Elektronikus könyvespolc


Az AKI elektronikus kiadványai bejelentkezést követően ingyenesen letölthetők.
Ide kattintva regisztrálhat

sISSN 1418-2130
DOI 10.7896/ai1704

nyelv: magyar
terjedelem: 232 oldal

2017

Agrárgazdasági Információk

A főbb mezőgazdasági ágazatok költség- és jövedelemhelyzete 2013–2015

Béládi Katalin (szerk.)

A kiadvány a főbb mezőgazdasági ágazatok költség-és jövedelemhelyzetét vizsgálja 2013–2015-re vonatko­zóan a magyarországi tesztüzemi rendszerhez tartozó gazdaságok adatai alapján. A feldolgozott adatok a hazai termék-előállítást jellemző, ún. meghatározó árutermelő gazdaságokra vonatkoznak. A kiadvány az átlagos érté­kek mellett tartalmazza az átlagtól eltérő szinten gaz­dálkodó csoportok eredményeit is. Az évente megjelenő kiadványsorozat külön fejezetben elemzi a szántóföldi növényeknél, a kertészeti kultúrákban (szántóföldi zöld­ségek és gyümölcsültetvények) és az állattenyésztési ágazatokban bekövetkező költség- és jövedelemválto­zásokat. A vizsgált időszakra az ágazatok többségének szempontjából kedvező időjárási körülmények voltak jellemzőek. Gyakori volt, hogy vagy a 2014-es vagy a 2015-ös év rekordtermést hozott. Mivel a ráfordítások mennyiségének alakulása nem volt egyforma a bemu­tatott ágazatoknál, az önköltségek igen változatosan alakultak, a kertészeti ágazatoknál igen jelentős ingado­zások is előfordultak az évek között. A támogatásoknak köszönhetően az egy hektárra jutó ágazati eredmény valamennyi kultúráknál pozitív volt. E mutató tenden­ciái az állattartó ágazatoknál eltérően alakultak, az azonban kiemelendő, hogy a sertéshizlalás ágazati ered­ménye folyamatosan romlott, a csirkehizlalásé pedig folyamatosan nőtt a megfigyelt periódusban.

Vissza »