Agrárgazdasági Kutató Intézet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Agrárgazdasági Kutató Intézet Munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Zsil u. 3–5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a Magyar Államkincstár Központosított Illetményszámfejtési rendszerének használata, • a KIRA által számfejtett béradatok, ellátások ellenőrzése, • szabadság nyilvántartása, • beszámolókhoz, vezetői döntésekhez adatszolgáltatások, kimutatások, statisztikák készítése, • szükséges egyéb adatszolgáltatások határidőre történő elkészítése, • illetményszámfejtéssel kapcsolatos feladatok ellátása, • munkaügyi feladatok ellátása, különösen az új belépők felvétele, bejelentése, nyilvántartásba vétele, szerződés módosítások, átsorolások elkészítése, a munkavállalók kilépésével kapcsolatos teendők, • vonatkozó jogszabályok, pénzügyi előírások naprakész ismerete. A munkaügyi dokumentumok tartalmi és formai ellenőrzése, szükség szerint javítása. A foglalkoztatáshoz szükséges adatok, nyilatkozatok, igazolások meglétének ellenőrzése. A kifizetések rögzítése a gazdálkodási információs rendszerben. A béreket és munkadíjakat terhelő levonások végrehajtása. A rendszer által számfejtett jogcímek ellenőrzése. Analitika egyeztetése a főkönyvi könyveléssel. Intézeti dolgozók orvos-egészségügyi alkalmassági vizsgálatának megszervezése, az igazolások nyilvántartása. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos intézeti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • középiskola/gimnázium,
 • Kjt ismerete,
 • KIRA program ismerete,
 • közép- vagy felsőfokú munkaügyi végzettség,
 • felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete (Word, Excel),
 • költségvetési területen szerzett többéves szakmai tapasztalat,
 • magas szintű problémamegoldó és kommunikációs képesség,
 • önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés,
 • csapatmunka,
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott magyar nyelvű szakmai önéletrajz bérigény megjelölésével
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata
 • a Kjt 20/A§ (5) b) alapján  nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Szecső Marianna részére a gazdasagi.igazgato@aki.gov.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://www.aki.gov.hu/ - 2018. május 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra vonatkozóan a Kjt 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezésein túl az Intézet érdekeltségi rendszere szerint történik. A személyes adatok kezeléséhez szükséges nyilatkozat sablonja letölthető a www.aki.gov.hu/cikkek/allasajanlat oldalról. A munkáltató 4 hónap próbaidőt állapít meg. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.aki.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.