Ehretné Berczi Ildikó (2020-06-24): AZ ÉLELMISZER-GAZDASÁG KÜLKERESKEDELME 2020. év I–III. hónap (XXIII. / 2.) ISSN 1418 2130

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitelének értéke 2591 millió eurót, behozatalának értéke 1783 millió eurót tett ki 2020 első negyedévében, az agrár-külkereskedelem aktívuma 808,5 millió euró, 69,1 millió euróval kevesebb, mint 2019 első negyedévében volt (1. ábra). A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportértéke 6,1 százalékkal, importértéke 13,9 százalékkal emelkedett 2020 első három hónapjában, az egyenleg 7,9 százalékkal volt kevesebb a vizsgált időszakban a 2019 első negyedévi...

Medináné Lázár Virgilia (2020-06-24): MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK HAVI FORGALMA 2020. május (VII. / 6.) ISSN 1418 2130

Az adatfelvétel a 2016. évi CLV. statisztikai törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásai szerint kötelező, figyelemmel az 1185/2009/EK-rendeletre. Az adatok összesítése után a kiadvány havonta jelenik meg. A statisztikai jelentés célja, hogy a hazai mezőgazdasági inputok havi forgalmáról (értékbeni) átfogó képet nyújtson a szakmai érdeklődök számára. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében gyűjti az információkat. A termelőeszközök...

Ecsediné Wanek Zsuzsanna, Isépy Anett, Losonczi Tünde and Szente-Orbán Csaba (2020-06-23): Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR (XXIV. / 6.) ISSN 1418 2130

A NAIK AKI PÁIR adatai szerint a 25. héten a belföldi termesztésű fürtös paradicsom 390, a koktélparadicsom 1100, a kaliforniai paprika 1050 forint/kilogramm átlagáron szerepelt a Budapesti Nagybani Piac választékában. A cseresznye vizsgált heti ára 900-1400 forint/kilogramm között mozgott, miközben 2019 ugyanezen hetében a különféle cseresznyefajtákat 600-1050 forint/kilogramm áron kínálták. A Budapesti Nagybani Piacon a zöldborsó termelői ára 76 százalékkal 850 forint/kilogrammra emelkedett 2020...

Pásztor Zsuzsanna and Vadkerti-Tóth Nikolett (2020-06-23): Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK (XXIII. / 6.) ISSN 1418 2130

A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az egy évvel korábbival csaknem megegyező áfa és szállítási költség nélküli termelői áron, átlagosan 56,4 ezer forint/tonnáért kereskedtek az étkezési búzával június második hetében. A Tallage tájékoztatása szerint emelkedett a kukorica ára a világpiacon 2020. május 7. és június 4. között. A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a full-fat szóját (33 százalék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 százalék víztartalmú) az előző évinél 4 százalékkal...

Illés Ivett and Vágó Katalin (2020-05-05): The financial situation of agriculture and the food industry, 2018 ISSN 2498-5139

Annak ellenére, hogy a mezőgazdaságban tevékenykedő kettős könyvvitelt végző vállalkozások száma csökkent, eszközállományuk 3 211,1 milliárd forintra nőtt. A bővülés eszköz oldalon javarészt a befektetett és a forgóeszközállomány gyarapodásának tulajdonítható. A befektetett eszközök esetében a beruházások, a forgóeszközöknél a követelések és a készletek állománya nőtt a legnagyobb mértékben. Forrás oldalon a kötelezettségek állományában történt kiemelkedő bővülés, amit főként a rövid lejáratú kötelezettségek...

Gerencsér Ilona, Kovač Anna Rebeka, Kóti Adrienn, Lőrincz Katalin, Péter Krisztina and Zubor-Nemes Anna (2020-04-21): Evaluation of the operation of the agricultural risk management system, 2018 ISSN 2415-9557

Jelen kiadványunk a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működését és eredményeit mutatja be a 2018-as évre vonatkozóan. A kárenyhítő juttatás igénylésében fontos változást jelent 2017-től, hogy a 15 százalékot meghaladó hozamérték-csökkenésnek, ami az igénylés feltétele, már nem üzemi szinten, hanem a termesztett növénykultúra esetében kell teljesülnie. A módosítás célja, hogy a termelők mind szélesebb köre részesülhessen kifizetésben. Átlagosnak nem mondható időjárási viszonyok mellett gazdálkodhattak...

Keszthelyi Szilárd and Kis Csatári Eszter (2020-03-20): Results of Hungarian FADN Farms 2018 ISSN 2063-3149

Az elemzéshez a Tesztüzemi Információs Rendszer 2018. évi adatait használtuk fel. Az adatgyűjtés összesen 2146 mintaüzemet fog át. A tesztüzemi minta segítségével reprezentált és vizsgált 116 ezer gazdaság az összes regisztrált gazdaság által használt földterület 95,3 százalékát művelte, illetve az összes standard termelési érték 94,4 százalékát állította elő. A tesztüzemi rendszer minta adatait a 2016-os Gazdaságszerkezeti Összeírás adataival súlyoztuk. Az egy hektárra jutó árbevétel nem változott,...

Mándi-Nagy Dániel (2020-06-22): Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK (XXIII. / 4.) ISSN 1418 2130

A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 103,09 forint/kilogramm volt 2020 májusában. A fehérjetartalom 0,04 százalékpontos és a zsírtartalom 0,08 százalékpontos romlása, valamint az alapár stagnálása mellett a nyerstej átlagára 3 százalékkal csökkent 2020 májusában az áprilishoz képest és 5 százalékkal meghaladta az előző év azonos hónapjának átlagárát. A nyerstej kiviteli ára 91,5 forint/kilogramm volt 2020 májusában, az előző havihoz képest 0,5 százalékkal...