„Az öntözhetőség természeti-gazdasági korlátainak hatása az öntözhető területekre” c. könyvtervezet vitáját 2017. május 30-án tartotta az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI). Ekkor több szakmai észrevétel érkezett, amelyek beépítésre kerültek a könyvtervezetbe. Az AKI a módosított tanulmány bemutatására, valamint az 1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat indokán – melynek célja egy Öntözés-fejlesztési Stratégia létrehozása – 2018. január 17-én, szerdán 10:00 órától Öntözési műhelymunkát tartott.

A kutatóműhely munkatársai mellett a Földművelésügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviselői, több egyetem illetékesei, valamint az öntözés mellett elkötelezett mezőgazdasági termelők és a technológiát forgalmazó integrátorok vettek részt.

Kemény Gábor, a Horizontális Kutatási Igazgatóság igazgatója ismertette a tanulmány eredményeit érintő legfontosabb változásokat. A tanulmánnyal az Intézet fő célja, hogy a fontosabb természeti és gazdasági tényezők figyelembevételével öntözésgazdaságossági alapú, döntően vízkeresleti szempontú lehatárolást adjon a potenciálisan öntözendő területekre. Továbbá ezen területek figyelembevételével annak becslése, hogy milyen nagyságrendű kibocsátás- és termelésiérték-növekedést eredményezne ezen területeken megvalósuló öntözésfejlesztés megvalósulása, amely célok szorosan illeszkednek az Öntözés-fejlesztési Stratégia megalkotásáról szóló kormányhatározatban megfogalmazottakhoz. Ehhez kapcsolódóan a jelenlévők körében intenzív diskurzus alakult ki a mezőgazdaság valós vízigényéről, annak kiszámíthatóságáról, valamint az öntözésfejlesztést hátráltató tényezőkről.

A könyv megjelenése márciusban várható.

Öntözési workshop
Öntözési workshop

 

Mellékletek

Címkék: workshop, öntözés