Keszthelyi Szilárd and Pesti Csaba (2012): Results of Hungarian FADN Farms 2010 ( / 4) ISSN 2063 3149

The brochure contains the processed data of 1,528 individual and 392 corporate farms. The selected sample farms are representing the Hungarian commodity producer agricultural holdings according to farm type, economic size and legal form. Profi tability of the agricultural sector after the decline in 2009 has increased again reaching the record level of 2008 in real terms. Revenues per one hectare rose by 8 per cent while the costs increased only by 1 per cent, thus increasing subsidies have also...

Keszthelyi Szilárd and Pesti Csaba (2012): Results of Hungarian FADN Farms 2010 ISSN 2063-3149

1. A mezőgazdaság jövedelmezősége a 2009-es visszaesés után újra növekedett, reálértéken elérte a 2008-as rekordszintet. 2. Az egy hektárra jutó árbevételek 8 százalékkal, míg a költségek 1 százalékkal nőttek, így a növekvő támogatások is nagymértékben hozzájárultak a jövedelem növekedéséhez. A nettó hozzáadott érték 31 százalékkal lett magasabb az előző évinél Míg az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye 74 százalékkal nőtt, addig a társas gazdaságoké 71 százalékkal múlta felül az egy évvel...

Barkaszi Levente, Keszthelyi Szilárd, Kis-Csatári Eszter, Korondiné Dobolyi Emese, Kárpáti Andrea, Pesti Csaba, Suga Gábor and Szecső Marianna (2010): A különböző típusú üzemek jövedelmét befolyásoló tényezők vizsgálata és nemzetközi összehasonlítása ( / 2) ISSN 1418 2130

A kutatás arra kereste a választ, hogy melyek azok a – részben a döntéshozó által befolyásolható – tényezők, amelyek a jövedelmezőségre a legnagyobb hatást gyakorolják. Áttekintettük a legjobban és a legrosszabbul gazdálkodó üzemek sajátosságait, és megpróbáltuk felderíteni a sikeres gazdálkodás okai közül azokat, amelyek az üzemek pénzügyi adataival és termelési szerkezetével számszerűsíthetők. Ezután mind az átlagos, mind a sikeres hazai üzemeket összevetettük más EU-tagországok hasonló termelési...

Keszthelyi Szilárd and Pesti Csaba (2010): Results of Hungarian FADN Farms 2009 ( / 8) ISSN 1418 2130

Az európai uniós csatlakozás óta először csökkent a mezőgazdaság jövedelmezősége. Az egy hektárra jutó árbevételek 12, míg a költségek csak 8 százalékkal csökkentek, így a növekvő támogatások is csak mérsékelni tudták a jövedelem visszaesését. A nettó hozzáadott érték 35%-kal lett alacsonyabb az előző évinél. Míg az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye 36%-kal csökkent (43,2 ezer forint/hektárra), addig a társas gazdaságoké 66%-kal múlta alul az egy évvel korábbi értéket. A társas gazdaságok...

Barkaszi Levente, Keszthelyi Szilárd, Kis-Csatári Eszter, Kiss András, Korondiné Dobolyi Emese, Kárpáti Andrea, Pesti Csaba and Suga Gábor (2008): A gazdaságok jövedelmének és a mezőgazdaság üzemszerkezetének várható változása 2010-ig ( / 2.) ISSN 1418 2130

Kiadványunk arra kereste a választ, hogy az SPS rendszer bevezetésével párhuzamosan milyen változások várhatók a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségében és a termelés szerkezetében.

Bukai Andrej, Kürthy Gyöngyi, Pesti Csaba and Radóczné Kocsis Terézia (2008): The Tobacco Market and the Potential Future of Tobacco Production in Hungary and the European Union in the Light of the CAP Reform ( / 3) ISSN 1418 2122

The study presents the main trends of global tobacco production and trade and the impacts of the liberalisation of agricultural trade on the European tobacco market. It sums up the experiences of the implementation of the reform of the tobacco market, started in 2006, in the EU-15 member states. The impacts of the implementation of the tobacco reform on the production structure and the income of Hungarian tobacco holdings and on employment are analysed on the basis of the data of the KSH’s Farm Structure...

Dorgai László, Ludvig Katalin, Molnár András, Márkusz Péter, Pesti Csaba, Székely Erika, Tóth Erzsébet and Udovecz Gábor (2008): The Social, Economic and Environmental Impacts of the Hypothetical Reduction of Direct Payments (first approach) ( / 6) ISSN 1418 2122

The approaching review of the EU budget and more particularly of the Common Agricultural Policy (CAP), which will probably involve the cutback of agricultural subsidies have necessitated the analysis of the potential effects of the partial withdrawal of direct payments on the Hungarian agriculture, the subsistence and the social situation of the rural population and on regional differences. The paper surveys the distribution of direct payments by regions, sectors and the types of beneficiaries in...

Keszthelyi Szilárd and Pesti Csaba (2008): Results of Hungarian FADN Farms 2007 (2008. / 4.) ISSN 1418 2130

A feldolgozott tesztüzemi eredményeket tartalmazó kiadványunk 1998 óta jelenik meg. A kiadvány az 1970 (1571 egyéni gazdaság, 399 társas vállalkozás) adatszolgáltató (minta) gazdaság adatai alapján számított eredményeket tartalmazza. A kiadvány érdemi része rövid szöveges elemzéssel indul. Az értékelések elsősorban a különböző üzemkategóriák 2007. évi eredményeinek összehasonlítására épülnek, de esetenként utalás történik a korábbi évek tapasztalataira is. A szövegközi táblázatok a Mellékletek felhasználásával...