Elektronikus könyvespolc


Az AKI elektronikus kiadványai bejelentkezést követően ingyenesen letölthetők.
Ide kattintva regisztrálhat

sISSN 1418-2130

nyelv: magyar
terjedelem: 153 oldal

2015

Agrárgazdasági Információk

A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei 2013

Keszthelyi Szilárd, Molnár András

A kiadvány 1593 egyéni gazdaság és 385 társas vállalkozás feldolgozott adatát tartalmazza. A mintavételre kijelölt gazdaságok üzemtípus, méret és gazdasági forma szerint reprezentálják a magyarországi árutermelő mezőgazdasági vállalkozásokat (közel 110 ezer gazdaságot). Országos szinten tekintve az árutermelő egyéni gazdaságok az összes nettó hozzáadott érték 52,58 százalékát, a társas vállalkozások pedig a 47,42 százalékát állították elő. Az előző év is hasonló arányú megoszlást mutatott. 2013-ban a mezőgazdaság jövedelmezősége országos szinten nem változott jelentősen. Az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye 1 százalékkal, a társas gazdaságoké 16 százalékkal csökkent. A nettó hozzáadott érték országos szinten stagnált. A szántóföldi növénytermesztők jövedelme 23 százalékkal, a vegyes gazdaságok, a tejelő tehenészetek, a húsmarha- és juhtartók, valamint a baromfitartók jövedelme 14, illetve 16 százalékkal esett vissza, míg a sertéstartó gazdaságok jövedelme 50 százalék körüli értékben csökkent. A tejtermelő gazdaságoknál a számosállatra vetített termelési érték elsősorban a tejár növekedése miatt 5 százalékkal lett magasabb. Azonban az üzemi költségek ennél nagyobb mértékben, 8 százalékkal növekedtek, így az egy állatra jutó nettó hozzáadott érték 3 százalékot csökkent. A legnagyobb mértékben – 49 százalékkal – a szőlőtermesztő gazdaságok növelték a jövedelmüket. Jelentős mértékben, 30 százalék körül bővült a gyümölcstermesztők, a szabadföldi zöldségtermesztő és a zöldséghajtató gazdaságok jövedelme.

Vissza »