Az Agrárgazdasági Kutató Intézet ügyvivő-szakértő munkakörbe pályázatot hirdet 1 fő részére a Agrárközgazdasági Kutatások Osztályára.

Az Agrárközgazdasági Kutatások Osztálya figyelemmel kíséri és elemzi a nemzetközi agrárpiaci és agrárpolitikai történéseket, feldolgozza a fontosabb nemzetközi kutatóműhelyek előrejelzéseit, a magyar agrárpolitika számára ajánlásokat dolgoz ki, ehhez szükséges alapozó kutatásokat kezdeményez, továbbá közreműködik a felügyeleti szervnél folyó átfogó agrárpolitikai és szabályozási feladatok szakmai megalapozásában. Vizsgálja és értékeli a főbb mezőgazdasági ágazatok termelésének és versenyképességének alakulását, javaslatokat tesz a hazai fejlesztési politika kialakításához.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, előreláthatóan 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1093 Budapest, Zsil utca 3–5.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • hazai és nemzetközi információk gyűjtése és feldolgozása a gabonatermesztés ágazatot és a kapcsolódó termékpályákat illetően az osztályon, illetve az Intézetben felmerülő munkatervi és eseti feladatok megoldásához, továbbá a gyakorlati kormányzati munka és az agrárpolitika megalapozásához, elemzések és szakmai véleményezések készítése és publikálása, valamint közreműködés a kormányzati szervek és egyéb civil és állami szervezetek által felkért munkákban;
 • közreműködés hazai és nemzetközi projektekben.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú BSc/BA vagy MSc/MA végzettség (közgazdász, agrárközgazdász, élelmiszermérnök);
 • angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű angol nyelvtudás;
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az angol nyelv magasabb szintű ismerete, egyéb nyelvismeret,
 • hazai vagy külföldi folyóiratban megjelent publikáció, TDK-dolgozat,
 • hasonló területen és/vagy az adatelemzés területén szerzett 2-3 éves tapasztalat,
 • jártasság a projekttervezésben és megvalósításban,
 • hosszabb idejű külföldi tanulmányok,
 • a pályázónak két (vagy több) egymást szakmailag kiegészítő jellegű oklevele (diplomája) van.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, illetve az Intézet érdekeltségi rendszere szerint.                       

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az egyetemi leckekönyv egyszerű fénymásolata,
 • a diploma (diplomák, oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítvány) egyszerű fénymásolata,
 • a pályázó publikációinak jegyzéke,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó eddigi tevékenységének ismertetése és a kutatói állásra vonatkozó elképzelései, tervei (motivációs levél),
 • bérigény megjelölése
 • a jelentkező hozzájáruló nyilatkozata személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez (a nyilatkozat sablonja letölthető a https://www.aki.gov.hu/cikk/hozzajarulo-nyilatkozat oldalról).

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban Juhász Anikó főigazgatónak címezve (zárt borítékban) az Intézeti Titkárságvezetőhöz (Horváth Helga) kell benyújtani postai küldeményként (1463 Budapest, Pf. 944, a borítékon kérjük feltüntetni a „PÁLYÁZATI ANYAG – ügyvivő-szakértő”) vagy személyesen (az Intézet címe: Budapest, IX. ker., Zsil utca 3–5.), vagy elektronikus úton megküldve a titkarsagvezeto@aki.gov.hu e-mail-címre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

2017. december 1–8. között a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet, ezért azt is tudassák, hogy ebben az időszakban hogyan értesíthetők a meghallgatás időpontjáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 11.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

Budapest, 2017. november 7.

 

Juhász Anikó PhD
      főigazgató

 

Címkék: állás, álláshírdetés, pályázat, ügyvivő-szakértő