Az Agrárgazdasági Kutató Intézet a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet titkárságvezető-helyettes munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő: heti 40 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Zsil u. 3–5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Titkársági feladatok és titkársági munkatársak munkájának koordinálása.
 • Az Intézet rendezvényeinek tervezése, szervezése, adminisztrációja.
 • Az Intézet hazai és külföldi kiküldetéseinek tervezése, szervezése, adminisztrációja.
 • Az igazgatóságoktól, osztályoktól érkező belső kérések kezelése, irányítása.
 • Belső repozitóriummal és az iratkezeléssel kapcsolatos feladatok felügyelete.
 • Az intézeti működést meghatározó dokumentumok, szabályzatok naprakészen tartása, a felelős vezetőkkel együttműködve.
 • A központi e-mail-címre érkező külső megkeresések kezelése, irányítása, az intézeti munkatársak tájékoztatása az aktuális hírekről, programokról.
 • Kapcsolattartás és együttműködés a fenntartóval, háttérintézményekkel, egyéb partnerekkel.
 • Titkárságvezető helyettesítése távolléte esetén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a munkáltató rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai diploma
 • Idegennyelv-ismeret, angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás
 • MS Office (irodai) alkalmazások gyakorlott szintű ismerete
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • 4 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatás területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kommunikációs és szervezőkészség
 • Önálló munkavégzés, precizitás, megbízhatóság
 • Rugalmasság, terhelhetőség, kreativitás, jó problémamegoldó készség
 • Csapatmunka, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • diploma másolata
 • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérésének igazolása
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a beküldött pályázati anyagát és az abban szereplő adatokat és információkat a pályázati időszak végéig az AKI a munkakör betöltésének elbírálása céljából kezelheti és megőrizheti
 • a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.  A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Szecső Marianna részére a hr@aki.gov.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://aki.gov.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 11.

Labels: pályázat, titkárságvezető-helyettes