A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Agrárgazdasági Kutató Intézet

Székhelye: 1093 Budapest, Zsil u. 3–5.

Postai címe:  1463 Budapest, Pf. 944

Telefon: +36-1-217-1011; Fax: +36-1-217-4469

Elektronikus levélcíme:  aki@aki.gov.hu

Honlapja: https://www.aki.gov.hu/

Elérhetőségei: hivatali időben

 
 

Attachments