárra jutó árbevételek 8 százalékkal, míg a költségek 1 százalékkal nőttek, így a növekvő támogatások is nagymértékben hozzájárultak a jövedelem növekedéséhez. A nettó hozzáadott érték 31 százalékkal lett magasabb az előző évinél Míg az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye 74 százalékkal nőtt, addig a társas gazdaságoké 71 százalékkal múlta felül az egy évvel...

Nyárs Levente (2011): Az állati eredetű melléktermékek kezelésének nemzetközi összehasonlító elemzése ( / 2) ISSN 1418 2130

Az új ABP rendelet lényegében harminc különálló intézkedést integrál egy új rendeletbe, az elhullott állatok begyűjtésétől kezdve egészen az ABP termékek felhasználásáig. Az előállítási láncban a végpont előírásait kell alkalmazni meghatározott kozmetikai termékek, orvostechnikai eszközök, meghatározott állatgyógyászati készítmények, meghatározott gyógyszerek, a biodízel és a bőrgyártás esetében. Mivel ezen termékek előállítását szigorú egészségügyi szabályok határozzák meg, így az előállított termékek...

Ecsediné Wanek Zsuzsanna, Isépy Anett, Molnár Zsuzsa, Mándi-Nagy Dániel, Módos Rita, Németh Noémi, Pájtli Péter, Stummer Ildikó and Thury Eszter (2011): The market developments of the most important commodities in 2010 ISSN 1418-2130

A kiadvány a fontosabb hazai termékpályák 2010. évi piaci folyamatait mutatja be elsősorban az ártrendeken keresztül, de – a 2010. évi előzetes mennyiségi információk alapján – a keresleti és kínálati oldalon bekövetkező alapvető változásokra is rámutat. Az összeállítás az AKI Piaci Árinformációs Rendszerének (PÁIR) adataira, valamint a különböző nemzetközi forrásokból származó árinformációkra, továbbá a KSH termelési, iparstatisztikai és külkereskedelmi adataira támaszkodik. A világ és európai keresleti...

Biró Szabolcs (2010): A hazai birtokpolitika a közvetlen támogatási rendszer keretei között. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 116 p. ISBN 978 963 491 545 4

Összefoglalás 1. A termőföld a mezőgazdasági termelés alapvető erőforrása. Racionális hasznosítása nélkülözhetetlen a fejlődéshez. Bár az egységes (összevont) gazdaságtámogatási rendszer (SPS) 2009. és 2010. évi bevezetését Magyarországon az erről rendelkező törvénytervezet alkotmánybírósági vizsgálata megakadályozta és az EU-csatlakozásunk óta alkalmazott egyszerűsített kifi zetési rendszer (SAPS) jelenlegi formájában akár 2013-ig is fenntartható, mégis érdemes a támogatási rendszer tervezett átalakításának,...