Az Agrárgazdasági Kutató Intézet a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet modellező és elemző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

1 éves határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (a feltételek rendelkezésre állása és megfelelés esetén hosszabbítható).

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő: heti 40 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Zsil u. 3–5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az AKI Agrárgazdasági Kutatási Igazgatósága közreműködik a felügyeleti szerv uniós és nemzeti agrárpolitikai és szabályozási feladatainak szakmai megalapozásában; szakmailag felügyeli az agrárpolitikai hatásvizsgálatokhoz és agrárközgazdasági kutatásokhoz kapcsolódó intézeti modellezési munkákat és modellfejlesztéseket; elemzi a hazai és nemzetközi agrárpiaci történéseket; vizsgálja a hazai agrártermelés makrogazdaságban betöltött szerepében, szerkezetében, hatékonyságában és versenyképességében bekövetkező változásokat, a főbb mezőgazdasági ágazatok termelésének és versenyképességének alakulását, és ajánlásokat tesz a Magyarország komparatív előnyeit leginkább érvényre juttató termelési struktúra kialakításának irányára és módszereire. A modellező és elemző munkakörébe tartozó feladat a felsoroltak támogatása az AKI modellezési eszköztárának működtetése, valamint továbbfejlesztése, továbbá az eredmények kiértékelése révén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a munkáltató rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú BSc végzettség (közgazdász, matematikus);

 • legalább egy programozási nyelv ismerete;

 • angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga;

 • büntetlen előélet,

 • cselekvőképesség;

 • 4 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • alkalmazott vagy biztosítási és pénzügyi matematikai MSc;

 • Python/GAMS/R/C programozási nyelvek valamelyikében szerzett tapasztalat;

 • adatbázis-kezelő rendszerek (PostgreSQL, MySQL) ismerete;

 • jártasság az ökonometriai/matematikai modellezés területén;

 • hiányzó ismeretek esetén nyitottság a programozás, illetve az elméleti közgazdaságtan irányában;

 • az angol nyelv magasabb szintű ismerete, egyéb nyelvismeret;

 • hazai vagy külföldi folyóiratban megjelent publikációk.

 

Elvárt kompetenciák:

 • rendszerszemlélet és átlátó képesség;

 • analitikus gondolkodásmód;

 • csapatmunka, együttműködés;

 • rugalmasság, terhelhetőség, kreativitás, jó problémamegoldó készség;

 • jó kommunikációs és szervezőkészség;

 • önálló munkavégzés, precizitás, megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,

 • diploma másolata,

 • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérésének igazolása,

 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a beküldött pályázati anyagát és az abban szereplő adatokat és információkat a pályázati időszak végéig az AKI a munkakör betöltésének elbírálása céljából kezelheti és megőrizheti,

 • a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.  A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Szecső Marianna részére a hr@aki.gov.hu e-mail-címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

            https://aki.gov.hu/ honlap – 2019. február 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az 1 éves határozott idejű közalkalmazotti jogviszony a feltételek rendelkezésre állása és megfelelés esetén hosszabbítható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://aki.gov.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 16.

Labels: modellező, matematikus