Az Agrárgazdasági Kutató Intézet ügyvivő-szakértő (projektasszisztens) munkakörbe pályázatot hirdet egy fő részére a Projektmenedzsment Csoportba.

A Projektmenedzsment Csoport (PMCs) az Agrárgazdasági Kutató Intézet hazai és nemzetközi projektjeinek teljes körű adminisztratív támogatását (előkészítés, tervezés, megvalósítás, fenntartás) biztosítja szoros együttműködésben a projektek megvalósításában érdekelt állami és piaci szereplőkkel, szervezetekkel.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • Határozott idejű, 2019. április 2-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1093 Zsil u. 3–5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • PMCs hatáskörébe tartozó projektekkel kapcsolatos koordinációs és operatív folyamatok végrehajtása; projektekhez kapcsolódó közbeszerzések és beszerzések előkészítésében és lebonyolításában, a szükséges dokumentumok előkészítésében való részvétel; projektekben megvalósítandó tevékenységekkel kapcsolatban megkötésre kerülő vállalkozási, megbízási szerződéstervezetek támogatási okiratokkal való összhangjának vizsgálata; projekt-előrehaladási jelentések elkészítése. Kifizetési kérelem összeállításához szükséges szakmai, pénzügyi beszámolók, adatbázisok, nyilvántartások folyamatos frissítésének koordinációja, kifizetési kérelem benyújtása; projektadminisztrációhoz kapcsolódó pénzügyi vonatkozású feladatok ellátása (pl.: a projektekkel kapcsolatos kifizetésekről naprakész nyilvántartás vezetése, pénzügyi megvalósulás követése, pénzügyi elszámolások elkészítése, projektekkel kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatások stb.); projektet érintő változások dokumentálása: változásbejelentő, ill. szerződésmódosítás elkészítése és benyújtása; projekthatáridők, eljárásrendek szerinti beszámolási rend betartása és betartatása; közreműködés a KSZ és egyéb, arra feljogosított szervezet ellenőrzései során, az ellenőrzést végző személy munkájának segítése, adatok szolgáltatása, projektdokumentációk előkészítése, rendezése; projektek menedzsmentjéhez kapcsolódóan születő dokumentáció elkülönített kezelése, fizikai és elektronikus projektmappa vezetése; projektmegbeszéléseken való részvétel, emlékeztetők/jegyzőkönyvek elkészítése és kiküldése.

Bérezés, juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, illetve az Intézet érdekeltségi rendszere szerint.

Pályázati feltételek:

 • legalább főiskolai/BSc végzettség;
 • legalább 1 éves projektasszisztensi/projektmenedzseri tapasztalat;
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) használat;
 • angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű angol nyelvtudás;
 • jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség;
 • önálló munkavégzés, illetve csapatszellem;
 • precizitás, pontosság;
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázati alapkövetelményeken túlmutató, 1 évet meghaladó mértékű projektasszisztensi/projektmenedzseri tapasztalat;
 • PMI CAPM/PMP vagy egyéb szakterületen releváns tanúsítvány megléte;
 • Hazai/EU-s pályázati rendszerhez kapcsolódó konkrét projekttapasztalat;
 • az angol nyelv magasabb szintű ismerete, egyéb nyelvismeret;
 • „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az egyetemi leckekönyv egyszerű fénymásolata;
 • a diploma (oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítvány) egyszerű fénymásolata;
 • a pályázó szakmai életrajza; a pályázó eddigi tevékenységének ismertetése és az állásra vonatkozó elképzelései, tervei (motivációs levél); bruttó bérigény;
 • a Kjt 20/A§ (5) b) alapján arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul (a nyilatkozat sablonja letölthető a www.aki.gov.hu/cikkek/allasajanlat oldalról).

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. április 2.

A pályázat benyújtásának/beérkezésének határideje: 2018. március 23.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban Juhász Anikó főigazgatónak címezve (zárt borítékban) az intézeti titkárságvezetőhöz (Horváth Helga) kell benyújtani postai küldeményként (1463 Budapest, Pf. 944, a borítékon kérjük feltüntetni a „PÁLYÁZATI ANYAG – ügyvivő szakértő”) vagy személyesen (az intézet címe: Budapest, IX. ker. Zsil utca 3–5.) vagy elektronikus úton megküldeni a titkarsagvezeto@aki.gov.hu e-mail-címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 2018. március 26–30. közötti időszakban a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. Ezért azt is tudassák, hogy ebben az időszakban hogyan értesíthetők a meghallgatás időpontjáról.

A munkáltató 4 hónap próbaidőt állapít meg.

Budapest, 2018. február 27.

 

                                                                                                                                                             Juhász Anikó PhD

                                                                                                                                                                   főigazgató