Elektronikus könyvespolc


Az AKI elektronikus kiadványai bejelentkezést követően ingyenesen letölthetők.
Ide kattintva regisztrálhat

pISBN 978-9-634915-75-1
sISSN 1418-2122

nyelv: magyar
terjedelem: 121 oldal

ár: 6300 HUF

2012

Agrárgazdasági Könyvek

A mezőgazdasági foglalkoztatás bővítésének lehetőségei vidéki térségeinkben

Biró Szabolcs, Székely Erika, Hamza Eszter, Molnár András, Rácz Katalin, Tóth Kristóf, Tóth Orsolya, Varga Eszter

A vidéki népesség foglalkoztatásában, megélhetésében szerepet játszó agrárágazat a fokozatos átrendeződés, a struktúraváltás jeleit mutatja. Az elmúlt évtizedben vidéki térségeinket – jelentős területi és ágazati eltérések mellett – csökkenő foglalkoztatás, magas szintű és elhúzódó strukturális munkanélküliség, alacsonyan képzett munkaerő, a nemzetgazdasági átlag alatt maradó munkabérek, a szociális juttatásokra szorulók növekvő száma és nem utolsó sorban az adókíméléssel összefüggő „láthatatlan jövedelmek”, a fekete és szürke foglalkoztatás egyidejű jelenléte jellemezte. A vidék és az agrárágazat munkaerőpiaci helyzetét, változásait valamint a mezőgazdasághoz kötődő foglalkoztatás bővítési lehetőségeit, irányait vizsgálva kutatásunk eredményeképpen megállapítható, hogy nemzetgazdasági szempontból elsődlegesen a piaci kilátások kihasználására épülő foglalkoztatás jelent gazdasági értelemben nagyobb hasznot, ugyanakkor a marginalizálódott csoportok gazdasági-társadalmi aktivitásának növelése, munkaerőpiaci integrálása nem nélkülözheti a szociális alapú munkahelyteremtés eszközeit. A vidéki térségekben a foglalkoztatás bővítése kevésbé alapozható kizárólag mezőgazdasági alaptevékenységekre. A tartós felzárkózást az  élelmiszerlánc egészét stabilizáló, valamint a szélesebb gazdasági környezet igényeihez illeszkedő fejlesztések szolgálják. A társadalmi-gazdasági szempontból legelmaradottabb vidéki térségeinkben pedig a mezőgazdaság önellátó, öngondoskodó funkciója juthat nagyobb szerephez.