Keményné Horváth Zsuzsanna, Kiss Andrea, Lőrincz Katalin és Zubor-Nemes Anna (2016): Az agrár-kockázatkezelési rendszer működésének értékelése 2014 ISSN 2415-9557

Az időjárási feltételek kedvezőek voltak 2014-ben, nem volt súlyos, az egész országra kiterjedő káresemény. Kárenyhítő juttatásban elsősorban a kisebb, zöldség-gyümölcstermelő, kedvezőtlenebb természeti adottságú területeken gazdálkodó üzemek részesültek. A II. pillérben az alacsony kárhányadok miatt a termelői díjbefizetések összege jelentősen meghaladta a biztosítói kárkifizetések összegét. Először fordult elő, hogy a biztosítási díjtámogatás forrása nem volt elegendő az összes felmerülő díjtámogatási...

Illés Ivett és Keményné Horváth Zsuzsanna (2016): Az élelmiszer-termelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete 2014 ISSN 2498-5139

Az elemzés célja a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban tevékenykedő, kettős könyvvitelt vezető társas vállalkozások 2014. évi gazdálkodásának bemutatása a 2013. évi eredményekhez hasonlítva. A vizsgálat alapvetően statisztikai viszonyszámokra (megoszlási viszonyszámok, időbeli összehasonlító viszonyszámok) támaszkodik. A vállalkozások tevékenységének elemzéséhez vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetet jellemző mutatókat, megtérülési és tőkeáttételi mutatókat használtunk fel, így valós képet kaphatunk...

Keményné Horváth Zsuzsanna, Kiss Andrea, Lőrincz Katalin és Zubor-Nemes Anna (2016): Az agrár-kockázatkezelési rendszer működésének értékelése 2015 ISSN 2415-9557

A kedvező időjárású 2014. év után 2015-ben megnőtt a káresemények száma, ezért a kárenyhítő juttatás, a biztosítói kárkifizetések összege és a kárhányad is megnőtt. A legjelentősebb károkat az aszály, a jégeső, a tavaszi fagy és a vihar okozta. A károk zöme az ültetvényés zöldségkultúrákat, valamint a kukoricát érintette. A mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás 2015-ben átmenetileg – a csoportmentességi rendelet alapján – teljes mértékben központi költségvetési finanszírozásból valósult meg 3 milliárd...

Ecsediné Wanek Zsuzsanna, Egri Edit, Isépy Anett, Keményné Horváth Zsuzsanna, Kálmán Ákos, Molnár Zsuzsa, Mándi-Nagy Dániel és Stummer Ildikó (2015): A fontosabb termékpályák piaci folyamatai 2014 ISSN 2063-3149

A kiadvány a fontosabb termékpályák 2014. évi piaci folyamatait mutatja be, elsősorban az ártrendeken keresztül. Az összeállítás az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adataira, valamint a különböző magyarországi és nemzetközi forrásokból származó árinformációkra és adatokra támaszkodik. Az étkezési búza termelői ára nem változott számottevően, a takarmánybúzáé 4 százalékkal, a takarmánykukoricáé 13 százalékkal csökkent 2014-ben az előző évi átlagárhoz képest. A napraforgómag...

(2014): Agrárgazdasági Statisztikai Zsebkönyv 2013 (2013) ISSN 1418-2130

Kiadványunkban a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar 2013. évi eredményeiről adunk tájékoztatást. Az elmúlt években megjelent zsebkönyvek adatköréhez is kapcsolódva biztosítottuk az idősorok összehasonlíthatóságát. A nemzetgazdasági és az országos ágazati mutatók mellett a főbb mezőgazdasági adatokat megyei részletezésben is feldolgoztuk. A nemzetközi statisztikai adatok a főbb tendenciák érzékeltetésére alkalmasak. Zsebkönyvünk információi a KSH az EUROSTAT és a FAO közlemények,...

Kemény Gábor, Kiss Andrea és Nemes Anna (2014): Az agrár-kockázatkezelési rendszer működésének értékelése 2013 ISSN 2415-9557

A kétpilléres mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer 2013-as évéről a következő megállapításokat tehetjük: 1. A mezőgazdasági a kockázatkezelési rendszerben 2012-ben elindult kedvező folyamatok tovább erősödtek: nőtt mind az I., mind a II. pillérben részt vevő termelők száma (utóbbinál igen erőteljesen). Az I. pillér esetében a szántóföldi növények és az ültetvények esetében közel teljes a lefedettség, míg a zöldségfélék esetében ennél jóval kisebb. A II. pillér esetében a fontosabb ültetvények...

Keszthelyi Szilárd és Molnár András (2014): A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei 2012 ISSN 2063-3149

A kiadvány 1599 egyéni gazdaság és 385 társas vállalkozás feldolgozott adatát tartalmazza. A mintavételre kijelölt gazdaságok üzemtípus, méret és gazdasági forma szerint reprezentálják a magyarországi árutermelő mezőgazdasági vállalkozásokat (106 ezer gazdaságot). A 2009-es pénzügyi válság óta folyamatosan növekszik a mezőgazdaság jövedelmezősége, bár 2012-ben a növekedés üteme jelentősen lassult. Az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye 6 százalékkal, a társas gazdaságoké 7 százalékkal növekedett....

Ecsediné Wanek Zsuzsanna, Egri Edit, Elek Réka, Isépy Anett, Kálmán Ákos, Mándi-Nagy Dániel, Stummer Ildikó és Tikász Ildikó Edit (2014): A fontosabb termékpályák piaci folyamatai 2013 ISSN 2063-5397

A kiadvány a fontosabb termékpályák 2013. évi piaci folyamatait mutatja be elsősorban az ártrendeken keresztül. Az összeállítás az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adataira, valamint a különböző magyarországi és nemzetközi forrásokból származó árinformációkra és adatokra támaszkodik. Az étkezési búza termelői ára 20 százalékkal, a takarmánybúzáé 24 százalékkal, a takarmánykukoricáé 17 százalékkal csökkent 2013-ban az előző évihez képest. A napraforgómag termelői ára...