Lámfalusi Ibolya (M)

geoportal@aki.gov.hu

Az AKI folyamatosan bővíti információs szolgáltatásait, így a statisztikai jelentések és lekérdezhető adatbázisok mellett elindította térképi adatszolgáltatását (geoportál) is. Az első ilyen fejlesztés a  Halászati Információs Rendszer (HALir), ami az Agrárminisztérium támogatásával jött létre.

A rendszer alapjául az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP 1249) keretein belül gyűjtött haltermelési adatok szolgálnak. Az információk a halastóval és intenzív haltermelő üzemmel rendelkező természetes és jogi személyek adatait tartalmazzák. A hatékony tájékoztatást a megyei, illetve régiós aggregált adatok lekérdezése és térképi megjelenítése, valamint előre definiált tematikus térképi rétegek biztosítják.

Adatvédelmi okok miatt egyéni termelési adatok nem jeleníthetők meg. Az aggregált adatok akkor jeleníthetők meg, ha legalább 3 adatszolgáltatótól áll rendelkezésre adat. Jelenleg a 2014–2017-es évekre bejelentett adatok kerültek feldolgozásra.