Az Agrárgazdasági Kutató Intézetnek – mint közfeladatot ellátó szervnek – a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1. mellékletében meghatározott közérdekű adatok közzététele.