Az Agrárgazdasági Kutató Intézet ügyvivő-szakértő munkakörbe pályázatot hirdet egy fő részére a Piaci és Árinformációs Osztályra.

A Piaci és Árinformációs Osztály a közhasznú és EU-s árjelentési kötelezettségeket ellátó Piaci Árinformációs Rendszert működteti. Feladatai: a tagállamisággal járó adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése az Európai Bizottság felé; a piaci folyamatok átláthatósága érdekében árinformációk gyűjtése, feldolgozása és terjesztése a hazai szempontból fontosabb termékpályákra vonatkozóan; a piaci tendenciák naprakész követése, termékpálya elemzések és prognózisok készítése.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1093 Zsil u. 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Közreműködés a zöldség és gyümölcs termékpálya piaci árinformációs rendszerének működtetésében, kapcsolattartás az adatszolgáltatókkal;
 • a zöldség és gyümölcs termékpálya adatterjesztési feladatainak ellátása;
 • a kéthetente megjelenő Zöldség, gyümölcs és bor c. Agrárpiaci jelentés elkészítésében való közreműködés, szerkesztési feladatok ellátása;
 • részvétel a nemzetközi kapcsolatok kiépítésében;
 • együttműködés a Kertészeti Kutatási Csoporttal.

Bérezés, juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ’’Közalkalmazottak jogállásáról szóló’’ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, illetve az Intézet érdekeltségi rendszere szerint.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú főiskolai/BSc végzettség (kertészmérnök, élelmiszermérnök, mezőgazdasági mérnök – növénytermesztési szakirány,);
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű angol nyelvtudás;
 • jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség;
 • precizitás, pontosság;
 • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély;
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • adatbázisok kezelésében szerzett gyakorlat;
 • zöldség- és gyümölcspiaci ismeretek, a témához kapcsolódó szakdolgozat/diplomamunka;
 • az angol nyelv magasabb szintű ismerete, egyéb nyelvismeret
 • gépjárművezetési gyakorlat;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az egyetemi leckekönyv egyszerű fénymásolatát;
 • a diploma (oklevelek, nyelvvizsga bizonyítvány) egyszerű fénymásolatát;
 • a pályázó szakmai életrajzát;
 • a pályázó eddigi tevékenységének ismertetését és az állásra vonatkozó elképzeléseit, teveit (motivációs levél);
 • bérigényt;
 • a Kjt 20/A§ (5) b) alapján arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. (a nyilatkozat sablonja letölthető a www.aki.gov.hu/cikkek/allasajanlat oldalról)

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. február 15.

A pályázat benyújtásának/beérkezésének határideje: 2018. február 6.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban Juhász Anikó főigazgatónak címezve (zárt borítékban) az intézeti titkárságvezetőhöz (Horváth Helga) kell benyújtani postai küldeményként (1463 Budapest, Pf. 944., a borítékon kérjük feltüntetni a „PÁLYÁZATI ANYAG – ügyvivő szakértő”) vagy személyesen (az intézet címe: Budapest, IX. ker. Zsil utca 3–5.) vagy elektronikus úton megküldeni a titkarsagvezeto@aki.gov.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 2018. február 7-13. közötti időszakban a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. Ezért azt is tudassák, hogy ebben az időszakban hogyan értesíthetők a meghallgatás időpontjáról.

A munkáltató 4 hónap próbaidőt állapít meg.

 

Budapest, 2018. január 11.

                                                                                                        Juhász Anikó PhD

                                                                                                             főigazgató