A felülvizsgálat a stratégia előrehaladásának részben kvantitatív és kvalitatív értékelése.

Brüsszelben a Horizon 2020 Societal Challenge 2 InfoWeek részeként 2017. november 16-án megrendezett Bioeconomy Policy Day című rendezvényen mutatták be az Európai Bizottság szakértői csoportjának Az EU bioenergia-stratégiájának és cselekvési tervének felülvizsgálata című jelentését, amelynek elkészítésében Juhász Anikó főigazgató tevékeny részt vállalt.

Az Európai Bizottság Innováció a fenntartható növekedésért: az európai biogazdaság címmel 2012-ben tette közzé bioenergia-stratégiáját, amelyhez részletes cselekvési tervet nyújtott be. A felülvizsgálat a stratégia előrehaladásának részben kvantitatív és kvalitatív értékelése.

Bár az eltelt idő rövid volt a célok teljes körű megvalósítására, és értelemszerűen az eredmények közül jó néhány még nem értékelhető, ennek ellenére a szakértői csoport megállapította, hogy sikerült jelentős előrelépéseket tenni több fontos területen, így például jelentős beruházásokat hajtottak végre a kutatás-fejlesztésben, aminek következtében az EU globális vezető szerepet tölt be a biotechnológiai kutatásokban a technológiai fejlesztésekben, valamint a bioenergia különböző ágazataiban és sikerült az érdekelt felekkel folytatott konferenciákon és rendezvényeken keresztül társadalmilag befogadhatóbbá és láthatóbbá tenni az elképzeléseket, azok jelentőségét, valamint visszajelzések alapján elősegíteni a szakpolitikák javítását. A köz- és magánszféra közötti partnerség jelentősen hozzájárult a magánszektor beruházásaihoz. Kiemelkedő hozadék továbbá, hogy több tagállam megalkotta vagy a jövőben elkészíti nemzeti bioenergia stratégiáját és cselekvési tervét.

Ugyanakkor az is kiderült, hogy például a cselekvési terv végrehajtása nem mindig koordinált és homogén, a forrásokhoz való hozzáférést javítani kell és végrehajtásnak erősítenie szükséges a köz- és a magánszektorbeli érdekelt felek és a civil társadalmi szervezetek bevonását.

Mind az észrevételeket, mind a megfogalmazott javaslatokat tartalmazza a megjelent kiadvány, amely elérhető az Európai Bizottság biomassza-alapú gazdaságstratégiáját ismertető oldalról, illetve közvetlenül innen letölthető.

A jelentés címoldala

 

Labels: európai bizottság, konferencia, juhász anikó, cselekvési terv