A 2018. május 15-én és 16-án Herceghalmon megrendezett Outlook 2018 nemzetközi konferencia keretében a hazai szervezők, az Agrárgazdasági Kutató Intézet, a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a nemzetközi AGMEMOD Konzorciummal karöltve, valamint az Európai Bizottság támogató közreműködésével a mezőgazdasági és élelmiszerpiacok középtávú trendjeinek megvitatása mellett a keveréktakarmány-gyártás környezeti fenntarthatóságot szolgáló újításainak bemutatását tűzték ki célul.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kiemelt feladatának tekinti, hogy a hazai élelmiszer-gazdaság szereplői számára – elismert nemzetközi partnerek bevonásával – közelebb hozza az előttünk álló évtized legfontosabb kihívásait és velük közösen keresse az ezekre adható válaszokat.

A 2018. május 15-én és 16-án Herceghalmon megrendezett Outlook 2018 nemzetközi konferencia keretében a hazai szervezők, valamint az AGMEMOD Konzorcium az Európai Bizottság támogató közreműködésével a mezőgazdasági és élelmiszerpiacok középtávú trendjeinek megvitatása mellett a keveréktakarmány-gyártás környezeti fenntarthatóságot szolgáló újításainak bemutatását tűzték ki célul.

A több mint 200 fő részvételével lezajlott szakmai tanácskozás első napjának középpontjában a gabonafélék és olajnövények, a baromfi-, a sertés- és a tejtermékpálya AGMEMOD Konzorcium által vázolt piaci kilátásai álltak, különös tekintettel a közép- és kelet-európai térségben zajló folyamatokra.

A hazai szervezők nevében Papp Gergely, a NAK szakmai főigazgató-helyettese köszöntötte a résztvevőket. Rövid beszédében többek között kitért arra, hogy a hazai termelők tájékoztatása és a szakmai egyeztetések nem is lehetnének aktuálisabbak az új Közös Agrárpolitika (KAP) és az FP9 kutatási és innovációs keretprogram költségvetésének tárgyalása közepette, ugyanakkor kiemelten fontos a szakmai párbeszéd érdemi részét a növénytermesztés és állattartás egyre növekvő környezeti és társadalmi kihívásai, valamint a kapcsolódó mind szigorúbb követelmények és az ezeknek való megfelelés irányába terelni.

Martin Banse, a Thünen Institute of Market Analysis igazgatója, az AGMEMOD Konzorcium vezetője bemutatta a KAP mezőgazdasági termékek tagállami szintű hatásvizsgálatára kifejlesztett, az uniós szakpolitikai döntéshozatalt támogató AGMEMOD modellt, továbbá hangsúlyozta, hogy ez a magyarországi műhelymunka fontos visszajelzéseket adhat a modellező csapat számára, amelyek nyomán a tagállami szintű piaci előrejelzések  pontosíthatók, ami a KAP jogszabályalkotási folyamata szempontjából is kulcsfontosságú.

Az első napi program zárásaként az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) képviseletében érkezett Jesus Barreiro-Hurlé kiemelte, hogy komoly igény mutatkozik az előrejelzéseket kidolgozó kutatókra és a gyakorlati ismeretekkel rendelkező piaci szakértőkre annak érdekében, hogy konstruktív párbeszéd alapján közös álláspontot alakíthassanak ki a piacok középtávú kilátásairól. Mint elmondta, mindez a jogszabályok alkotásának és kiértékelésének is elválaszthatatlan része, az AGMEMOD modell alkalmazása pedig hatékony támogatást nyújthat a tagállamoknak az új mezőgazdasági kihívásokat középpontba helyező KAP stratégiai tervezési folyamata során.

A második, kifejezetten a keveréktakarmány-gyártásra fókuszáló napot Tarpataki Tamás, az FM Agrárpiaci Főosztályának vezetője nyitotta meg. Rövid köszöntőjében mindenekelőtt üdvözölte a takarmánypiac szereplőit, akik a nap folyamán előadásaikban azokat a takarmányipar által fejlesztett új és innovatív megoldásokat vázolták, amelyek többek között a keveréktakarmányok táplálóanyag-tartalmának optimalizálását szolgálják, ezáltal hozzájárulnak az állattartás környezeti fenntarthatóságához.

Tikász Ildikó Edit, az AKI Árunövénytermesztés és Takarmányozás Kutatási Osztályának vezetője előadásában rámutatott azokra az Európai Unió által támasztott fenntarthatósági kihívásokra, amelyekre a magyarországi piaci szereplők saját tapasztalataikon keresztül reagáltak a nap folyamán. Felve­zetett továbbá olyan nyomonkövetési lehetőségeket, amelyek egységes, nemzetközileg elfogadott módszertanra alapozva biztosítják üzemi és nemzeti szinten a teljesítményértékelést és a környezeti hatások mérését.

A program során felmerült kérdésekre a záró panelbeszélgetésen megszólaltatott piaci szereplők közösen keresték a válaszokat.

A konferencia egyedülálló iparági betekintést engedett és egyben szakpolitikai támogatást is nyújtott, ezen belül kísérletet tett arra is, hogy a piaci szereplőket szembesítse a jogszabályi és piaci fenntarthatósági követelményekkel, ezzel együtt figyelmüket olyan újszerű eljárásokra irányítsa, amelyekkel – a versenyképesség erősítése mellett – képesek lesznek megfelelni a közeljövő ezen kihívásainak.

 

Mellékletek