Keszthelyi Szilárd és Kis Csatári Eszter (2018-03): A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei 2016 ISSN 2063-3149

1. Az egy hektárra jutó árbevétel és az üzemi költségek hasonló arányban (10 és 9 százalékkal) növekedtek, ugyanakkor a közvetlen támogatások mértéke is (9 százalékkal) nőtt. Így a mezőgazdaság jövedelmezősége 13 százalékkal lett magasabb. 2. Ötéves jövedelemstagnálás után az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye jelentősen (15 százalékkal) növekedett. A 160,64 ezer forint hektáronkénti jövedelem 2016-os árakon számítva rekordméretű. 3. A társas gazdaságok egy hektárra jutó adózás előtti eredménye...

Keszthelyi Szilárd (2017): A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei 2015 ISSN 2063-3149

A kiadvány 1586 egyéni gazdaság és 379 társas vállalkozás feldolgozott adatait tartalmazza. A mintavételre kijelölt gazdaságok üzemtípus, méret és gazdálkodási forma szerint reprezentálják a magyarországi árutermelő mezőgazdasági vállalkozásokat (közel 110 ezer gazdaságot). Országos szinten tekintve az árutermelő egyéni gazdaságok az összes nettó hozzáadott érték 56,1 százalékát, a társas vállalkozások pedig a 43,9 százalékát állították elő. Az előző év is hasonló arányú megoszlást mutatott. Az egy...

Keszthelyi Szilárd (2016): A tesztüzemi Információs Rendszer eredményei 2014 ISSN 2063-3149

Az információs kiadvány – az 1998-ban útjára indított sorozatba illeszkedve – az 1608 egyéni gazdaság, valamint 374 társas vállalkozás – azaz összesen 1982 adatszolgáltató (minta)gazdaság – adatai alapján számított eredményeket tartalmazza, a 2014-es évet vizsgálva.

Keszthelyi Szilárd és Molnár András (2015): A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei 2013 ISSN 2063-3149

1. 2013-ban az előző évhez képest a mezőgazdaság jövedelmezősége országos szinten nem változott jelentősen. Az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye 1 százalékkal (138,04 ezer forint/hektár), a társas gazdaságoké 16 százalékkal csökkent (77,81 ezer forint/hektár). A nettó hozzáadott érték – 2012-höz hasonlóan – országos szinten stagnált. 2. Az egy hektárra jutó beruházások átlagos értéke 96,75 ezer forint, az ehhez közvetlenül kapcsolódó támogatások nagysága 7,00 ezer forint volt hektáronként....

Keszthelyi Szilárd és Molnár András (2014): A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei 2012 ISSN 2063-3149

A kiadvány 1599 egyéni gazdaság és 385 társas vállalkozás feldolgozott adatát tartalmazza. A mintavételre kijelölt gazdaságok üzemtípus, méret és gazdasági forma szerint reprezentálják a magyarországi árutermelő mezőgazdasági vállalkozásokat (106 ezer gazdaságot). A 2009-es pénzügyi válság óta folyamatosan növekszik a mezőgazdaság jövedelmezősége, bár 2012-ben a növekedés üteme jelentősen lassult. Az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye 6 százalékkal, a társas gazdaságoké 7 százalékkal növekedett....

Keszthelyi Szilárd és Pesti Csaba (2012): A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei 2010 ISSN 2063-3149

1. A mezőgazdaság jövedelmezősége a 2009-es visszaesés után újra növekedett, reálértéken elérte a 2008-as rekordszintet. 2. Az egy hektárra jutó árbevételek 8 százalékkal, míg a költségek 1 százalékkal nőttek, így a növekvő támogatások is nagymértékben hozzájárultak a jövedelem növekedéséhez. A nettó hozzáadott érték 31 százalékkal lett magasabb az előző évinél Míg az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye 74 százalékkal nőtt, addig a társas gazdaságoké 71 százalékkal múlta felül az egy évvel...