A szakmai összejövetel célja a hazai környezetben létrejött, közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetekre irányuló, az Agrárgazdasági Kutató Intézet által 2017-ben megkezdett kutatás első eredményeinek bemutatása és megvitatása volt.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet az OFA Nonprofit Kft. megbízásából, a Belügyminisztérium szakmai koordinációjával 2017 tavaszán indította el a hazai szociális szövetkezetek indulását és működését elősegítő FÓKUSZ program keretében támogatott 200 szociális szövetkezetre kiterjedő kutatását. Az 5 éves időtartamú kutatás fő célkitűzése, hogy feltárja a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetekben megvalósuló fejlesztések eredményeit, a létrejött szervezetek működésének legfontosabb gazdasági, társadalmi hatásait, azonosítsa a fenntartható működéshez, az önfenntartó piaci szereplővé váláshoz szükséges hajtóerőket, feltárja az adaptálható jó gyakorlatokat, valamint javaslatokkal segítse a szociális szövetkezetek továbbfejlesztési irányainak meghatározását. 

A rendezvény keretében az Agrárgazdasági Kutató Intézet részéről Rácz Katalin ismertette a szociális szövetkezeti kutatás 2017. évi eredményeit, emellett a Belügyminisztérium munkatársai, az OFA Nonprofit Kft. képviselői, valamint a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek képviselői tartottak előadást a hazai szociális szövetkezetek helyi fejlesztésben betöltött szerepéről. A szociális szövetkezetek vidékfejlesztési jelentőségének értékelését a Földművelésügyi Minisztérium Agrárfejlesztési Főosztálya, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vidékfejlesztési Igazgatósága, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselője, valamint további, a szociális szövetkezetek ügye mellett elkötelezett résztvevők segítették hozzászólásaikkal.

 

Az esemény részletes programja, illetve az Agrárgazdasági Kutató Intézet munkatársainak felvezető előadása a mellékletek alatt tekinthető meg.

Mellékletek