Elektronikus könyvespolc


Az AKI elektronikus kiadványai bejelentkezést követően ingyenesen letölthetők.
Ide kattintva regisztrálhat

sISSN 2061-8204

nyelv: magyar
terjedelem: 86 oldal

2012

Agrárgazdasági Könyvek

Az EU iskolatej- és iskolagyümölcs programjának magyarországi tapasztalatai

Stummer Ildikó, Isépy Anett, Mándi-Nagy Dániel, Németh Noémi

Kutatásunk célja az iskolatej- és iskolagyümölcs-program magyarországi tapasztalatainak bemutatása, a programok uniós és magyarországi jogszabályi környezetének, valamint a programokra ténylegesen fordított támogatások alakulásának ismertetése volt. Elsősorban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a beszállítók és az iskolák miért vesznek részt a programokban, illetve azokról milyen tapasztalatot szereztek.

Összességében megállapítottuk, hogy a kérdőíves felmérésben szereplő iskolák előzetes várakozásai az iskolatej-, illetve az iskolagyümölcs-programban való részvétellel kevésbé teljesültek. Ennek oka, hogy a programok célkitűzései hosszabb távon valósulhatnak meg, mert a gyerekek étrendjében ugyan bekerül az egészséges iskolatej és iskolagyümölcs, de annak nevelő hatása csak évek múlva jelenik meg a táplálkozási szokásokban, illetve e termékek fogyasztásában.

Vizsgálataink alapján a következő javaslatokat fogalmaztuk meg: az iskolagyümölcs-program kiterjesztése, az iskolatej fogyasztásának ösztönzése, a kísérő intézkedések bővítése és kiterjesztése az iskolatejporgramra is, a szülők bevonása a kísérő programokba, a programok propagálása a hátrányos helyzetű térségekben, a szállítás hatékonyságának növelése, az adminisztrációs terhek csökkentése. Végezetül meghatároztuk a kutatás további lehetséges irányait.