Elektronikus könyvespolc


Az AKI elektronikus kiadványai bejelentkezést követően ingyenesen letölthetők.
Ide kattintva regisztrálhat

pISBN 978-9-634915-84-3
sISSN 2061-8204

nyelv: magyar
terjedelem: 142 oldal

2013

Agrárgazdasági Könyvek

Piacok jellemzői fogyasztói és termelői szemmel

Szabó Dorottya, Juhász Anikó

Napjainkban a közvetlen értékesítési csatornák szerepe felértékelődött, ezért választottuk vizsgálatunk céljává ennek az eladási csatornának a vizsgálatát. Figyelemreméltó, hogy bár a piac, mint értékesítési csatorna részaránya a napi fogyasztási cikkek magyarországi háztartási fogyasztásából csupán 5 százalék, ezt az arányt 2000 óta folyamatosan tartani tudta. A kutatásunk során termelői és fogyasztói megkérdezéseket végeztünk online és papíralapú kérdőívek segítségével, hogy megismerjük a piaccal kapcsolatos attitűdöket. A vizsgálatunkban résztvevő fogyasztókat válaszai alapján jól elkülöníthető klaszterekbe tudtuk besorolni. A piacokat előnyben részesítők jellemzően a fővárosi, magas iskolai végzettséggel rendelkező, családos, gazdaságilag aktív vásárlók voltak, míg a községekben élő, alacsony iskolai végzettségű, gazdaságilag inaktív résztvevők kevésbé preferálták ezt a vásárlási lehetőséget. A termelők körében végzett megkérdezések során bebizonyosodott az is, hogy a piaci értékesítés a hosszú ellátási láncoknál nagyobb jövedelmet biztosított, ám emellett többletköltséget is jelentett, ami elsősorban az értékesítési funkció és a szállítás/raktározás terheiből tevődött össze.

Vissza »